Kulturna dobra općine Vrpolje

Arheološko nalazište “Dobrevo”

Kasnobrončanodobna nekropola s paljevinskim ukopom, na osnovi brončanog i keramičkog materijala pripada vremenu kasnog brončanog doba (BrD – Ha A1) te se svojim nalazima brončanih priloga u grobovima ističe među istovrsnim nekropolama grupe Gređani.

Lokacija: Stari Perkovci
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 14 st.p.n.e. do 12 st.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1712
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Spomen-galerija Ivana Meštrovića – muzejska građa

Muzejska građa Spomen galerije Ivana Meštrovića, otvorene 3. lipnja 1972. godine u Vrpolju, mjestu umjetnikova rođenja, obuhvaća Zbirku radova Ivana Meštrovića i Likovnu Zbirku.
Zbirka radova Ivana Meštrovića sadrži originalne radove, brončane skulpture i reljefe, ponajviše portrete njegove obitelji koji predstavljaju osebujna i značajna umjetnička ostvarenja velikog majstora. Radovi su nastali u rasponu od 1905. do 1946. godine. U Zbirci se nalaze i dva portreta Ivana Meštrovića hrvatskih umjetnika Omera Mujadžića (ulje na platnu iz 1975.) i Ive Kerdića (medalja iz 1953. godine).
Likovna zbirka sadrži djela (medalje, plakete, slike, crteže, grafike, skulpture, plakate) hrvatskih umjetnika, učenika i suradnika (Radauš, Kršinić, Krstulović, Mirković, Krizman, Janeš), kao i umjetnika zavičajnika. Dva su predmeta iz Zbirke izložena u parku ispred Galerije: (Kršinić od 1972. i Radauš od 1975. godine), dok je jedan izložen u stalnome galerijskom postavu. (grafika T. Krizmana).

Lokacija: Vrpolje
Klasifikacija: muzejska građa
Vrijeme nastanka: 1906. god. do 1930. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3800
Vrsta: pokretno kulturno dobro – muzejska grada
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Crkva Rođenja sv. Ivana Krstitelja

Crkva je kasnobarokna-klasicistička građevina sa zabatnim zvonikom, polukružnim svetištem i katnom sakristijom. Izgrađena je 1772. godine. Kapa zvonika ima lukovicu s lanternom. Lađa je zasvedena plitkim bačvastim svodom, a svetište polukalotom. Na pročelju su ulazna vrata i udvojene niše s nadvojima u obliku segmentnog luka. Prozori imaju lučne nadvoje. Zidna platna su vertikalno podijeljena lezenama. Grednik, kojeg čine potkrovni vijenac i arhitrav, luneta u osovini pročelja, te vijenac na atici, vijenac ispod lože zvona i vijenac ispod kape zvonika, svojim istaknutim profilom naglašavaju horizontalnu podjelu. Osnovni materijali od kojih je crkva građena su opeka i drvena građa.

Lokacija: Vrpolje, Meštrovićev trg 005
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1772. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1303
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište “Glože”

Smješteno je na oko 400 – 700 m istočno od Starih Perkovaca te na oko 100 – 500 m sjeverno od željezničke pruge Slavonski Brod-Vrpolje. Radi se o višeslojnom arheološkom nalazištu otkrivenom 1985. godine. Površinski prapovijesni ulomci keramike i kamene alatke pripadaju neolitičkoj starčevačkoj kulturi. Nađena antička keramika i rimski novčići pripadaju vremenu kasne antike (3. i 4. stoljeće), a srednjovjekovna keramika razdoblju od 13-15. stoljeća.

Lokacija: Stari Perkovci
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 63 st.p.n.e. do 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4954
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište “Veliko Polje”

Prapovijesno arheološko nalazište nalazi se oko 2,5 km sjeverozapadno od Vrpolja i 2,5 km istočno od sela Stari Perkovci, na velikoj izduženoj gredi u dužini od oko 900 m. Greda je paralelna s rječicom Brežnicom. 1985. godine, otkrivene su dvije jame s ulomcima keramike koji pripadaju starčevačkoj kulturi starijeg neolitika. Ulomci keramike tipični su starčevački i možemo ih podijeliti na grubu, prijelaznu i finu. Analizom keramičkog materijala s nalazišta „Veliko polje“ kod Vrpolja u kojem su zastupljene bikonično oblikovane posude i ukrašene kaneliranim barbotinom, nalazište se može uvrstiti u klasičnu fazu razvoja starčevačke kulture – spiraloid B.

Lokacija: Vrpolje
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 63 st.p.n.e. do 54 st.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4955
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Govor Starih Perkovaca

Govor Starih Perkovaca vrlo je arhaičan i predstavlja izuzetnu jezičnu vrijednost. U opisu ovog jezika valja krenuti od Stjepana Ivšića (jezikoslovac) i njegova rada „Današnji posavski govor“ iz 1913. godine, gdje uz ostala posavska sela opisuje i ovaj govor. Uvrštava ga u 1. skupinu govora s obzirom na akcentuaciju, koja čuva staro stanje hrvatske štokavštine ili staru hrvatsku akcentuaciju prema naglasnoj diobi Milana Moguša. Ovaj govor posjeduje čitav niz osobitosti među kojima su: povećan broj vokala u odnosu na književni jezik, gubljenje vokala na početku i kraju riječi, glas h je nepoznat, nerazlikovanje glasova č i ć, dž i đ, šćakavizam i drugo.

Lokacija: Stari Perkovci
Klasifikacija: usmena predaja, izričaji i jezik

Oznaka kulturnog dobra: Z-4847
Vrsta: nematerijalno kulturno dobro
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Spomen galerija Ivana Meštrovića

Spomen galerija Ivana Meštrovića u Vrpolju u kojoj je smještena muzejska građa kao zaštićeno pokretno kulturno dobro (Z-3800) ima osobitu važnost u očuvanju najvrjednijih umjetničkih ostvarenja. Zaštićena muzejska građa Spomen-galerije Ivana Meštrovića obuhvaća Zbirku radova Ivana Meštrovića s originalnim radovima, brončanim skulpturama, reljefima, sadrom, grafikama i crtežima ponajviše portretima umjetnikove obitelji, nastalim od 1906. do 1930. godine.
Zgrada je građena od 1969.-1972. godine na inicijativu KUD-a Ivan Meštrović jer je ovaj naš veliki umjetnik, kipar i arhitekt rođen u Vrpolju 15. kolovoza 1883. godine. Dokumentaciju je izradio „Projektbiro“ iz Slavonskog Broda, idejni projekt potpisuje ing. Varga, a stručni nadzor pri radovima vodio je samostalni projektant Mato Ivanković. Pri valorizaciji arhitekture, zgrada Spomen galerije Ivana Meštrovića u Vrpolju, se iskristalizirala kao primjer moderne arhitekture nužan za zaštitu jer je potvrda kontinuiteta opstojnosti kvalitete arhitektonskog projektiranja i graditeljske prakse dvadesetog stoljeća. Pročelje s kolonadom, ritmom i jednostavnošću oblikovanja (kao Dom likovnih umjetnika u Zagrebu) potvrđuje umjetničku vrijednost i u duhu je promišljanja, upravo Ivana Meštrovića kojemu je i posvećena.

Lokacija: Vrpolje
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1969. god. do 1972. god.
Autor: Varga

Oznaka kulturnog dobra: P-4792
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu
Kontakt adresa KO: A. Starčevića 43, 35000 Slavonski Brod

Telefon: 035/ 212-570

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska