Kulturna dobra općine Zagorska Sela

Na području općine Zagorska Sela nalazi se 13 kulturnih dobara. 4 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji knjižnična građa, a 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti.

Sva dobra općine Zagorska Sela:

 • Arheološko nalazište gradina Špičak
 • Arheološko nalazište ŠpičakCrkva sv. AneCrkva sv. Ivana EvanđelisteCrkva sv. KatarineCrkva sv. MartinaDvorac MiljanaKnjižna zbirka župe sv. KatarineKurija PoklekOrgulje u crkvi sv. KatarineSakralni inventar u kapeli sv. IvanaZgrada prve pučke školeZgrada stare škole

  Arheološko nalazište gradina Špičak

  Arheološko nalazište, gradina „Špičak“ nalazi se na obroncima Koštrunovog brijega, iznad sela Bojačno, u općini Zagorska Sela. Prema konfiguraciji terena može se zaključiti da se radi o tzv. dvojnoj gradini: Gradini I i Gradini II. Za sada je arheološkim istraživanjima obuhvaćena Gradina II, na kojoj su uz ostatke prapovijesnih kuća, nađeni i brojni ulomci keramičkog posuđa različitih oblika, brončani nalazi kao što su naušnica i trokutasti privjesak od tankog brončanog lima ukrašen iskucavanjem ili fragmentarna fibula sa životinjskom glavom. Nalazište, svojim kulturološkim i tipološkim svojstvima, pripada srednjoeuropskom kulturnom krugu kasnog brončanog i starijeg željeznog doba.

  Lokacija: Bojačno
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 1300 god.p.n.e. do 500 god.p.n.e.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6793
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište Špičak

  Arheološko nalazište, gradina „Špičak“ svojim kulturološkim i tipološkim svojstvima, pripada srednjoeuropskom kulturnom krugu kasnog brončanog i starijeg željeznog doba. Jedno je od značajnih visinskih prapovijesnih naselja na području Krapinsko-zagorske županije.

  Lokacija: Bojačno
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 1300 god.p.n.e. do 500 god.p.n.e.

  Oznaka kulturnog dobra: P-3835
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Crkva sv. Ane

  Jednobrodna, svetišta oblika položenog pravokutnika, zidana župna crkva sv. Ane smještena je na vrhu brda, na ograđenom platou u Poljani Sutlanskoj. Crkva koja se spominje u izvorima iz 17. st. temeljito je obnovljena 1770. st. Zvonik pred pročeljem dominira vanjštinom objekta. Unutrašnjost je oblikovana u stilu kasnog baroka. Crkveni inventar je iz 20. st. dok su orgulje građene oko 1890. g.

  Lokacija: Poljana Sutlanska
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 17. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2842
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Ivana Evanđeliste

  Jednobrodna crkva Svetog Ivana Evanđeliste nalazi se na brijegu iznad naselja Ivanić Miljanski. Sagrađena je u zadnjoj četvrtini 15. st., a građevne promjene su slijedile još u tri navrata. Najstariji povijesni sloj je današnji osnovni korpus svetišta i lađe, dok se posljednja intervencija datira u prvu polovinu 19. st., kada se podiže novi toranj i produžuje tijelo crkve u obliku zatvorenog predvorja. Vrijedan je primjer gotičke sakralne arhitekture s iznimno bogatim ciklusom srednjovjekovnih zidnih slika i inventarom iz 17. i 18. stoljeća.

  Lokacija: Ivanić Miljanski
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 15. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2237
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Katarine

  Župna crkva sv. Katarine, dovršena u 19. st., nalazi se na povišenom i ograđenom terenu, na vrhu brda u Zagorskim selima. Sagrađena je na mjestu starije crkve iz 1691. g., kao jednobrodna građevina s užim poligonalnim svetištem uz koje je s istočne strane smještena sakristija i pobočna kapela. Ispred glavnog pročelja nalazi se zvonik. U oblikovanju pročelja uočljivi su motivi arhitektonskih oblika kasnog baroka i klasicizma. Unutarnji inventar crkve potječe iz 17.-19. st. Sačuvana je i neposredna okolina crkve s grobljem, grobljanskom kapelom i malom kapelicom-pokloncem zatvorenog tipa.

  Lokacija: Zagorska Sela
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2239
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Martina

  Pravilno orijentirana, jednobrodna crkva sv. Martina, smještena na vrhu brežuljka izvan naselja Bojačno, spominje se u izvorima 17. st. kao kapela župe Zagorska Sela, a prvi opis je iz 1793. g. Krajem 18. st. prigrađeni su nova svođena lađa i zvonik. Tlocrtnu osnovu crkve, koja ima blago lomljenu os, čine izduženo svetište šire od lađe s plitkim poligonalnim zaključkom i nešto uža pravokutna lađa te zvonik nad pročeljem kroz čiji se južni ulaz pristupa u crkvu. Južno od svetišta smještena je sakristija. Vanjskim izgledom dominira zvonik nad zabatnim pročeljem te izduženo svetište.
  Vanjština crkve je bogata dekorativnim motivima, osobito na pročelju.

  Lokacija: Bojačno
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 17. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2357
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Dvorac Miljana

  Dvorac Miljana, smješten je na padini brežuljka istočno od rijeke Sutle, u općini Zagorska Sela. Sagradila ga je obitelj Ratkaj u čijem je vlasništvu bio do kraja 18. st. od kada mijenja brojne vlasnike. Trokrilni jednokatni dvorac s pravokutnim dvorištem, dograđivan je u nekoliko navrata. Razvio se iz nevelike jednokatne kurije, sagrađene na prijelazu 16. u 17. st. Istraživanja su pokazala sedam građevinskih faza u rasponu od 17. do 20. st. Pročelja dvorca kao i unutarnje prostorije bogato su ukrašeni slikama i štukaturama različitog vremena nastanka. Saloni dvorca oslikani su slikama koji se pripisuju A. Lerchingeru. U sklopu dvorca nalaze se ostaci perivoja iz 19. stoljeća.

  Lokacija: Poljana Sutlanska
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 16. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2238
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Knjižna zbirka župe sv. Katarine

  Knjižnica sadrži knjižnu i periodičnu građu. Starija knjižna građa broji oko 500 svezaka većinom teološkog i religijskog sadržaja – različita izdanja Biblije, liturgijska djela, propovijedi i sl. Pretežito je tiskana na latinskom jeziku, ali nailazi se i na djela pisana na kajkavskom poput Gašparotijeva Cveta svetih. Veći dio knjiga pripada matičnoj župi – Zagorskim Selima, a manji je broj knjiga nekoć pripadao Župi sv. Mirka u Kostelu, (npr. Quadragesimale tiskana 1596., koja je jedna od najstarijih knjiga i nosi kostelski ekslibris) i Župi sv. Ane u Sutlanskoj Poljani.

  Lokacija: Zagorska Sela
  Klasifikacija: knjižnična građa
  Vrijeme nastanka: 16. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5085
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kurija Poklek

  Kurija Poklek u Zagorskim Selima je jednokatnica pravokutnog tlocrta okružena perivojem. Pripada grupi kurija 18. stoljeća, baroknih stilskih karakteristika, iako se prema strukturi ziđa može datirati i ranije. Glavno pročelje i začelje kurije su plošno i nesimetrično oblikovani, dok su bočna pročelja pravilno ritmizirana trima prozorskim osima, a plitko profilirani prozorski okviri s naglašenijim nadprozornicima su jedini arhitektonski ukras pročelja. Objekt je djelomično podrumljen, podrum je svođen plitkim bačvastim svodom s usječenim susvodnicama. Ladanjski karakter kurije i visoku kulturu stanovanja odražava dispozicija prostorija: najreprezentativnije su smještene na začelju s širokim pogledom na okolne obronke i blage padine prema Sutli.

  Lokacija: Zagorska Sela
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3512
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Orgulje u crkvi sv. Katarine

  Orgulje mehaničkog sistema s 11 registara, 1 manualom i pedalom, prema L. Šabanu, djelo nepoznatog majstora građene posle 1840. g., u novije vrijeme pripisane su Dragutinu Bilichu oko g. 1864. godine. U svakom slučaju orgulje su vrlo kvalitetno djelo starog majstora, još vrlo dobra zvuka, što dokazuje vrsnost izvedbe.
  Svojom kvalitetom ističe se i zanimljivo kućište. Arhitektonskom kompozicijom, bogatstvom dekorativnih motiva i ornamentalnih ukrasa te figuralnom plastikom ostavlja u cjelini snažan likovni dojam. Suprotno običajima i samo postolje dekorativno je obrađeno. Tornjeve prospekta povezuje niski kvadratični element zatvoren kosom rešetkom. Završna trabeacija tornjeva pomalo je neobično komponirana, budući da se uspinje koso od sredine ormara prema njegovim bokovima. Na unutarnjim krajevima vijenca sjede mali anđeli svirači, a na istaku vijenca postolja smjestio se David koji svira u harfu. Koso po završecima svirala spuštaju se ornamentirane zavjese u motivima vitica i rokaja. Kućište je tipičan primjerak provincijske radionice u kojoj se slobodno kombiniraju motivi raznih stilskih epoha stapajući se u neobičnu, ali zanimljivu cjelinu.

  Lokacija: Zagorska Sela
  Klasifikacija: glazbeni instrument
  Vrijeme nastanka: 19. st.
  Autor: Dragutin Bilich (?)

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5558
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Sakralni inventar u kapeli sv. Ivana

  Iako je kapela poznata po svojem iznimnom srednjovjekovnom ciklusu slika, njen inventar potječe iz 17. i 18. st., a tijekom stoljeća pretrpio je mnoge promjene. U kapeli se nalazi glavni oltar sv. Ivana evanđelista, bočni oltari sv. Obitelji i sv. Pavla apostola i propovjedaonica. Pretpostavlja se da su neki oltari preneseni iz župne crkve u Zagorskim Selima. Glavni oltar iz 1715. god. barokni je retabl u čijim su nišama smješteni kipovi svetaca. Stupovi nose snažan vijenac na kojem leži niska atika. Bočni oltari su pandani, imaju jednostavne retable s jako izvučenim stupovima i trokutastim atikama. Mala poligonalna propovjedaonica novijeg je datuma.

  Lokacija: Ivanić Miljanski
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 17. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4655
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Zgrada prve pučke škole

  Zgrada prve pučke škole u Zagorskim Selima nalazi se na brijegu u središtu naselja, neposredno uz cestu koja spaja Kumrovec i Miljanu. Podignuta je 1823. g., a u njoj se nalazila krčma u kojoj je zvonar točio župnikovo vino. S obzirom da u naselju nije postojala zgrada škole, od 1829. u njoj se počinje održavati nastava sve do izgradnje nove školske zgrade 1889.
  Radi se o drvenoj tradicijskoj kući, tlocrtno u obliku slova „L“.To je visoka prizemnica s podrumom, dvostrešnog krovišta sa skošenim zabatom. Podrumski dio kuće zidan je kamenom lomljencem, dok je gornji građen od hrastovih planjki, u koje su zabijene daščice odnosno djelomično učvršćena trstika kako bi žbuka čvršće vezala uz drvenu podlogu. Kuća je ožbukana vapnenom žbukom do visine zabata, na kojima se pak nalazi oplata od drvenih planjki. Međukatna konstrukcija su drveni grednici, a podovi su daščani.

  Lokacija: Zagorska Sela, Zagorska Sela 40
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5248
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Zgrada stare škole

  Katnica pravokutnog oblika, zgrada „Stare škole“ nalazi se na hrptu brijega u Zagorskim selima. Sagrađena je krajem 19. st. u duhu tadašnje graditeljske tradicije. Unutarnji prostor organiziran je oko središnje osi hodnika, koji spaja pročelja i začelja. U prizemlju se nalazio stan učitelja na jednoj, i prostrana učionica na drugoj strani hodnika. Na katu su bile dvije učionice. Glavno pročelje te prozori decentno su ukrašeni historicističkom profilacijom, a uglovi prizemlja motivima ugaonih kvadrata. Iza zgrade smještena je omanja gospodarska prizemnica.

  Lokacija: Zagorska Sela
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2765
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Krapini
  Kontakt adresa KO: Magistratska 12, 49000 Krapina

  Telefon: 049/ 371-342

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska