Reformirana kršćanska crkva – Osijek

Crkva je jednobrodna građevina sa trostranim svetištem prigrađenim pripratom uz južno pročelje i zvonikom u pročelju Građena je opekom , pokrivena dvostrešnim krovištem i biber crijepom. Lađa i apsida imaju ravan strop crkva je nastala 1823.g. Vrijednost objekta upotpunjuje kor koje je oslikano u duhu narodne ornamentike koje je izradio Astaloš Botoš Janoš.

[adrotate group=”1″]

Lokacija: Osijek, Š. Petefija 78
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1823. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1266
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Osijeku
Kontakt adresa KO: Kuhačeva 27, 31000 Osijek

Telefon: 031/ 207-400

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska