Kulturna dobra općine Zrinski Topolovac

Crkva sv. Križa

Crkva romaničkog porijekla, pregrađena je u gotičkom razdoblju i barokizirana 1735. te obnavljana 1771., 1842. i 1889. Jednobrodna je građevina pravokutnog tlocrta i užeg pravokutnog svetišta sa sakristijom sjeverno uz svetište i zvonikom na zapadnom pročelju. U velikoj mjeri sačuvana je srednjovjekovna struktura zidova sa šiljatolučnim otvorima.

Lokacija: Križ Gornji
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 13. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3206
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Mihaela

Župna crkva je barokna građevina u koju su inkorporirani dijelovi starije gotičke crkve u potpunosti pregrađene 1723. Konačan izgled rezultat je također barokne obnove 1764. kada postaje jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta i užeg poligonalno zaključenog svetišta s pridruženom kapelom sv. Josipa južno uz brod te sakristijom sjeverno od svetišta. Pred zapadnim pročeljem nalazi se zvonik.

Lokacija: Zrinski Topolovac, Zrinski Topolovac 236
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1909
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Župni dvor i crkva Ranjenog Isusa

Jednokatna zidana zgrada župnog dvora L tlocrta. Prostorije su svođene češkim svodovima, a hodnik i podrum bačvastim svodom. Građevina je sagrađena za potrebe krajiških vlasti, u središtu naselja na prijelazu 17. u 18. st. Danas pripada crkvi i prenamijenjena je za potrebe stanovanja župnika. Barokna kapela Ranjenog Isusa jednobrodna je građevina pravokutnog tlocrta s polukružno zaključenim svetištem i zvonikom nad glavnim pročeljem. Svođena je češkim svodom u brodu te polukupolom u svetištu. Krovište je dvostrešno pokriveno crijepom, a zvonik piramidalnom limenom kapom. U unutrašnjosti je sačuvan glavni oltar.

Lokacija: Zrinski Topolovac
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 17. st. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2368
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište “Žeđin-grad”

Arheološki lokalitet „Žeđin-grad“ nalazi se u dolini ispod župne crkve Sv.Arkanđela Mihaela u Zrinskom Topolovcu. Radi se o ostacima srednjovjekovnog gradišta-utvrde pravokutnog oblika položenom u smjeru sjeveroistok-jugozapad, koja je prvobitno bila okružena s dva obrambena jarka koji su slijedili obrise utvrde. Danas je vidljiv južni bedem utvrde. Dosadašnjim arheološkim istraživanjima utvrđeno je postojanje urušene zidne konstrukcije od pečene opeke srednjovjekovnog formata te tragovi spaljene drvene konstrukcije. Ostali arheološki materijal datiran je u 15./16. stoljeće.

Lokacija: Zrinski Topolovac
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-4359
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Propovjedaonica u crkvi sv. Križa

Propovjedaonica iz crkve sv. Križa u Križu Gornjem kvalitetan je stolarski rad s početka 18. st. kojeg skladno nadopunjuju slikovni prikazi četiri evanđelista. Slike evanđelista vrlo su kvalitetno djelo zrelog baroka, obilježeno izražajnim gestama te individualiziranim crtama lica. Svojim zanatskim i umjetničkim dosezima propovjedaonica predstavlja jedinstveno ostvarenje na širem prostoru bilogorsko-podravske regije.

Lokacija: Križ Gornji
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 1729. god.

Oznaka kulturnog dobra: P-5212
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Inventar sakralnih predmeta i opreme Crkve sv. Mihaela arkanđela

Inventar se sastoji od predmeta koji većinom pripadaju stilskom razdoblju baroka, te djelomično početku 20. st. Među sakralnim inventarom ističu se glavni oltar sv. Mihaela arkanđela i oltar sv. Josipa. Glavni oltar sv. Mihaela rjeđi je primjerak baroknog oltara atektonskog tipa sa centralnom skulpturom arkanđela Mihaela u niši. Uz nišu se uzdižu volute uz čije se vanjske rubove, poput krila retabla, punom visinom razlistava dekorativna plastika akantusove grane. Te grane tvore gotovo samostalan ukrasni element koji ne pokriva nosivu konstrukciju, već samostalno stoji. Oltar sv. Josipa iz 1768. godine atektonski je koncipiran, vrlo otvorene arhitekture, i pripada tipa oltara monstrance. Ubraja se u rijetka ostvarenja te vrste u Hrvatskoj. Oltarna pala sa svijetlim koloritom nosi naglašen rokoko ugođaj. Skulpture sv. Petra i Pavla, te sv. Lucije i Apolonije nekad su pripadale baroknom oltaru. Dobar su drvorezbarski barokni rad. Skulptura Madona s djetetom pripada tipu zvonolikih madona iz prve polovice 18. stoljeća. Oltari s početka 20. st. upotpunjuju sakralni inventar crkve. Propovjedaonica ima rjeđe zastupljen motiv tordiranog vijenca. Od opreme crkve svojom se kvalitetom ističu barokna sakristijska vrata, kvalitetan kovački i stolarski rad očuvan u cjelini.

Lokacija: Zrinski Topolovac
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 18. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-5352
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Bjelovaru
Kontakt adresa KO: Trg E. Kvaternika 6, 43000 Bjelovar

Telefon: 043/ 221-040

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska