Kulturna dobra općine Zmijavci

Kuća Mrkonjić

Kuća Mrkonjić smještena u zaseoku Mrkonjići u Zmijavcima, građena je u slogu tradicijske arhitekture 18. i 19. stoljeća. Kuća se sastoji od dvije stambene katnice u nizu, pravokutnog tlocrta s dvostrešnim krovom. Na glavnom pročelju je kamena balatura za pristup na kat s nadsvođenim ulazom u konobu. Osobitost kuće Mrkonjić su čelinke za čiju je gradnju korištena debljina zidova. Leto (ulaz za pčele) nalazi sa na vanjskom zidu kuće, a u unutrašnjosti prostorija su drvena vratašca koja su se otvarala zbog vađenja saća. Do 80-tih godina prošlog stoljeća obitelj Mrkonjić čuvala je pčele na ovakav način.

Lokacija: Zmijavci, Mrkonjići
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3853
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Padića mlinica

Padića mlinica nalazi se na rijeci Vrljici nizvodno od Kamenmosta u Zmijavcima. Manja jednostavna mlinica s vanjskim horizontalnim kolom “na tumbaz“ s jednim mlinom nastala krajem 19. ili početkom 20. stoljeća. Mlinica je u vrlo lošem stanju. Postrojenje je izvan funkcije.

Lokacija: Zmijavci
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4087
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Ruralna cjelina Donji Karoglani

Zaseok od nekoliko obiteljskih sklopova (prizemnica i katnica), smješten na brežuljku južno od ceste kroz Zmijavce. Prostorni raspored građevina i arhitektonski elementi pojedinih kuća su dobro sačuvani iako su pojedini objekti urušeni ili oštećeni (pukotine na zidovima, urušen krov ili dijelovi zida). Unatoč tome, cjelina predstavlja vrlo dobar primjer sačuvanog tradicijskog naslijeđa.

Lokacija: Zmijavci
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
Vrijeme nastanka: 18. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4086
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Starokršćanska bazilika u Crkvini na Bublinu

Starokršćanska bazilika na Crkvini u Zmijavcima trobrodnog je tlocrta s dvije apside na istoku od kojih je jedna istaknuta, te s trodijelnim narteksom na zapadu. U sjevernom brodu bazilike, neposredno uz zapadni zid, nalazi se manji okrugli krsni zdenac dok se sjeverno od bazilike nalazi baptisterij bazilikalne forme. Trobrodna starokršćanska bazilika s krstionicama i grobnicama nastajala u više faza tijekom 5. i 6. stoljeća a možda i kasnije. Nalazište je u dobrom stanju. Izvršena su revizijska arheološka istraživanja i konzervacija.

Lokacija: Zmijavci
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 5. st. do 7. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3997
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Gornja Đogića mlinica

Đogića mlinica nalazi se na rijeci Vrljici nizvodno od Kamenmosta u Zmijavcima. Manja jednostavna mlinica s vanjskim kolom “na tumbaz“ s jednim mlinom nastala krajem 19. ili početkom 20 stoljeća. Mlinica je sanirana te je u funkciji.

Lokacija: Zmijavci, Zmijavci
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4624
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Petrovića mlinica

Petrovića mlinica nalazi se dva, tri kilometra nizvodno od Kamenmosta na rijeci Vrljici. Manja jednostavna mlinica “na tumbaz“ s jednim mlinom nastala krajem 19. ili početkom 20. stoljeća. Mlinica je sanirana, te je u funkciji.

Lokacija: Zmijavci, Zmijavci
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4752
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva Svih Svetih

Župna crkva Svih Svetih u Zmijavcima sagrađena je 1895.g. na mjestu starije crkve. Jednobrodna građevina, dimenzija 26×11 m, građena je od kamenih klesanaca, s pravokutnom apsidom na zapadu. Na glavnom pročelju ulazna vrata su naglašena kamenim lukom u čijem tjemenu je križ ispod kojeg je uklesana godina gradnje crkve: 1895. U zabatu pročelja je zvonik na preslicu sa tri zvona ispod kojeg je okulus i dva lučna prozora. Na bočnim pročeljima crkve su jednostavna vrata iznad kojih je okulus i dva lučna prozora. Uz crkvu je 2002.g. sagrađen kameni zvonik, sa biforama na sve četiri strane lože za zvona. U unutrašnjosti crkve dominira drveni glavni oltar izrađen 1903. g. u Tirolskoj radionici.

Lokacija: Zmijavci
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1895. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5768
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište Liskovac

Arheološko nalazište Liskovac nalazi se na istoimenom uzvišenju u općini Zmijavci. Radi se o jednoj od najbolje sačuvanih prapovijesnih gradina u Dalmaciji, dimenzija je 80×80 m. Cijeli plato prstenasto okružuje bedem na kojem je vidljiv i kasniji antički tj. kasnoantički bedem zidan vapnenim mortom. Po gradini se i danas vide ostatci prapovijesnih kuća. Na južnom dijelu bedema nalazi se i jedan neukrašeni stećak-ploča. Na padinama i uokolo gradine su manje prapovijesne gomile koje su u uskoj vezi sa životom na ovoj gradini.Višeslojno arheološko nalazište Liskovac svjedoči nam o ranom i kontinuiranom naseljavanju ovog područja, te kao takvo predstavlja vrijedan spomenik kulture ovoga kraja.

Lokacija: Zmijavci
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 2300 god.p.n.e. do 1600. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6409
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište Brižine-Balinjača

: Arheološko nalazište Brižine-Balinjača nalazi se SZ od zaseoka Milasi u Zmijavcima. Riječ je o višeslojnom nalazištu koji ima 3 faze razvoja. Prvu fazu predstavlja prapovijesni tumul (gomila) promjera oko 20 m. Drugu fazu predstavlja srednjovjekovno groblje sa stećcima koje se razvija tijekom 14. i 15. st. na i oko spomenutog tumula. Do danas je sačuvan najmanje 31 stećak, uglavnom sanduci i ploče te 3 sljemenjaka. Stećci su grublje obrade i svi osim dva neukrašeni. Na jednom sanduku je ukras u obliku grčkog križa a na drugom par koji se drži za ruke. Uz i uokolo stećaka u ranom novom vijeku formira se nekropola sa učelcima. Većina učelaka su nepravilni, rustično obrađeni komadi kamena.

Lokacija: Zmijavci
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 2000 god.p.n.e. do 1700. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6491
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište Radež

Arheološko nalazište Radež nalazi se SZ od zaseoka Kraljevići u Zmijavcima, odnosno J od Kamenmosta na rijeci Vrljici. Riječ je o višeslojnom nalazištu koji ima 3 faze razvoja. Prvu fazu predstavlja prapovijesna gradina smještena na dominantnom strateškom položaju, koji je omogućavao kontrolu okolnih putova te mosta preko rijeke Vrljike. Plato gradine dimenzija je oko 60 x 35 m, okružen je sa J, Z, I i manjim dijelom S strane bedemskim nasipom širine oko 8-10 m i dužine oko 120 m. Datiramo je u brončano i željezno doba. Nakon kratkotrajne kasnoantičke revitalizacije, korištenje gradine se nastavlja u kasnom srednjem vijeku i/ili u ranom novom vijeku kada se na gradini formira manja nekropola.

Lokacija: Zmijavci
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 2000 god.p.n.e. do 1700. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6508
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Imotskom
Kontakt adresa KO: A. Starčevića 7, 21260 Imotski

Telefon: 021/ 851-901

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska