Palača kraljevskog sudbenog stola, Europska avenija 7 – Osijek

Palača kraljevskog sudbenog stola sa zatvorskim zgradama u dvorištu, izgrađena je po nacrtima arhitekta Jana Holjca 1897. godine. Historicistička dvokatna zgrada longitudinalne tlocrtne dispozicije u obliku izduženog pravokutnika skošenih uglova izgrađena je kao slobodno stojeća zgrada. Palača sudbenog stola ima urbarhitektonsku i povijesnu vrijednost. Predstavlja reprezentativan primjerak javne arhitekture s kraja 19 st. Monumentalnošću i bogatom obradom pročelja ističe se kao jedna od najvrednijih profanih historicističkih građevina u gradu i šire.

[adrotate group=”1″]

Lokacija: Osijek, Europska avenija 7
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1897. god.
Autor: Jan Holjc

Oznaka kulturnog dobra: Z-2335
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Osijeku
Kontakt adresa KO: Kuhačeva 27, 31000 Osijek

Telefon: 031/ 207-400

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska