Kulturna dobra općine Župa Dubrovačka

Na području općine Župa Dubrovačka nalazi se 30 kulturnih dobara. 12 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 8 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 6 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji likovna umjetnost, a 1 dobro pripada kategoriji ostalo.

Sva dobra općine Župa Dubrovačka:

 • Arheološko nalazište Mitareva gomila
 • Arheološko nalazište s ostacima crkve sv. Stjepana s grobljemArheološko nalazište s ostacima crkve sv. Vlaha s grobljemArheološko nalazište TumbaArheološko nalazište Veliki GradacCrkva Presvetog Srca IsusovaCrkva sv. Ane (stara)Crkva sv. Ilara s grobljemCrkva sv. Ivana KrstiteljaCrkva sv. Ivana KrstiteljaCrkva sv. Luke s grobljemCrkva sv. Marije MagdaleneCrkva sv. MatejaCrkva sv. MihajlaCrkva sv. NikoleCrkva sv. Stjepana s grobljemCrkva sv. ĐurđaGolubinjak GolubardaKapela Gospe od RozarijaLjetnikovac Bettera-KatićLjetnikovac ToretaLjetnikovac Zuzorić – Remedelli – KisićMlinica DuperMlinica IveljaOltarna pala Gospa KarmelskaOstaci antičke luke kod rta GoričinaOstaci higijensko – sanitarnog kompleksa u Gornjem BrgatuRaspelo u crkvi sv. IlaraSamostan i crkva sv. Vićenca (Vinka)Vezivo na tkanini s prikazom sv. Petra, sv. Luke, sv. Ivana i sv. Matije iz Župnog ureda u Mandaljeni

  Arheološko nalazište Mitareva gomila

  Prapovijesni arheološki lokalitet Mitareva gomila u Župi Dubrovačkoj nalazi se na razmeđi naselja Čibača i Čelopeci, na glavici (kota 87,2) na južnom rubu župskog polja. Gomila je promjera oko 38 m, visine 3 do 3,5 m, a na zadnjoj trećini visine gomile nalazi se kameni prsten koji teče uokolo, debljine do 3 – 4 m, ukupne dužine oko 45 m. Unutar takvog bedema je udubljenje s pretpostavljenim ostacima utvrde. Po površini gomile nalaze se brojni ulomci prapovijesnih keramičkih posuda. Mitareva gomila podignuta je na brežuljku, strateški važnom položaju s kojeg se kontrolira župsko polje s južne strane, a po čijim su rubnim dijelovima u srednjem vijeku podignute crkve sv. Ilije, sv. Nikole i sv. Matije. Ova gomila izgledom pokazuje određene specifičnosti u odnosu na uobičajene kamene grobne gomile, te postoji mogućnost da je imala stratešku funkciju tj. da je bila prapovijesna utvrda (kula) obližnjih gradinskih naselja.

  Lokacija: Čibača
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 13 st.p.n.e. do 1. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6544
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište s ostacima crkve sv. Stjepana s grobljem

  Crkva sv. Stjepana sagrađena je na predjelu Dubac, u zapadnom dijelu Župe dubrovačke. Crkvu je dao sagraditi 1336. godine dubrovački vlastelin Stepe Silivestrović. Crkva je jednobrodna građevina s polukružnom apsidom malih dimenzija. Uz crkvu je postojalo i groblje s karakterističnim nadgrobnim križevima tj. učelcima, a u 18. stoljeću je pored groblja bilo postavljeno kameno sjedalo tzv. počivalo. Crkva je porušena širenjem puta sredinom 19. stoljeća, te gradnjom magistralne ceste 1964. godine. Ostali su sačuvani samo manji dijelovi temelja, te ostaci nekoliko grobnica, danas vidljivih u usjeku ceste.

  Lokacija: Čibača
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 1336. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4616
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Arheološko nalazište s ostacima crkve sv. Vlaha s grobljem

  Crkva sv. Vlaha sagrađena je u 13. ili 14. stoljeću na brdu Trapit na glavici zvanoj Križ, u zapadnom dijelu Župe dubrovačke. Crkva je davno srušena, te se ponekad spominje i kao crkva sv. Križa. Crkva je jednobrodna građevina s polukružnom apsidom i nadograđenom prostorijom sa sjeverne strane. Od groblja koje je postojalo uz crkvu, sačuvana su dva groba. Crkva je u potpunosti srušena 1806. godine u rusko-crnogorskoj navali. U 20. stoljeću oko ostataka crkve i groblja sagrađena je vodosprema.

  Lokacija: Čibača
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 13. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4617
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište Tumba

  Utvrda Tumba nalazi se u neposrednoj blizini naselja Gornji Brgat u Župi dubrovačkoj, a sagrađena je u vrijeme Dubrovačke Republike kao jedna od graničnih utvrda koja je branila prilaze gradu i uz koju se formiralo spomenuto graničarsko naselje. Obzirom na odličan strateški položaj s kojega se kontrolira prijevoj Ivanjica kao najbliža poveznica Dubrovnika sa zaleđem, te činjenicu da se ovaj položaj već u 15. stoljeću naziva Tumba, nije isključeno postojanje i ranijih utvrda na istom mjestu.

  Lokacija: Gornji Brgat
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 15. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6042
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište Veliki Gradac

  Brdo Veliki Gradac smješteno je u sjeverozapadnom dijelu Župe dubrovačke, na razmeđi naselja Donji Brgat i Grbavac. Samo gradinsko naselje smjestilo se na vrhu brda (kota 173.5), na ovalnom platou veličine oko 250 x 100 m uz čiji su jugozapadni rub sačuvani ostaci prapovijesnog bedema. Na postojanje prapovijesne gradine upućuju i brojni ulomci prapovijesne keramike kao i u izvorima spomenuti toponim „Burnum“ od kojega vjerojatno potječe i stari romanski naziv za Župu – Brenum. O kasnoantičkom naselju od 2.-7.st. svjedoče brojni površinski keramički nalazi kao i ostaci arhitekture – cisterne i pojedinih objekata od kojih je prema pronađenim ulomcima starokršćanske oltarne pregrade iz 6.st., jedan morao imati sakralnu namjenu. Veliki Gradac predstavlja uz Spilan na drugom, istočnom kraju Župe, najvažnije i najveće gradinsko naselje na području Župe, s kontinuitetom života od kasnog brončanog do srednjeg vijeka, s posebnim naglaskom na izvorno očuvanu antičku arhitekturu.

  Lokacija: Grbavac
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 13 st.p.n.e. do 12. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6543
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva Presvetog Srca Isusova

  Nalazi se u Srebrenom, na sjeveroistočnom kraju obalnog niza, u prostoru prednjeg vrta sklopa Turčinović – Miloslavić. Pročeljem je usmjerena prema jugu, obalnoj cesti i moru. Prilikom izgradnje kapele dio ogradnog zida vrta je uklonjen, a pred kapelom formiran uski podest ograđen balustradom do kojega od razine ceste vodi manje stubište. Kapela je pravokutnog tlocrta, svi elementi arhitektonske artikulacije vanjštine izvedeni su u betonu i žbuci i naglašeni bijelom bojom u odnosu na plohe zida obojene žuto. Kapelu je 1913. godine na obiteljskom posjedu podigao svećenik Silvo Miloslavić.

  Lokacija: Srebreno
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1913. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-967
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Ane (stara)

  Crkva je smještena je na uzdignutom platou iznad ceste , izduženog pravokutnog tlocrta bez apside , s nižim pravokutnim trijemom pred zapadnim pročeljem. Sagrađena je u 14.st. a u kasnijim razdobljima izvršena je njena rekonstrukcija. Kamene je građe. U crkvi je ravni drveni strop , a u trijemu otvoreno krovište. Na glavnom pročelju smješten je portal , pravokutnog okvira , rubom ukrašen polukružnim štapom i profiliranim nadvratnikom. U istoj osi je monolitna rozeta. Pročelje završava lučnom kamenom preslicom na jedno zvono. Matrikula bratstva sv. Ane datira iz 1611. g . Bratstvo sv. Venere (s. Petke) što je raniji titular  crkve koji se spominje već 1366.g.

  Lokacija: Gornji Brgat
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 14. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-929
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Ilara s grobljem

  Smještena je na brežuljaku sred naselja, na povišenoj zaravni gdje je i groblje. Longitudinalna je građevina, pravilne orjentacije istok-zapad, s pravokutnom tlocrtno istaknutom apsidom, te prilagođenom kapelom na sjeveru i zvonikom uz sjeveroistočni dio svetišta. Crkva je kamena, danas ožbukana, sagrađena na ostacima rimske gradnje, vjerojatno ladanjske vile (villa rustica). Crkva istog titulara spominje se u 13. st .,a pretpostavlja se da je i groblje iz tog vremena. Stradala je u potresu 1667.g., te je oblikovno izmijenjena 1683. g . U 19. stoljeću crkva je doživjela graditeljske intervencije.

  Lokacija: Mlini
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 13. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4621
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Ivana Krstitelja

  Južno od puta koji vodi s Gornjeg Brgata u pravcu Žarkovice, na lokalitetu Rajčevići nalazi se longitudinalna jednobrodna sakralna građevina, skromnih dimenzija, pravilne orijentacije, bez apside, presvođena šiljastim svodom. Sagrađena je fino obrađenim kamenim klesancima. Glavno pročelje rastvoreno je portalom, lunetom ukrašenom križevima, a u vrhu četverolisnom rozetom. Srednjovjekovne provenijencije, datira se u 14. st. kada se u arhivskim dokumentima spominje njena gradnja.

  Lokacija: Gornji Brgat
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 14. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-930
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Ivana Krstitelja

  Jednobrodna longitudinalna građevina pravilne orijentacije s polukružnom apsidom sagrađena je fino obrađenim kamenim klesancima. Prvotna crkva tvori današnji prostor svetišta koji je bačvasto presvođen dok prostor broda prekriva strop. Glavno pročelje rastvoreno je portalom s prizidanim niskim klupama , vrh kojeg je mramorni reljef sv. Ivana renesansnog izričaja , manjom četverolisnom renesansnom rozetom te lateralnim kvadratičnim jednostavnim prozorima. Pročelje završava preslicom sa jednim zvonom. Sagrađena je u 14.st. , a tijekom 18.st. sa zapadne strane pridružen je novi širi i duži brod.

  Lokacija: Plat
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-956
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Luke s grobljem

  Crkva sv. Luke iz 18.st., nalazi se na groblju naselja Čibača. Longitudinalna je jednobrodna građevina s pravokutnom apsidom , sa preslicom na vrhu zabata i prigrađenim trijemom iz 1959. g. na pročelju. Pravilno je orijentirana, baroknog sloga. Sagrađena je rustičnim kamenim klesancima slaganim u pravilne redove i žbukana. Glavno pročelje rastvoreno je  jednostavnim portalom s četverolisnom rozetom povrh, te lateralnim lučno završenim prozorima. Završava kamenom preslicom sa zvonom. Bočne fasade rastvorene su trima lučno završenim prozorima. Crkvu prekriva dvostrešno krovište s kupom kanalicom a trijem trostrešni krov istog pokrova.

  Lokacija: Čibača
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-917
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Marije Magdalene

  Crkva sv. Marije Magdalene, građena u 13.st. sa rekonstrukcijama u 18.st. , nalazi se u centru naselja Mandaljena. Longitudinalna križna građevina s kvadratnom apsidom te prigrađenom dvojnom sakristijom na sjeveru , ostakljenim trijemom te samostojećim zvonikom na zapadu , pravilne je orijentacije. Glavno pročelje rastvoreno je portalom i rozetom iznad njega te lateralnim prozorima , a završava trolučnom kamenom preslicom sa zvonima. Južno pročelje rastvoreno je jednostavnim portalom  i prozorima u zoni prvog kata. Kvadratni kameni zvonik venecijanskog je tipa s lučnim portalom u prizemlju , s rastvorenom zonom drugog kata. Završava piramidalnim kamenim krovom s akroterijem i željeznim križem.

  Lokacija: Mandaljena
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 13. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-955
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Mateja

  Smještena je sjeveroistočno od zaselka sv. Nedjelja. Longitudinalna, jednobrodna građevina s polukružnom apsidom, iz 14. – 16.st. (uz crkvu postoje stećci iz  14. – 16.st.). Pravilne orijentacije, presvođena bačvastim svodom, na glavnom pročelju je prizidan trijem, popločan velikim kamenim pločama od kojih je 5 grobnih. Građena je fino obrađenim kamenim klesancima. Pročelje je rastvoreno vratima u osi, s lunetom, završavajući kamenom  preslicom sa zvonom. Crkva tradicionalnog volumena i gradnje, specifična za Župu dubrovačku.

  Lokacija: Čibača
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 14. st. do 16. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1744
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Mihajla

  Crkva se nalazi u sklopu nekadašnjeg  ladanjsko – gospodarskog kompleksa iz 16/17.st., koji je uz kapelu uključivao ladanjsku kuću, vrt, terasu s cisternom i gospodarske zgrade. Longitudinalna  jednobrodna, bačvasto presvođena, manja građevina, jednostavnog pravokutnog tlocrta bez apside, smjera pružanja sjever-jug, građena rustičnim kamenim klesancima. Glavno južno pročelje rastvoreno je jednostavnim portalom profiliranog  nadvratnika u kojeg je uzidan medaljon s Kristovim monogramom. Završava kamenom preslicom sa zvonom. Zapadno pročelje rastvoreno je jednostavnim kvadratnim prozorom. Unutrašnjost je popločana kvadratičnom opekom. Crkvu prekriva dvostrešno krovište s kupom kanalicom.

  Lokacija: Čibača
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 16. st. do 17. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1760
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Nikole

  Crkva sv. Nikole, iz 19.st. nalazi se jugozapadno od zaselka Za Kulom, sjeverno od Gornje Čibače. Longitudinalna jednobrodna kamena građevina pravilne orijentacije s plitkom pravokutnom apsidom te širim trijemom na pročelju ima ožbukano svetište i sakristiju prigrađenu 1914.g. Glavno pročelje rastvoreno je jednostavnim pravokutnim portalom i lateralnim prozorima te četverolisnom rozetom, a završava jednostrukom preslicom sa zvonom.

  Lokacija: Čibača
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-918
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Stjepana s grobljem

  Crkva sv. Stjepana smještena je povrh naselja Kupari, ograđena ogradnim zidom unutar kojeg je groblje bratstva sv. Stjepana. Spominje se 1279.g., te 1306. kao «Sanctus Stephanus de la Gorica». Posjeduje primjerke sepulkralne plastike (od 15. do 17.st.). Crkva je pravokutnog tlocrta, pravilno orijentirana, žbukane unutrašnjosti, sa ravnim stropom. Glavno pročelje sa centralno smještenim portalom iznad koga je Kristogram, zabatno završava preslicom na jedno zvono. Bočne fasade su rastvorene sa po dva lučno završena prozorska otvora. Istočna fasada nije perforirana, a zabat završava akroterijem. Današnja crkva je novijeg datuma, izgrađena na temeljima starije kapelice i izmaknuta prema Gorici.

  Lokacija: Kupari
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 13. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-936
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Đurđa

  Arheološko nalazište Suđurađ sa crkvom sv. Đurđa nalazi se između mjesta Buići i Petrača u Župi dubrovačkoj, u blizini izvora vode. Današnja crkva je jednostavna građevina pravokutnog tlocrta bez izdvojenog svetišta, sagrađena 70-ih godina 20 .st. prema gabaritima stare crkve i od iste kamene građe. Ističu se brojne kamene spolije ugrađene u zidove crkve – od ranokršćanske i predromaničke plastike do brojnih ulomaka ukrašenih srednjovjekovnih nadgrobnih ploča, učelaka-križeva, te stećaka – sanduka. Od motiva na stećcima ističu se prikazi luka i strijele, kutomjera, štita i mača, te slijepih arkada. Arheološka istraživanja 2001. i 2006. g. potvrdila su kontinuiranu upotrebu groblja od ranoga srednjeg vijeka sve do početka 20. st., kao i kulturne slojeve koji potvrđuju antičko porijeklo lokaliteta. Od nalaza se ističe glagoljski natpis iz 11. st. urezan na komadu rimskog crijepa – tegule, te srebrni novac bizantskog cara Konstantina Porfirogeneta.

  Lokacija: Petrača
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 6. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6529
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Golubinjak Golubarda

  Kvadratična jednokatna građevina tlocrtnih dimenzija 4×4 m., oblika male kule, smještena je na ravni u Čelopecima, sjevernije od dominikanskog samostana. Građena je od pravilnih kamenih klesanaca slaganih u redove, a pročelja su joj obložena dotrajalom bijelom vapnenom žbukom. Uz istočno pročelje Golubarde bila je prislonjena kamena kućica od koje se dijelom sačuvao njen sjeverni zid. Golubinjak Golubarda tvori raritetnu građevinu na dubrovačkom području koja se po svojim oblicima može smjestiti u razdoblje zrele renesanse. Bila je u funkciji dojave stanja sigurnosti granica na području Župe dubrovačke, tj. od Brgata do Plata.

  Lokacija: Čelopeci
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 16. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2457
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kapela Gospe od Rozarija

  Kapela je smještena u sjevernom dijelu vrta u sklopu stambenog kompleksa (Martelin) , Duper. Longitudinalna jednobrodna manja građevina , pravilne orijentacije , presvođena bačvastim svodom , sagrađena je pravilnim kamenim klesancima slaganim u redove. Zapadno pročelje rastvoreno je portalom te četverolisnom renesansnom rozetom a završava kamenom preslicom sa zvonom koja je postavljena na istaknuti postament. Južno pročelje rastvoreno je manjim skošenim prozorom. Kapelu prekriva dvostrešno krovište s kupom kanalicom. Kapela je građena u 16.st. , srušena u potresu 1979.g. te je tada izvršena njena rekonstrukcija.

  Lokacija: Mlini
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-945
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Ljetnikovac Bettera-Katić

  Kasnorenesansni ljetnikovac nalazi se istočno od Mlina, u uvali Beterina, na morskoj obali, okružen vrtnim površinama sa sjeverne i istočne strane, te orsanom. Jednokatni ljetnikovac, pravokutnog tlocrta, izdužen je u smjeru istok-zapad. Glavno južno pročelje orijentirano na more, ima otvore raspoređene u dvije horizontalne i četiri vertikalne zone. Sjeverno pročelje povezano je s vrtom. Vrtne površine terasasto su raspoređene. Okviri otvora na svim fasadama su uglavnom recentni, s pojedinim sačuvanim originalnim fragmentima. Današnja tlocrtna dispozicija prostora je recentna i sasvim različita od originalne.

  Lokacija: Zavrelje
  Klasifikacija: profana graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4614
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Ljetnikovac Toreta

  Utvrđeni ljetnikovac, Toreta, nalazi se sjeverno od Kupara, uz cestu. Sagradio ga je Orsat Đurđević 1623. za obranu od gusarskih napada. Kompleks je ograđen velikim ogradnim zidom sa ulaznim portalom kojemu se pristupa preko mosta, koji premošćuje potok, a sastoji se od kuće, kapele i vrta. Kuća je jednokatnica, kvadratnog tlocrta, s nadsvođenim prizemljem, a na katu i stubištu ima puškarnice. Ladanjski kompleks Toreta datira se u 16./17. stoljeće, kapela Velike Gospe u 18. stoljeće, a čitav je sklop temeljito obnovljen početkom 20. stoljeća, uz poštivanje izvornog ladanjsko – fortifikacijskog karaktera cjeline.
  Kompleks dodatno obogaćuje cjelovito očuvan vrtni prostor, hortikulturno osmišljen početkom 20. stoljeća.

  Lokacija: Kupari
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1623. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5549
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Ljetnikovac Zuzorić – Remedelli – Kisić

  Ladanjsko-gospodarski kompleks Zuzorić smješten uz glavnu cestu koja vodi kroz naselje Čibača, ograđen je visokim ogradnim zidom, sastoji se od glavne i sporednih zgrada , te terasastog vrtnog prostora sa razvijenim sustavom opločenih šetnica i stubišta. Glavna zgrada tvori jednokatnicu “L” tlocrta koja u kasnijem razdoblju dobiva u dijelu istočnog krila drugi kat. Prizemlje je gospodarske namjene , dok kat ima reprezentativne prostorije. U unutrašnjosti ljetnikovca su očuvani primjerci kamene plastike renesansnog i baroknog izričaja. Uz istočni i zapadni dio glavne zgrade u kasnijem razdoblju prigrađene su zgrade, jednokatnice, poljoprivredne namjene.

  Lokacija: Čibača
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 16. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1743
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Mlinica Duper

  Mlinovi u Župi spominju se u arhivskim izvorima najranije u 13.st. , te tijekom 16. i 17.st. Mlinica Duper iz 18.st. , smještena je na potoku iznad starog puta koji vodi kroz Mline. Jednokatna građevina sa stambenim potkrovljem sa zapada kojoj je pridružen jednokatni aneks koji je u donjoj zoni presvodio potok i koji je kao i prizemlje stambene kuće korišten u funkciji mlinice. Glavna zgrada je građena kamenim kvadrima, a svi otvori artikulirani su monolitnim kamenim gredama s lateralno postavljenim konzolama uz prozorske otvore. Unutrašnjost građevine preoblikovana je u stambene svrhe.

  Lokacija: Mlini
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-946
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Mlinica Ivelja

  Na padini terena iznad obale uz potok smještena je kuća i mlinica. Stambena kuća izvorno je imala pravokutni tlocrt. Sastoji se od prizemlja , dva kata i stambenog potkrovlja. Građena je kamenom a svi otvori , prozori i vrata oblikovani su monolitnim kamenim gredama. Unutrašnjost je recentno preoblikovana. U vrtu iznad kuće nalazi se mlinica , prizemnica pravokutnog tlocrta građena grubo obrađenim kamenom i pokrivena dvostrešnim krovištem s pokrovom od kupe kanalice. Van funkcije je , ali je sačuvan izvorni izgled i inventar.Mlinovi u Župi spominju se u arhivskim izvorima najranije u 13.st. , te tijekom 16. i 17.st.

  Lokacija: Mlini
  Klasifikacija: profana graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-947
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Oltarna pala Gospa Karmelska

  Oltarna pala Gospa Karmelska, Andrija Pignatelli 1807., tempera na platnu, 230×158 cm, iz crkve sv. Marije Magdalene u Mandaljeni, vlasništvo Dubrovačke Biskupije – Dioecesis Ragusina, Poljana P. Miličevića 4, 20 000 Dubrovnik

  Lokacija: Mandaljena
  Klasifikacija: likovna umjetnost
  Vrijeme nastanka: 1807. god. do 1807. god.
  Autor: Andrija Pignatelli

  Oznaka kulturnog dobra: P-5142
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Ostaci antičke luke kod rta Goričina

  Ostaci antičke luke i pripadajuće operativne obale nalaze se na području uvale Srebreno. Uglavnom je riječ o manjim i većim ulomcima amfora, poklopaca amfora, ulomcima zdjela, tanjura, šalica i drugog keramičkog materijala. Među pokretnim materijalom posebno se mogu izdvojiti nalazi amfora tipa Dressel 1, datiranih u 1. st. pr. Kr. i 1. st. posl. Kr., te ulomci helenističke keramike iz 2. – 1. st. pr. Kr. U širem kontekstu riječ je o dijelu agera kolonije Epidauruma.

  Lokacija: Srebreno
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 2 st.p.n.e. do 4. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5710
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Ostaci higijensko – sanitarnog kompleksa u Gornjem Brgatu

  Na sjevernom kraju mjesta Gornji Brgat u zapadnom dijelu općine Župa Dubrovačka, neposredno uz glavni karavanski put i crkvu sv. Ane (stare), u vrijeme Republike postojala je carinarnica u sklopu koje i veći ograđeni higijensko–sanitarni kompleks kojeg je karavanski put, prolazeći njegovom sredinom, dijelio u dva dijela. Od svih navedenih objekata, danas je vidljiv samo bazen za raskuživanje stoke, sagrađen neposredno pred zapadnim pročeljem crkve sv. Ane koja se pod drugim titularom (sv. Petka) spominje još u 14. st.
  Ostatak sanitarnog objekta zvanog „Lokve“ je ukopani, obzidani ovalni objekt građen lomljenim kamenom vezanim vapnenim mortom, najvećeg promjera 510 cm, dubine 130 cm. Objekt se opskrbljivao vodom iz obližnjeg izvora u koju se dodavao materijal za raskuživanje. Prolaskom kroz cca 30 cm visoku vapnenu otopinu vršena je dezinfekcija nogu stoke koja je iz zaleđa dovođena na teritorij Dubrovačke Republike, te se time osiguravala zaštita od širenja zaraznih bolesti. Prolaz stoke omogućavalo je prilazno stepenište sa sjeverne i južne strane bazena. Na arhivskim katastarskim kartama još su vidljivi odvojci puta kojim se sa glavnog puta prilazilo bazenu, te su tlocrtno naznačeni ostali objekti kao sastavni dio kompleksa, zatrpani nasipom prilikom gradnje današnje ceste.
  Ostaci higijensko-sanitarnog kompleksa na Gornjem Brgatu, danas su jedini sačuvani primjer takve vrste objekata na čitavom području nekadašnje Dubrovačke Republike.

  Lokacija: Gornji Brgat
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 14. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6021
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Raspelo u crkvi sv. Ilara

  U sjevernoj kapeli crkve sv. Ilara u Mlnima nalazi se drveno, polikromirano i pozlaćeno Raspel, dimenzija corpus 185×160 cm, križ 210×180 cm, koje se realističnošću prikaza vezuje uz likovni izraz Juraja Petrovića, južnohrvatskog rezbara iz sredine 15. st. Tijelo Krista odaje dorađenost gotičkog oblikovanja i ranohumanističkog poimanja Spasiteljeve žrtve te se vezuje uz srodna Raspela iz Franjevačkog samostana sv. Vlaha u Pridvorju i iz dominikanskog samostana sv. Križa u Gružu s tim da je ovo raspelo nešto veće, monumentalnije.

  Lokacija: Mlini
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 15. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4529
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Samostan i crkva sv. Vićenca (Vinka)

  Dominikanski samostan i crkva Sv. Vićenca, nalaze se na lokalitetu Rovanje u Čelopecima. Samostan je klaustarskog tipa, kvadratičnog oblika kojeg tvore četiri jednokatna krila sa prostranom kulom – zvonikom. Krila su rastvorena pravokutnim prozorima , a ulazni samostanski portal posebno je ukrašen  gotičko-renesansnim elementima. Sjeverno od samostana nalazi se longitudinalna jednobrodna crkva Sv. Vićenca Ferrerskog, pravilne orijentacije i s pravokutnom apsidom. Cjelokupni  samostanski kompleks građen je fino obrađenim kamenim klesancima, a okružen je vrtnim prostor definiranim visokim ogradnim zidom. Crkva i samostan ranobaroknih su stilskih karakteristika.

  Lokacija: Čelopeci
  Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 17. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-914
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Vezivo na tkanini s prikazom sv. Petra, sv. Luke, sv. Ivana i sv. Matije iz Župnog ureda u Mandaljeni

  Vezivo na tkanini s prikazom sv. Petra, sv. Luke, sv. Ivana i sv. Matije, svilena podloga, 22,5×26 cm, mogući venecijanski rad iz 15. st., iz Župnog ureda u Mandaljeni je kasnogotički rad visoke kvalitete među najranije sačuvanim na dubrovačkom prostoru.

  Lokacija: Martinovići
  Klasifikacija: ostalo

  Oznaka kulturnog dobra: Z-554
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Dubrovniku
  Kontakt adresa KO: C. Zuzorić 6, 20000 Dubrovnik

  Telefon: 020/323-191

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska