Kulturna dobra općine Voćin

Crkva sv. Georgija

Pravoslavna crkva Sv. Georgija u Lisičinama je jednobrodna građevina s polukružnom apsidom, izgrađena krajem 18.st. Građena je od lomljenog kamena i opeke, prežbukana i obojana. Zidni plašt je raščlanjen lezenama između kojih se nalaze prozori. Iznad pročelja uzdiže se dvokatni zvonik koji završava profiliranim vijencem, iznad kojeg je stješnjena “lukovica”, koja nosi lanternu sa niskim krovićem koji ponavlja motiv stiješnjene “lukovice” te završava piramidom i “jabukom” sa križem. Unutrašnjost je nadsvođena baldahinskim svodom, a apsida polukalotom. Pod je popločen kamenim pločama kvadratnog oblika. Inventar pravoslavne crkve sv. Georgija registriran je kao pokretni spomenik kulture.

Lokacija: Lisičine
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-372
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva Uspenja Bogorodice

Pravoslavna crkva Uspenja Bogorodice u Macutama jednobrodna je građevina sa polukružnom apsidom i zvonikom ispred glavnog pročelja. Sagrađena je u prvoj polovini 18.st.Građena je lomljenim kamenom i kamenim oblutcima, a zvonik opekom i kamenom. Bila je nadsvođena drvenim bačvastim svodom, a pokrivena dvostrešnim krovom i biber crijepom, a zvonik kapom od lima.Crkva je izgorila u II. svj. ratu. Ova crkva, iako teško oštećena, bez svodova i krova, svojim stilskim karakteristikama u duhu baroka, a posebno zbog materijala kojim je građena – oblutak, ističe se među sakralnim građevinama nastalim u 18.st. na području općine Slatina.

Lokacija: Macute
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-374
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Stari grad Voćin

Na brijegu iznad mjesta Voćina nalaze se ruševine srednjovjekovnog utvrđenog grada, koji se spominje pod imenom Athyin, Othyin (prema imenu obitelji – ogranka roda Aba – koja mu je bila vlasnik u doba Anžuvinaca). Od 1434.g. grad je u posjedu Gorjanskih, zatim I. Korvina, od 1508.g. Batthyanyja, a od 1538. do 1687.g. u rukama Turaka. Nakon odlaska Turaka u 17.st. burg je ostao oštećen. Sačuvan je relativno mali dio. Ziđe je građeno od kamena i opeke, mjestimično izvana obloženo pažljivo slaganim klesancima. zadržao se i trag šanca na jednoj strani. Ovaj utvrđeni grad ima spomeničko značenje kao jedan od visinskih burgova kojima je utvrđena planina Papuk.

Lokacija: Voćin
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-384
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva Blažene Djevice Marije

Velika gotička jednobrodna župna crkva Sv. Marije u Voćinu sagrađena u 15.st. bila je nakad franjevačka. Vjerojatno ju je podigao herceg I. Korvin. Crkva ima uzdužno poligonalno svetište s kontraforima uz koje je prislonjen zvonik, pod kojim je sakristija. Na suprotnoj strani uz brod su tri kapele. Građevina ima niz zanimljivih arhitektonskih detalja: 13 m visok trijumfalni luk, bogato profilirane doprozornike, fragmente tankih rebara svoda vladislavske gotike, kružni otvor bez rozete na glavnom pročelju i široko koncipiran gotički portal. S vanjske strane crkve sačuvan je niz konzola, na kojima je počivao svod klaustra nekadašnjeg franjevačkog samostana, porušenog još za ratova s turcima.

Lokacija: Voćin, Trg Gospe voćinske
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-385
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Inventar crkve sv. Georgija

Manastirska crkva sv. Nikole sagrađena je u stilu moravske škole 1592. godine. Od njezinog inventara najveću vrijednost imaju zidne freske od kojih je ostao samo dio, budući da je crkva 1833. prebojana. Crkva je promijenila tri ikonostasa. Prvi je izrađen 1607. i predstavlja najveće umjetničko dostignuće tog vremena kod nas. Od njega su sačuvane samo tri ikone. Drugi ikonostas izrađen je 1697., a treći 1869. koji prikazuje ikone svetaca te sakralne scene – Kristovo rođenje, Uskrsnuće i sl. Osim ikonostasa, u inventaru se nalaze ikone iz 19. st., te filigranski izrađena kandila iz 17. i 18. st.

Lokacija: Lisičine
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 17. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: ROS-37
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište Lenije

Arheološko nalazište Lenije kod Macuta smješteno je uz cestu Macute-Bokane. S južne strane uočavaju se tri umjetno nastala brežuljka snižena oranjem, dok sjeverni dio nalazišta čini blago uzvišenje presječeno cestom. Na površini oranica uočeni su ulomci grube i fine keramike, kameno oruđe i tragovi obrade kamena, komadi lijepa, glineni utezi i drugi tragovi naselja kasne sopotske kulture iz druge polovice 4. tisućljeća pr. Kr. O značaju naselja svjedoče konfiguracija terena i brojnost nalaza, dok ulomci brončanodobne i srednjovjekovne keramike upućuju na naseljavanje istog položaja i u kasnijim razdobljima.

Lokacija: Macute
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 3500 god.p.n.e. do 1500. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4818
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Požegi
Kontakt adresa KO: M Peića 3, 34000 Požega

Telefon: 034/ 273-362

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska