Kulturna dobra općine Vrbanja

Crkva Pohođenja Blažene Djevice Marije

Izgrađena je 1809. i smještena u sredini sela u kvadratnom dvorištu. Jednobrodna je građevina sa zaobljenim svetištem, sakristijom uz jugozapadni zid svetišta i zvonikom u glavnom pročelju. Spada u red reprezentativnijih kasnobarokno-klasicističkih spomenika nastalih na prelazu iz 18. u 19. st. Glavno pročelje je u centralnoj zoni blago istureno do završnog vijenca visoke atike iznad koje se diže zvonik. Toranj ima piramidalno završenu kapu. Jednobrodna lađa, presvođena je bačvastim svodom s rebrima. Zidni plašt lađe rasčlanjen je dvojima pilastrima s kapitelima.Pjevalište je rastvoreno sa tri arkadna luka koja se ponavljaju i na katu. Lađa i svetište popločeni su kamenim pločama.

Lokacija: Soljani, Braće Radića 2
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1809. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1164
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište Zvizdan – grad

Arheološko nalazište “Zvizdan – grad“ nalazi se duboko u močvarnoj šumi, na otočiću koji nije plavan, a omeđenom je sa tri strane rijekom Studvom, a sa četvrte opkopom. Arheološko sondiranje izvršio je Zavičajni Muzej Stjepana Grubera Županja. Otkriveni su ostaci srednjovjekovne utvrde, zidovi i svodovi u barem dvije građevinske faze. Od pokretnih nalaza pronađena je srednjovjekovne keramike, kosti i metalni nalazi. Nalazište ima znanstveni, kulturni i odgojno – obrazovni značaj jer dosadašnji nalazi govore u prilog postojanju znatnog arheološkog potencijala za buduće izučavanje, prezentaciju i korištenje.

Lokacija: Soljani
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 11. st. do 16. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6088
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Gašparčev magazin

Magazin u središtu naselja podigla je obitelj Gašparac krajem 19. st. za potrebe skladištenja žitarica. Građevina se koristila kao skladišni prostor do 80-tih godina 20. st. Namjerava se pretvoriti u muzejsko galerijski centar. Povijesna je namjenska zgrada s obilježjima rane industrijske arhitekture koja je sačuvala svoje izvorne oblike do danas. Slobodnostojeća građevina s tri etaže (prizemlje, kat i potkrovlje) ima izduženi pravokutni tlocrt. Jednostavna i simetrična pročelja su neožbukana, izvedena u opeci i ritmizirana lezenama. Prizemlje je od kata odijeljeno kontinuiranim zupčastim vijencima. Pročelja su rastvorena pravilnim ritmom prozorskih otvora koji se u vertikalnoj osi poklapaju. Manjih su dimenzija, pravokutno oblikovani u prizemlju i na katu, segmentno u zoni sokla i polukružno u zabatu. Okviri nad njima su izvedeni od vertikalno postavljene opeke. Na prozorima su ostali sačuvani metalni kapci i rešetke.Građevina ima cjelovit unutrašnji prostor s drvenim podom i grednikom te drvenim stubištem. Strop je oslonjen na drvene stupove.Ograda oko dvorišta je željezna kovana sa zidanim parapetima i stupovima.

Lokacija: Vrbanja, Ulica bana Jelačića 4a
Klasifikacija: ostalo
Vrijeme nastanka: 19. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6800
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Vukovaru
Kontakt adresa KO: Olajnica 19/II, 32000 Vukovar

Telefon: 032/ 443-203

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska