Ruševine starog grada Cetina

Ruševine starog grada Cetina

Stari grad smješten na blago povišenoj poziciji, vidljiv u svim prilazima naselju, prvi puta se spominje 1387. g. Od 1449. g. do sredine 16. st. sjedište je cetinske, pa slunjske grane Frankopana. Godine 1527. na saboru u podgrađu Cetina, u obližnjem franjevačkom samostanu za hrvatskog kralja izabran je Ferdinand Habsburški. Od sredine 16. st. do kraja 18. st. više je puta u turskim rukama. Oslobođen je 1790. te postaje vojna kasarna do 1866. kada je napušten, a vojni objekti unutar zidina razoreni po nalogu krajiške uprave. Nepravilnog je tlocrta s kulama i zgradama opasanim zidinama i poligonalnim bastionima.

Lokacija: Cetingrad
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 14. st.

[adrotate group=”1″] Oznaka kulturnog dobra: Z-276
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Karlovcu
Kontakt adresa KO: V. Vranicanija 6, 47000 Karlovac

Telefon: 047/ 600-796

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska