Kulturna dobra općine Zagvozd

Na području općine Zagvozd nalazi se 12 kulturnih dobara. 5 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština, a 1 dobro pripada kategoriji etnografska građa.

Sva dobra općine Zagvozd:

 • Arheološka zona Zaranač ploča
 • Arheološko nalazište GradinicaArheološko nalazište Ploča-Vukov grebCrkva sv. Ivana Krstitelja i arheološko nalazišteCrkva sv. StipanaCrkva Svetog Križa i srednjovjekovno groblje sa stećcimaCrkva Svih SvetihCrkva Velike GospeDva drvena oltara iz crkve Velike GospeEtnografska zbirka župnog uredaInventar crkve sv. KrižaStara župna kuća

  Arheološka zona Zaranač ploča

  Arheološko zona Zaranač ploča nalazi se jugoistočno od zaseoka Stapići. Riječ je o višeslojnom nalazištu koji ima 3 faze razvoja. Prvu fazu predstavlja 6 prapovijesnih gomila. Najveća gomila, promjera oko 25 m, smještena je južno od makadamskog puta. Na površini gomile vidljiva su 2 veća groba. Južno od nje nalazi se druga gomila, promjera oko 15 m. Oko 100 m jugoistočno nalazi se dijelom devastirana gomila promjera oko 17 m. Na zapadnom rubu gomile je veliki ukrašeni stećak-ploča te jedan neukrašeni. Stećke možemo datirati u 15. st. Sjeverno od ove gomile nalaze se još 3 gomile uz makadamski put. Oko gomila i na padini brda vidljivi su kasnosrednjovjekovni grobovi koji predstavljaju 3 fazu razvoja na ovom nalazištu.

  Lokacija: Zagvozd
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 2000 god.p.n.e. do 1650. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6788
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište Gradinica

  Na brdu Grab, na uzvišenju Gradinica nalazi se prapovijesna gradina tj. utvrda smještena na 786 m/n. Zaravnjeni plato gradine branjen je sa 2 prstena bedema koji ga okružuju sa svih strana. Središnji prsten promjera je oko 30-35 m dok je vanjski promjera oko 70-80 m. Širina sačuvanog bedema je oko 3-7 m. Središnji plato zauzima oko 500 m2 površine, dok vanjski bedem omeđuje oko 3400m2. Gornji, pretežno kameniti plato je otvoren prema zapadu, odakle se pristupalo glavnom ulazu iz pravca dviju dobro zaklonjenih vrtača. Gradinu je moguće datirati u brončano i željezno doba. Gradinica ima odličnu vizualnu komunikaciju sa okolnim gradinama te s njima čini jedinstvenu fortifikacijsku cjelinu ovog područja.Sjeverozapadno od gradine nalazi se prapovijesna gomila promjera oko 13 metara i visine oko 1-2 metra

  Lokacija: Krstatice
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 2000 god.p.n.e. do 1000 god.p.n.e.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6761
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Arheološko nalazište Ploča-Vukov greb

  : Arheološko nalazište Ploča-Vukov greb nalazi se u blizini zaseoka Bartulovići, uz lokalnu prometnicu Zagvozd-Grabovac. Radi se o srednjovjekovnom groblju sa stećcima od kojih su do danas sačuvani 1 sljemenjak i 2 ploče. Po sredini sljemenjaka po svim stranama teče šira traka koja dijeli prikaze u dvije cjeline. Na sjevernoj i južnoj široj strani u gornjem dijelu prikazan je lov (lovac i dva jelena) dok je u donjem dijelu voluta. Na sjevernoj strani iznad prikaza lova uklesana je godina 1649. Istočna i zapadna strana ukrašene su volutom. Sljeme je ukrašeno spiralnom volutom. Ploče su ukrašene cvjetovima, antropomorfnim križevima, valovnicama. Nešto zapadnije nalazi se prapovijesna gomila.

  Lokacija: Zagvozd
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 15. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6172
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Ivana Krstitelja i arheološko nalazište

  Jednobrodna crkva sv. Ivana Krstitelja na groblju u Župi sagrađena je 1906. g. Duga 25 i široka 9 m., građena od kamenih klesanaca, s polukružnom apsidom na sjeveru, jednostavnim profiliranim ulazom na glavnom pročelju i zvonikom na preslicu sa dva zvona u zabatu. Dvostrešni krov crkve prekriven je utorenim crijepom. U unutrašnjosti crkve su dva drvena oltara, izrađena u drvodjeljskoj radionici Rako u Imotskom. Sjeverno od crkve, ostaci su porušene crkvice s početka 17. stoljeća. Oko crkvice, te uzidano u nju i obližnju kapelicu, nalazi se oko 40-tak ploča i sanduka od čega je većina ukrašena karakterističnim motivima za ovo područje, što upućuje na postojanje srednjovjekovnog groblja.

  Lokacija: Župa
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 15. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5534
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Stipana

  Crkva sv. Stipana u Rastovcu jednobrodna je građevina, pravokutnog tlocrta sa polukružnom apsidom, orijentirana istok-zapad. Na pročelju je jednodijelni zvonik „na preslicu“. Sagrađena je 1863. godine na mjestu ranije crkve. Pred crkvom su sačuvana dva stećka-ploče te jedna ploča uz sjeverni ogradni zid s vanjske strane, koji upućuje na mogućnost postojanja srednjovjekovnog groblja.

  Lokacija: Rastovac
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1863. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3845
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva Svetog Križa i srednjovjekovno groblje sa stećcima

  Crkva Svetog Križa u Donjem Rastovcu sagrađena je 1612. godine na mjesnom groblju. Nekad je to bila župna crkva mjesta Zagvozd. Crkva je jednobrodna građevina, pravokutnog tlocrta sa pravokutnom apsidom, orijentirana istok-zapad. Oko crkve nalazi se groblje sa stećcima, a pronađeni površinski materijal ukazuje na mogućnost postojanja ranijeg srednjovjekovnog groblja. U crkvi je sačuvana vrijedna oltarna slika iz 16./17. stoljeća.

  Lokacija: Rastovac
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 15. st. do 17. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4477
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva Svih Svetih

  Crkva Svih Svetih u Zagvozdu jednobrodna je građevina, manjih dimenzija, sa plitkom kvadratnom apsidom, orijentirana sjever-jug. Izgrađena je u prvoj polovici 17. stoljeća i prema natpisu nad ulazom posvećena 1644. godine. Pročelje završava trokutnim zabatom u čijem vrhu je jednodijelni zvonik „na preslicu“, baroknog oblikovanja. Oko crkve bilo je dvadesetak stećaka što upućuje na postojanje srednjovjekovnog groblja, a do danas je sačuvano samo pet stećaka.

  Lokacija: Zagvozd
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 17. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3844
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva Velike Gospe

  Crkva Velike Gospe stara je župna crkva mjesta Zagvozd. Sagrađena je u prvoj polovici 17. stoljeća. Crkva je jednobrodna građevina, pravokutnog tlocrta, sa plitkom kvadratnom apsidom, orijentirana istog-zapad. Na pročelju je u 18. stoljeću izgrađen kasnobarokni zvonik „na preslicu“. Groblje oko crkve ograđeno je 1923. godine kamenim zidom. U crkvi su dva oltara iz imotske radionice Rako.

  Lokacija: Zagvozd
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 17. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3847
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Dva drvena oltara iz crkve Velike Gospe

  Jednobrodna crkva Velike Gospe stara je župna crkva Zagvozda, sagrađena u prvoj polovici 17. st. Od crkvenog inventara sačuvana su dva drvena, polikromirana, rezbarena oltara, arhitektonskog tipa izrađena u radionici Rako u 19. st. Glavni oltar posvećen Velikoj Gospi s drvenim antependijem bez menze, prislonjen uz zid apside, u prošlosti je imao funkciju bočnog oltara. Na oltaru je kip Bogorodice s Djetetom. Oltar s tabernakulom i antependijem prislonjen je uz zapadni zid crkve, u prošlosti je imao funkciju glavnog oltara. Na drvenoj ploči, uokviren lukom, postavljen je tabernakul nad kojim je postavljen tron za izlaganje Presvetog. U prošlosti su oba oltara preslikana zlatnom, crvenom, plavom i bijelom bojom.

  Lokacija: Zagvozd
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.
  Autor: Radionica Rako Radionica Rako

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5647
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Etnografska zbirka župnog ureda

  Etnografska zbirka sadrži 91 predmet sa područja Imotske krajine. Najzastupljeniji su predmeti od keramika (lončarski predmeti), kućni namještaj, alati itd. U zbirci ima i nekoliko sakralnih predmeta.

  Lokacija: Zagvozd
  Klasifikacija: etnografska građa
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4766
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar crkve sv. Križa

  Inventar sakralnih predmeta iz crkve sv. Križa obuhvaća sedam predmeta, lokalnog značaja, nastalog u periodu od kraja 18. do početka 20. stoljeća.

  Lokacija: Rastovac
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4519
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Stara župna kuća

  Istočno od crkve Velike Gospe u Zagvozdu nalaze se djelomično sačuvani ostaci utvrđenog stambeno-gospodarskog sklopa iz 17.-18. stoljeća kojeg je župnik koristio kao svoju kuću. Sklop se sastoji od jedne stambene katnice većih dimenzija te nekoliko prizemnica manjih dimenzija u nizu, izduženog pravokutnog tlocrta sa dvostrešnim krovom. Građene su rustično, od priklesanog, slobodno složenog kamena i najvjerojatnije su bile prekrivene kamenim pločama.

  Lokacija: Zagvozd
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 17. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3848
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Imotskom
  Kontakt adresa KO: A. Starčevića 7, 21260 Imotski

  Telefon: 021/ 851-901

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska