Kulturna dobra općine Zadvarje

Utvrda Zadvarje i arheološko nalazište

Zadvarje je manja utvrda na važnom putu iz podbiokovlja prema unutrašnjosti. Obzirom na povijesne okolnosti i analizu arhitekture, vjerojatno je nastala u drugoj polovici 15. st. Vidljivo je nekoliko faza gradnje od kraja 15. do početka 18. st. Utvrda ima pravilan trokutasti tlocrt flankiran kulama na sjeverozapadnom i sjeveroistočnom uglu. Najbolje su sačuvani južni i zapadni bedem, sjeverni je u gornjem dijelu gotovo potpuno porušen. Mogu se izdvojiti i turske intervencije unutar tvrđave. U uglu koji zatvaraju južni i zapadni bedem naknadno je sagrađen polukružni zid čime se nastojala dobiti još jedna kula. Daljnje utvrđivanje dovelo je do gradnje dviju manjih kula zapadno od tvrđave.

Lokacija: Zadvarje
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6514
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Kulturnopovijesna cjelina Zadvarje

Zadvarje se razvilo ispod istoimene tvrđave na važnom prometnom pravcu koji od prapovijesti preko usjeka Dubci spaja dalmatinsku obalu i unutrašnjost. Na suprotnoj strani središnje prometnice spuštaju se litice prema kanjonu Cetine pa je naselje formirano između dvije prostorne dominante, tvrđave i kanjona. Srednjovjekovno ime tvrđave, Duare u značenju vrata, prolaz, upućuje na položaj i značaj Zadvarja kao vrata iz unutrašnjosti prema moru i nekadašnjoj Poljičkoj republici. Kuće uz glavnu prometnicu građene su tijekom 19. i početkom 20. stoljeća. Zadvarje pripada tipologiji gradova dalmatinske unutrašnjosti koji svoja podgrađa formiraju ispod tvrđave nizanjem kuća uz rubove značajnijih prometnica.

Lokacija: Zadvarje
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
Vrijeme nastanka: 15. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6338
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Splitu
Kontakt adresa KO: Porinova bb, 21000 Split

Telefon: 021/ 305 444

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska