Kulturna dobra općine Zažablje

Govor i toponimija sela Vidonje

Govor sela Vidonje svjedoči o rijetkom govoru važnom za razumijevanje suvremenog hrvatskog jezika, dok toponimija dodatno svjedoči o migracijama na tom prostoru važnim za razumijevanje hrvatske povijesti. Vidonjski govor pripada novoštokavskim ijekavskim govorima, koji su među Hrvatima vrlo rijetki, pa je proučavanje ovoga mjesnoga govora vrlo bitno za shvaćanje stanja u suvremenome standardnom hrvatskom jeziku, osobito naglasnoga sustava koji je vrlo zanimljiv slavistima.
Proučavanjem vidonjske antroponimije toponimije posredno je moguće utvrditi smjerove migracija mjesnoga pučanstva iz Donje Hercegovine i Zažablja, mikroprostora koje se u jednome trenutku našlo podijeljeno između triju država: Mletačke Republike, Dubrovačke Republike i Turskog Carstva, te prožimanja različitih jezičnih sustava.

Lokacija: Vidonje
Klasifikacija: usmena predaja, izričaji i jezik

Oznaka kulturnog dobra: Z-3483
Vrsta: nematerijalno kulturno dobro
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Srednjovjekovno groblje i crkva Male Gospe

Crkva Male Gospe (Porođenja B.D. Marije) s grobljem nalazi se u Dobranju u općini Zažablje, oko 9 km jugoistočno od Metkovića, uz povijesnu komunikaciju koja spaja dolinu Neretve s donjom Hercegovinom. Crkva je jednobrodna građevina s izdvojenim svetištem četvrtastog tlocrta, sagrađena 1617.g. nad ostacima srednjovjekovne crkve i groblja od kojeg je sačuvano nekoliko desetaka ploča i sanduka, ukrašenih motivima križa, viticom s trolistom, tordiranim užetom, mačem, štitom i polumjesecom. Dio starog groblja sačuvan je oko 20 m sjeveroistočno od crkve. Na novom dijelu groblja iz 18.st. ističu se dvije grobnice lokalnih velikaša, sagrađene u stilu antičkih a pozzetto grobnica. Crkva je u razdoblju od 18. do 20.st. više puta adaptirana i obnovljena. Od crkvenog inventara ističe se oltar – rad tirolskih radionica na prijelazu 19. u 20.st.

Lokacija: Dobranje
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 14. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6537
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Dubrovniku
Kontakt adresa KO: C. Zuzorić 6, 20000 Dubrovnik

Telefon: 020/323-191

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska