Kulturna dobra općine Vrsar – Orsera

Samostan i crkva sv. Mihovila

Samostanskom kompleksu, uz zgradu, pripadaju i jednobrodna, troapsidalna ranokršćanska crkva bačvastog svoda iz 6.st. posvećene sv.Mihovilu, sa tragovima fresaka u apsidi, uz koju je krajem 10.st. osnovan benediktinski samostan sv. Mihovila nad Limom, te veća jednoapsidalna samostanska crkva ranoromaničkih obilježja sagrađena 1041.g., a posvećene Blaženoj Djevici Mariji, u kojoj je sačuvan zidni oslik iz 11.st koji prikazuje mučeništvo sv.Stjepana. Samostan se spominje već u 11.st., a prema legendi osnovao ga je sv.Romuald. U prvoj polovici 20.st. su na položaju sjeverno, južno i istočno od sakralnih objekata otkriveni grobovi sa kosturnim ukopima.

Lokacija: Kloštar
Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 6. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: RRI-26-1961.
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Marije od Mora i ostaci samostana

Crkva sv. Marije od Mora podignuta je u podnožju povijesne jezgre Vrsara. Posjed uz crkvu predstavlja nekadašnji benediktinski priorat te se uz stariju, više puta obnavljanu crkvu, veže i postojanje benediktinskog samostana jugozapadno od crkve. Crkva je romanička trobrodna građevina bazilikalnog tipa iz 12.st., sa trima polukružnim apsidama upisanim u ravno začelje. Glavna apsida je izbočena na liniji začelnog zida. Današnja crkva sagrađena je na mjestu starije crkve iz 8.st. a ona na ostacima gospodarskog dijela kompleksa antičke villae rusticae. Unutrašnjost crkve je u 16.st. ukrašena zidnim oslikom očuvanim u sjevernoj i središnjoj apsidi. Crkva se danas koristi za održavanje koncerata.

Lokacija: Vrsar
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 12. st. do 16. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5468
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Stambeno-atelierski kompleks s galerijom Džamonja

Stambeno-gospodarski kompleks kipara Dušana Džamonje smješten je u neposrednoj blizini Vrsara uz Stanciju Valkanela. Sastoji se od umjetnikove radionice, galerije te prostora za ambijentalno izlaganje, u kojemu je Džamonja izložio svoje poznate monumentalne radove. Kompleks je otvoren za javnost 1981.g.

Lokacija: Vrsar
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 20. st.
Autor: Dušan Džamonja – Kipar (1928. – 2009.)

Oznaka kulturnog dobra: Z-2438
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Kulturno – povijesna cjelina Vrsara

Naselje je smješteno na brežuljku i nastanjeno od prapovijesti. Arheološki nalazi svjedoče o kontinuitetu naseljavanja u antičko i ranokršćansko doba. U srednjem vijeku grad se razvija unutar zidina uokolo kaštela koji je prvotno bio drven, a obnovljen u kamenu u 13.st. i 17.st. Činila ga je trokatna palača okružena zidinama ojačanih kulama. Uz kaštel je na mjestu ranije crkve podignuta župna crkva sv.Martina. Ostale crkve naselja – sv.Antun i sv.Foška podizane su uz gradska vrata. Uz morsku obalu podignuta je romanička crkva sv.Marije od Mora u blizini koje su pronađeni tragovi ranokršćanske crkve pregrađivane u ranom srednjem vijeku, te kompleks antičke vile.

Lokacija: Vrsar
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina

Oznaka kulturnog dobra: RRI-0106-1966.
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište u neposrednoj okolici crkve sv. Marije od Mora

Na području nekadašnje tvornice “Neon”, smještene u sjevernom dijelu vrsarske luke uz crkvu sv. Marije od mora, sačuvani su ostaci antičke stambeno-gospodarske građevine iz 1.st. i temelji ranokršćanske crkve iz 4.st., pravokutnog tlocrta i poligonalne apside pridodane u 5.st., s aneksima i mozaičkim podom. U 7.st. se prostor sakralnog objekta prilagođava u postrojenje za preradu maslina, te se u jednom njegovom dijelu postavlja tijesak za ulje. U okolici su pronađeni kasnoantički i ranosrednjovjekovni grobovi, a južno od crkve sačuvani su ostaci benediktinskog samostana, pregrađenog u 15./16. st.

Lokacija: Vrsar
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1. st. do 16. st.

Oznaka kulturnog dobra: RRI-216
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Drveni retabl u crkvi sv. Antuna

Drveni, rezbareni, polikromirani i pozlaćeni oltarni retabl s pripadajućim antependijem krasi oltar crkve sv. Antuna u Vrsaru. Riječ je o južnom, arhitektonskom tipu oltarnog nastavka. Središnje polje predele ukrašeno je reljefnom volutnom kartušom s upisanim natpisom: FECE INDORAR BASTIAN CORNACH(in) DEL SUO PROPRIO, dok se u bočnim poljima nalaze reljefne volutne kartuše s upisanom 1662. godinom. Pripadajuća oltarna pala „Bogorodica s Djetetom, sv. Antunom Padovanskim, sv. Rokom i sv. Sebastijanom“, rađena tehnikom ulja na platnu, rad nepoznatog autora 17. stoljeća pohranjena je u župnoj zbirci. Skulpture oltara su izgubljene i za sada nije moguće identificirati čitavu ikonografiju oltara.

Lokacija: Vrsar
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 1662. god.

Oznaka kulturnog dobra: RRI-148
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Drveni oltarni retabl s pripadajućim antependijem i oltarnom palom “Bogorodica s Djetetom, sv. A. Padovanskim, sv. Rokom i sv. Sebastijanom”

Drveni, rezbareni, polikromirani i pozlaćeni oltarni retabl s pripadajućim antependijem krasi oltar crkve sv. Antuna u Vrsaru. Riječ je o južnom, arhitektonskom tipu oltarnog nastavka. Središnje polje predele ukrašeno je reljefnom volutnom kartušom s upisanim natpisom: FECE INDORAR BASTIAN CORNACH(in) DEL SUO PROPRIO, dok se u bočnim poljima nalaze reljefne volutne kartuše s upisanom 1662. godinom. Pripadajuća oltarna pala „Bogorodica s Djetetom, sv. Antunom Padovanskim, sv. Rokom i sv. Sebastijanom“, rađena tehnikom ulja na platnu, rad nepoznatog autora 17. stoljeća pohranjena je u župnoj zbirci. Skulpture oltara su izgubljene i za sada nije moguće identificirati čitavu ikonografiju oltara.

Lokacija: Vrsar
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 1662. god.
Autor: Nepoznati autor

Oznaka kulturnog dobra: Z-4816
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološki lokalitet Monte Ricco

Prapovijesni, gradinski arheološki ostaci sačuvani su na širem području brežuljka. U morfologiji terena na južnoj se padini jasno razaznaju obrisi barem dviju naseobinskih terasa. Prema ranijim podatcima, prapovijesna žarna nekropola nalazila se na području kamenoloma. Ulomci prapovijesne i protopovijesne keramike sakupljeni na površini pripadaju brončanom dobu i željeznom dobu, te je lokalitet zasigurno bio naseljen od II. tisućljeća pr. Kr.
Rimskodobni ostaci ruralne građevine koncentrirani su na vrhu brežuljka. Cisterna je dimenzija 11 x 7 m, visine 3.5 m, trobrodnog je tipa s bačvastim svodom koji je sačuvan u zapadnom dijelu građevine. Očuvanost nosivih lukova i bačvastog svoda čini je jedinstvenom na području zapadne obale Istre te pruža višestruke mogućnosti u analizi rimske izgradnje. Uokolo cisterne pružaju se mnogobrojni zidovi te arheološki podatci koji upućuju na širu rasprostranjenost lokaliteta. Među sitnim materijalom ističu se ulomci fine kasnorepublikanske/ranocarske stolne keramike, kućanske keramike i keramičkih podnih pločica (7 x 3 x 3 cm),te ulomci i poklopci amfora koji datiraju od I. st. pr. Kr. do III. st.

Lokacija: Vrsar
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 20. st. do 3. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-5413
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Puli
Kontakt adresa KO: Ul. Grada Graza 2, 52100 Pula

Telefon: 052/ 375-660

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska