Kulturna dobra općine Vladislavci

Reformirana kršćanska crkva

Reformirana kršćanska crkva u Hrastinu izgrađena je u razdoblju od 1793 – 1795. god. Jednobrodna longitutinalna građevina zaključena je polukružnom apsidom i rizalitno istaknutim zvonikom uz glavno pročelje. Uz južni zid prigrađena je recentna sakristija. Bočna pročelja rastvorena su polukružnim prozorskim otvorima. Vertikalno raščlanjenje fasadnog platna postignuto je pilastrima. Korpus zvonika uokviruje zaobljena atika. Dvoetažni zvonik sa satom rastvoren je polukružnim prozorskim otvorima u zadnjoj etaži, te dodatno apliciran pilastrima. Toranj je zaključen kasnobaroknom lukovicom koja je dekorativno ukrašena aplikacijama koji simboliziraju reformiranu kršćansku crkvu.

Lokacija: Hrastin
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1793. god. do 1795. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1761
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Kuća i ambar, Ulica Šandora Petefija br. 19

Prizemna kuća od pletera oblijepljena izvana i iznutra blatom. Dvostrešni je krov na jugu prekriven trstikom. Ambar je građen u kanatnom sistemu sa stijenama od horizontalnih planki. Stambeni objekt kao i ambar po svojim građevnim karakteristikama, materijalu i bogatim ukrasima te zadržanoj tradicionalnoj raspodjeli unutrašnjih prostora predstavlja značajan spomenik iz doba doseljavanja mađarskog etnosa u ove krajeve.

Lokacija: Hrastin, Ulica Šandora Petefija br. 19
Klasifikacija: profana graditeljska baština

Oznaka kulturnog dobra: ROS-0332-1972.
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Crkva sv. Petra i Pavla

Parohijska crkva sv. Petra i Pavla u Dopsinu, jednobrodna je građevina s polukružnom apsidom, blago istaknutim pevnicama i zvonikom iznad glavnog pročelja. Crkva je izgrađena 1764.god. u duhu kasnobarokne arhitekture. Lađa je presvođena bačvastim svodom a svetište polukupolom. Crkva je zidana opekom, pokrivena dvostrešnim drvenim krovištem i biber crijepom a dvokatni zvonik završava barokno oblikovanom lukovicom.

Lokacija: Dopsin
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1764. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1633
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Zgrada ciglane – kružna peć

Zgrada ciglane – kružna peć u Vladislavcima je katnica s otvorenim krovištem. Prizemlje čini kružni zasvođeni tunel unutar cijele zgrade u kojem se pali opeka. Središnji dio prizemlja je komora u koju se kanalima prikuplja dim koji nastaje gorenjem. Oba uzdužna pročelja rastvorena su sa 15 lučno zasvođenih otvora, dok se na bočnim pročeljima nalazi po jedan otvor.

Lokacija: Vladislavci
Klasifikacija: ostalo

Oznaka kulturnog dobra: Z-6268
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Osijeku
Kontakt adresa KO: Kuhačeva 27, 31000 Osijek

Telefon: 031/ 207-400

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska