Hrvatska

Kulturna dobra općine Petrijanec

Pil s likom Trpećeg Isusa (Krista Premišljevača) Pil s likom Trpećeg Isusa (Krista Premišljevača), smješten uz cestu u Majerju, predstavlja jedan od tipičnih pilova s likom Trpećeg Isusa (Krista Premišljevača) u ovom kraju. Kip je smješten na kamenom postamentu, a Krist Premišljevač okrunjen trnovom krunom sjedi naslonivši glavu na desnu ruku. Kip je smješten ispod …

Kulturna dobra općine Petrijanec Read More »

Kulturna dobra općine Gračac

Ostatci staroga grada Zvonigrada Ruševine srednjovjekovnog grada. Grad se prvi put spominje oko 1220. godine. Jezgru grada – obrambeni toranj opasuju zidine koje formiraju dvostruko dvorište. Oko 1826. godine je napušten i u ruševnom stanju. Lokacija: Palanka Klasifikacija: profana graditeljska baština Vrijeme nastanka: 13. st. Oznaka kulturnog dobra: RZG-0232-1969. Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno …

Kulturna dobra općine Gračac Read More »

Kulturna dobra općine Žumberak

Tradicijska okućnica s mlinom – vodenicom Tradicijska okućnica locirana je u očuvanom prirodnom ambijentu Žumberka, u klancu potoka Kalovke. Na parceli se nalazi mlin – vodenica (i danas u funkciji), staja, svinjac te dvije pomoćne zgrade. Prema oblikovanju, dataciji, korištenom materijalu te namjeni, zgrade su dio tradicijskog graditeljstva i kulturne baštine naselja i toga kraja. …

Kulturna dobra općine Žumberak Read More »

Otok Korčula

Dvadeset najnaseljenijih hrvatskih otoka

Najgušće naseljeni otočić (manji od 1km2) je Krapanj čija je gustoća naseljenosti 658,3 stan/km2. Od otoka (veći od 1 km2) najveću gustoću naseljenosti imaju Murter (272 st/km2), Prvić (191,1 st/km2) te Čiovo (154,7 st/km2).

Dvadeset najvećih hrvatskih otoka

Hrvatska ima 78 otoka (površine veće od 1 km2), 524 otočića (površine manje  od 1 km2 i veće od 0,01 km2) te 642 hridi i grebena. Imena otoka većinom su predslavenskog porijekla.