Kulturna dobra općine Vrbnik

Na području općine Vrbnik nalazi se 17 kulturnih dobara. 5 dobara pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji etnografska građa, 1 dobro pripada kategoriji knjižnična građa, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština, a 1 dobro pripada kategoriji arheološka baština.

Sva dobra općine Vrbnik:

 • Arheološka zona Kostrilj
 • Crkva sv. Ivana KrstiteljaCrkva sv. JurjaEtnozona MisućajnicaEtnozona Paprata – RisikaEtnozona Risika – Dolinje SeloInventar crkve Uznesenja MarijinaKip “Bogorodice s Djetetom”Knjižnica obitelji VitezićKompleks župne crkve Uznesenja MarijinaKulturno-povijesna cjelina naselja VrbnikaNekadašnja crkva sv. NedjeljeOltar sv. Ivana Krstitelja u crkvi sv. Ivana KrstiteljaRuralna cjelina Risika – GlavicaStambeni objekt s gospodarskim okolišemSuknjaZbirka etnografskih predmeta

  Arheološka zona Kostrilj

  Prapovijesna gradina situirana na uzvisini sjeverno od današnjeg Vrbnika. Gradina je istraživana početkom sredinom 20. stoljeća od strane V. Mirosavljevića. Nađeni su obrambeni prstenasti zidovi sa sjeverne strane nalazišta, kao i tragovi stambene arhitekture, uz ostali sitni materijal. Prema svemu radi se o brončanodobnom lokalitetu, moguće najvažnijoj gradini u Vrbničkom području .

  Lokacija: Vrbnik
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 12 st.p.n.e.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2931
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Ivana Krstitelja

  Crkva sv. Ivana Krstitelja, zaštitnika grada Vrbnika smještena je izvan prostora nekadašnjih gradskih zidina, podno glavnog prilaza gradu. Jednobrodnoj crkvi prigrađeni su pravokutno svetište na začelju i trijem ispred pročelja. Lađa današnje crkve izgrađena je 1323. godine, dok je svetište prigrađeno početkom XVII. stoljeća. Svetište je svođeno križno-rebrastim svodom.

  Lokacija: Vrbnik
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1323. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-166
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Crkva sv. Jurja

  Crkva sv. Jurja smještena je na sjevernoj strani istoimene uvale pokraj Vrbnika. Ruševna je i bez krovišta još od polovice XIX. stoljeća. Pripada, na otoku Krku, a i šire, vrlo rasprostranjenom tipu malih jednobrodnih crkvi s polukružnom opisanom apsidom. Građena je relativno uslojenim priklesanim lomljencem. Sačuvan je pokrov apside od škrila. U unutrašnjosti su sačuvani skromni ostaci zidnih oslika i grafita.

  Lokacija: Vrbnik
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 12. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-136
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Etnozona Misućajnica

  Lokalitet Misučajnica prema terminologiji, tlocrtnoj dispoziciji i funkcioniranju prostora kontinuira gospodarstvo predslavenskog razdoblja na otoku Krku, štoviše i šireg paleomediteranskog kulturnog područja. Građevinske odlike prvenstveno stočarskih ali i ratarskih objekata ove lokacije, odnosno kamene i zidane u suho mošune i margari za zaklon, mužnju i strižu ovaca, neposredan okoliš s lokvom za napajanje blaga, te ratarsko-gospodarski objekti za vršenje žita, guvna – prezentiraju jednu od stotinjak gospodarskih lokacija – stanova na području vrbenskog krasa, te jedan od više stotina njih na srednjovjekovnom području između današnjeg Vrbnika, Punta i Baške.

  Lokacija: Vrbnik
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-0398-1976.
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Etnozona Paprata – Risika

  Etnozona Paprata obuhvaća naselje Paprata s užim i širim poljoprivrednim okolišem. Kontinuitet zone predviđa se od vremena naseljenja Hrvata na otok, čemu u prilog govori predaja o arhitektonskim nalazima u neposrednoj blizini naselja, utvrdi Gradec. Pretpostavlja se da su pozicija i život naselja neposredno vezani uz najstarija sijela krčkih knezova, primjerice Frankopana. Većinu objekata u naselju čine kamene katnice, pačetvorinastog tlocrta, dvostrešnog krovišta prekrivenog kanalicama, organiziranih u zbijenom nizu ili u grupama okućnica.

  Lokacija: Risika
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-0396-1976.
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Etnozona Risika – Dolinje Selo

  Etnozonu Risika čini ruralna cjelina Dolinje Selo s okolišem, a predstavlja dio skupa zaseočnih cjelina Risike. Naselje je osnovano u 13. st., ili prije, a prema prostornoj situaciji, i imenu, ono upućuje na najranija naselja osnovana po dolasku Hrvata na Krk. Mala tlocrtna površina objekata upućuje na postanak u 18. st. i ranije. Osobitost naselja čini veći broj gospodarskih objekata pokrivenih biljem, u naselju, i uz rub, što naselje definira tipičnom ruralnom cjelinom krčkog kulturnog prostora. Zbijenost naselja u situaciji osobito pregledne poljoprivredne zone, daje mu (kao i cijeloj zoni) značaj jedne od etnografskih zona otoka Krka, verbenskog kaštela.

  Lokacija: Risika
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 13. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-0379-1975.
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar crkve Uznesenja Marijina

  Inventar crkve obuhvaća niz vrijednih umjetnina od XIV do XIX st. Ističu se pozlaćeni glavni oltar,1601., oltar sv. Marije Ružarice s reljefnom oltarnom palom BDM s Djetetom i donatorima, XVII st., predela glavnog oltara s prikazom Posljednje večere, XVI st., , triptih mletačke škole s prikazom BDM s Djetetom, kamene ploče s glagoljskim natpisima, venecijansko liturgijsko posuđe, dva iluminirana misla, jedan iz 1456., drugi 1462. godine. Inventar broji ukupno 49 komada.

  Lokacija: Vrbnik
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti

  Oznaka kulturnog dobra: R-157
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kip “Bogorodice s Djetetom”

  Stojeći lik Bogorodice s Djetetom u naručju, drvo, rezbareno, polikromirano, pozlaćeno, 1110 x 40 x 30 cm, XV st. Oslonivši Dijete o lijevi bok, iskoračivši desnom nogom, tijelo povija u obliku slova S. Kretnja desne podignute ruke ispružena dlana, spojena palca i kažiprsta, naslućuje da je izvorno nešto držala. Odjevena je u dugu haljinu, zaogrnuta maforionom čiji krajevi se nabirući sprijeda sastaju u pregibu lakta lijeve ruke tvoreći udobno Djetetovo sjedište. Dijete uspravno sjedi, odjeveno je u dugu haljinicu u pasu stegnutu vrpcom, bosih nožica. U lijevoj ruci nosi kuglu, a desnom podignutom blagoslivlja.

  Lokacija: Vrbnik
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1512
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Knjižnica obitelji Vitezić

  Biblioteka Vitezić zbirka je knjiga, periodike, arhivske građe i diploma koju su sakupila i krajem 19. st. rodnom Vrbniku darovala braća Ivan, krčki biskup, i Dinko Vitezić, odvjetnik i narodni zastupnik.

  Lokacija: Vrbnik
  Klasifikacija: knjižnična građa
  Vrijeme nastanka: 16. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6749
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kompleks župne crkve Uznesenja Marijina

  Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Vrbniku prvi se put spominje 1325. g. u statutu bratovštine sv. Ivana Krstitelja, ali nedvojbeno je starijeg postanka.
  Izvorna je bila orijentirana u smjeru istok-zapad. Sjeverno od ove nalazila se crkva sv. Ivana Evanđelista s krstionicom, crkva sv. Luke i crkva Porođenja Marijina, izgrađena 1505.g., koja je i jedina ostala očuvana nakon kasnijih pregradnji. Tijekom 16. st. uz staro svetište sa sjeverne i južne strane prigrađene su kapele Prikazanja Marijina („Šegina kapela“) i Marije Snježne („Baćina kapela“), a zapadno od crkve, pred starim portalom, 1527.godine podignut je zvonik.
  Zbog proširenja prostora za vjernike, do radikalnih pregradnji dolazi 1585. godine. Ovom reorganizacijom staro je gotičko svetište svođeno križno rebrastim svodom preuređeno u kapelu Bogorodice od Ružarija.Godine 1825. zazidan je stari glavni portal na zapadu, a novi probijen na novouređenom pročelju na jugu. Današnji kompleks župne crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije, osim same crkve, čine kapela Sv. Marije Male, zvonik i zgrada „Desetinec“ u kojoj je smještena galerija.
  Tijekom istražnih i zaštitnih radova koji se od 2008. g. provode u svetištu i kapeli Bogorodice od Ružarija otkriveni su brojni tragovi gotičke i renesansne faze gradnje.

  Lokacija: Vrbnik, Vrbnik
  Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 14. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5113
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kulturno-povijesna cjelina naselja Vrbnika

  Urbana cjelina na sjeveroistočnoj obali otoka Krka. Srednjovjekovno naselje razvija se na mjestu prapovijesne gradine, na uzvisini ponad mora, nasuprot Vrbničkom polju. Na rubu polja ruševine su utvrde Gradec koja se prema legendi smatra matičnim gradom obitelji Frankopan. Vrbnik se prvi put spominje godine 1100. kao jedan od značajnijih frankopanskih kaštela. Unutar nekadašnjih bedema, uske se uličice koncentriraju oko dva žarišta – crkvenoga i pučkoga trga, a povijesne građevine nose gotičke i renesansne stilske osobine. Na glavnom su trgu župna crkva sv. Marije iz 15. i 16. st., gradska loža i Knežev dvor, a pučki je trg uz gradska vrata gdje se nalazila bratimska kuća sv. Ivana.

  Lokacija: Vrbnik
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 1100. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2698
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Nekadašnja crkva sv. Nedjelje

  Nekadašnja crkva sv. Nedjelje nalazi se na sjevernom rubu Vrbničkoga polja, uz put koji iz Vrbnika vodi Prema Dobrinju i Krku. Ova jednostavna gradnja pravokutnoga tlocrta nema posebne, vanjske ili unutarnje raščlambe svetišta. Početkom XX. st. crkva je pokrivena betonskom pločom no u njezinoj je unutrašnjosti, nad pobočnim ziđem, sačuvana stopa prvotnoga svoda. Glagoljski natpis iz 1445. godine uzidan na pročelju crkve uz dataciju spominje i majstora-graditelja Mihovila.

  Lokacija: Vrbnik
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2484
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Oltar sv. Ivana Krstitelja u crkvi sv. Ivana Krstitelja

  Drvorezbareni pozlaćeni glavni oltar u crkvi sv. Ivana Krstitelja na groblju u Vrbniku. Spomenut je prvi puta u vizitacijama 1565. godine. Vodoravno je podijeljen u dva dijela, sa po tri niše svaki. U središnjim nišama prikazani su sv. Ivan Krstitelj kako krsti Krista, dolje, te BDM s Djetetom gore. Bočno je smješten po jedan svetački lik. Oltar je najvjerojatnije nastao u XV. stoljeću kao rad domaćeg majstora.

  Lokacija: Vrbnik
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 15. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5273
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Ruralna cjelina Risika – Glavica

  Ruralna cjelina Glavica obuhvaća zaseok Glavicu s užim neposrednim okolišem. Nalazi se na prostoru cjeline Paprata, kao zasebna prostorna jedinica, te prezentira organizaciju ruralnog prostora otoka Krka u 15/16. st.. Sastoji se od više kućišta s kamenim stambenim i gospodrskim objektima manjih tlocrtnih površina, pokrivenih kanalicom, odnosno biljnom građom. Naseljem dominira gospodarski objekt građen kamenom u suho, mošuna, koji dokazuje gospodarsku ratarsko-stočarsku funkciju naselja

  Lokacija: Risika
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 15. st. do 16. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-0397-1976.
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Stambeni objekt s gospodarskim okolišem

  Glavna zgrada je stambena, izgrađena od kamena na dva poda, s dvostrešnim krovom, kamenom terasom i stepeništem, te izbočinom za krušnu peć uz ognjište. Uz ovu zgradu nalaze se gospodarski objekti: mošuni od suhozida pokriveni biljnom građom, te guvno, povišeni kameni prostor za vršenje žita. Uz zgradu se nalazi i ruševni objekt stambenog tipa. Sve zgrade zajedno s okućnicom čine reprezentativan prostor predajne i funkcionalne organizacije ruralnog sklopa otoka Krka iz vremena 18/19. stoljeća, koja na jadranskom priobalju kontinuira još od slavenskih i predslavenskih kulturnih slojeva.

  Lokacija: Risika
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-0376-1975.
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Suknja

  Suknja, sekundarno tesnek, izrađena je od bedene, domaćeg vunenog tkanja crne boje izrađena je početkom 19. stoljeća.

  Lokacija: Vrbnik
  Klasifikacija: etnografska građa
  Vrijeme nastanka: 19. god.

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-39
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Zbirka etnografskih predmeta

  Etnografska zbirka predmeta i detalja stare vrbničke narodne nošnje iz 19. st., e“ sastoji se od 13 izložaka – narodnih nošnji.

  Lokacija: Vrbnik
  Klasifikacija: etnografska građa
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-7
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Rijeci
  Kontakt adresa KO: Užarska 26, 51000 Rijeka

  Telefon: 051/ 311-300

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska