Kulturna dobra općine Vinica

Na području općine Vinica nalazi se 15 kulturnih dobara. 9 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, a 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument.

Sva dobra općine Vinica:

 • Arheološko nalazište Šincekova jama
 • Arheološko nalazište Stari grad Vinica (burg Vinica)Crkva sv. Marka i kurija župnog dvoraDvorac Bajnski dvoriGrobna kapela obitelji ErdödyKompleks dvorca Opeka i arboretuma, Vinička bbKurija Köröskeny-Rupčić, Mate Rupčića 2Kurija Matachich – Dolansky, Gorička 10Kurija Matachich-DolanskyKurija Patačić, Trg M. Gupca 1Orgulje u crkvi sv. Marka EvanđelistaPil sv. BenediktaPranger “Sramotni stup”, Trg Matije GupcaTradicijska vinička kućaZdenac s kipom sv. Ivana Nepomuka

  Arheološko nalazište Šincekova jama

  Kopneno arheološko nalazište Šincekova jama kod Marčana, nalazi se oko 10 kilometara zapadno od Varaždina, na brežuljkastom području Peščenice Viničke, iznad potoka koji teče prema dolini Plitvice, na zapadnim padinama Abrahamovog brega, na oko 250 metara nadmorske visine. Šincekova jama, poznata i kao spilja Vinica, jedno je od mjesta koje je moglo služiti kao zaklon i na kojem se moglo prilično sigurno i udobno boraviti. Spilja je morfološki jednostavna, a prije sustavnih istraživanja činio ju je 6 m dugi kanal visine 60 i širine oko 100 cm, koji je završavao manjom okruglom dvoranom promjera 4,5 m. U istraživanjima je prikupljen veći broj nalaza holocenske i pleistocenske faune, te više nalaza koji upućuju na prisutnost različitih materijalnih kultura (keramika, kameno oruđe, odbitci, fosilna ognjišta).

  Lokacija: Marčan
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 50000 god.p.n.e.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5741
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište Stari grad Vinica (burg Vinica)

  Stari grad Vinica smjestio se na Vinica Bregu, 1,5 km Z od centra naselja Vinica, na n.v. od oko 260 m. Pretpostavlja se da je na mjestu burga još u prapovijesti bilo naselje, a kao castrum Vinica prvi se puta spominje 1353.g. Ovaj burg postupno se razvijalo, te svoj konačni izgled poprima tek sredinom 16. st., a napušten je krajem 17. st. Burg se sastoji od gornjeg, najstarijeg dijela koji je okrenut prema ulazu i donjem dijelu koji je u podgrađu, a kojeg su branile 4 kružne kule. Prvi kat bio izgrađen od lijepih kamena klesanaca, a kule se od kordonskog vijenca prema tlu znatno proširuju.

  Lokacija: Vinica Breg
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 14. st. do 17. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6191
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Crkva sv. Marka i kurija župnog dvora

  Župna crkva sv. Marka smještena je na uzdignutom platou izvan naselja Marčan. Crkva se spominje u popisu župa iz 1334. godine, a današnja građevina potječe iz 1808. godine i izgrađena je na temeljima srednjovjekovne crkve. Današnja crkva zato obiluje spolijama, među kojima je najznačajniji nalaz baze i kapitela te dijela službe s početka 13. stoljeća. Današnja crkva je jednobrodna građevina, sa tornjem na zapadnoj strani, iza današnjeg svetišta, sa sakristijom prigrađenom na južnom pročelju te sa monumentalnim kasnobaroknim ulaznim pročeljem. Sjeverno od crkve je župni dvor, prostrana jednokatnica, koja se spominje kao zidana građevina od 17. st.

  Lokacija: Marčan, Gornja ulica 20, Vinica – Marčan
  Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 13. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4548
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Dvorac Bajnski dvori

  Danas je očuvano samo istočno krilo nekad izuzetno bogato opremljenog dvorca Bajnski Dvori. Dvorac se spominje u 17. st. kao posjed obitelji Both de Bajna. Godine 1864. kupuje ga I. N. Erdödy, te ga zajedno sa suprugom preuređuje u duhu klasicizma i oprema skupocjenim pokućstvom, sagovima i vrijednim slikama. Pri preuređenju dvorcu su prizidani tornjevi i dva bočna krila. Građevina je bila jednokatna, visokoga šatorastog krova. Godine 1918. veći je dio dvorca spaljen.

  Lokacija: Gornje Ladanje, Gornje Ladanje
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 17. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1577
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Grobna kapela obitelji Erdödy

  Grobna kapela obitelji Erdödy nastala je krajem 19. stoljeća, neposredno nakon smrti grofa Ivana N. Erdödija, koji je umro u Grazu 1879. godine, da bi poslužila kao grobna kapela za grofa i njegovu suprugu. Kapela nije bila predviđena da se u njoj održava misa i unutra su se nalazili samo sarkofazi i mramorna škropionica. Posvećena je Majci Božjoj Čenstohovskoj.Kapela je izgrađena u neoromaničkom stilu, križnog je tlocrta, sa ulazom okrenutim na sjever i polukružnom apsidom orjentiranom na jug.

  Lokacija: Gornje Ladanje
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1578
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kompleks dvorca Opeka i arboretuma, Vinička bb

  Kompleks dvorca Opeka nalazi se u današnjem naselju Marčan, a čine ga dvorac i Arboterum Opeka. Izgrađen je 1674. g., o čemu svjedoči natpis koji se nalazi na glavnom ulazu u dvorac, iako postoji mišljenje da je on ipak sagrađen tek u 18. st. Dvorac u izvornoj formi odaje karakteristike zrelog baroknog stila, ali je tijekom 19. st. temeljito obnovljen u historicističkom duhu. U arhitektonskom smislu, usprkos historicističkim izmjenama, dvorac je očuvao povezanost i kontakt s krajolikom i perivojem, a park oko dvorca je integralni dio arhitekture.

  Lokacija: Marčan, Vinička bb
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 17. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3439
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kurija Köröskeny-Rupčić, Mate Rupčića 2

  Kurija Köröskeny- Rupčić nalazi se u sjevernom dijelu naselja Vinica. Izgrađena je u 18.st., a pregrađivana je u više navrata tijekom 19. i 20. st. Kurija je prvotno građena u obliku slova L, a kasnije su dodana još dva krila je s istočne i sjeverozapadne strane dograđeno po jedno krilo, tako da joj je današnja tlocrtna dispozicija četverokutna s atrijskim dvorištem. Kurija je važna sastavnica identiteta naselja Vinica.

  Lokacija: Vinica, Mate Rupčića 2
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6147
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kurija Matachich – Dolansky, Gorička 10

  Kurija Mattachich-Dolansky smještena u središtu današnjeg naselja Vinica. Bila je u vlasništvu lepoglavskih pavlina, a kasnije plemićkih obitelji Mattachich i Dolansky. Ovo je jednokatna građevina, tlocrtno u obliku slova L, na kojoj su vidljivi tragovi nekoliko pregradnji. U unutrašnjosti kurije, na prvome katu, očuvan je klasicistički zidni oslik, rađen secco-tehnikom.

  Lokacija: Vinica, Gorička 10
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6162
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kurija Matachich-Dolansky

  Kurija Matachich-Dolansky,smještena u središnjem dijelu Vinice, jedna je od niza baroknih kurija po kojima je ovo mjesto bilo posebno poznato. Nekad trokrilna, danas sa svoja dva krila formira tlocrt slova L. Visoka arhitektonska vrijednost očituje se očuvanim izvornim rasporedom svođenih prostora, prisustvom zidnijh slika, mnoštvom kamenih detalja i arhitektonskih elemenata koji govore o povijesno i građevinski složenom objektu.

  Lokacija: Vinica, Gorička 10
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4630
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kurija Patačić, Trg M. Gupca 1

  Kurija Patačić smještena je na južnoj strani središnjega viničkog trga, a primjer je barokne arhitekture s očuvanom starijom supstrukcijom. Od 17. st. vlasnici su bili plemićka obitelj Patačić, a ranije se kao vlasnici spominju pavlini. Kurija je približno kvadratnoga tlocrta, sastoji se od podruma, prizemlja i kata, sa četverostrešnim krovom. Sjeverno i zapadno pročelje građevine raščlanjeni su prozorskim otvorima, dok su na istočnoj i južno strani arkade u svim etažama.

  Lokacija: Vinica, Trg M. Gupca 1
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 17. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3438
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Orgulje u crkvi sv. Marka Evanđelista

  Orgulje s 12 registara, 2 manuala i pedalom rad su zagrebačkog graditelja Ferde Heferera iz 1912 g. Opseg je manuala C-f3, a pedala C-d1. Orgulje se ubrajaju među najuspjelija ostvarenja tvrtke Heferer prije I. svjetskog rata. Odlikuje ih krasan zvuk, dobro usklađen s lijepim crkvenim prostorom. Izvanrednih su boja, vrlo karakteristični registri, te dijelu daju kvalitete uspjelog umjetničkog ostvarenja kakve se ne susreću često kod naše domaće orguljarske produkcije. Orgulje u Vinici svakako su najviši domet orguljara Ferde Heferera.

  Lokacija: Marčan
  Klasifikacija: glazbeni instrument
  Vrijeme nastanka: 1912. god.
  Autor: Ferdo Heferer

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2423
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Pil sv. Benedikta

  Pil sv. Benedikta nalazi se na obronku ispod Slatnjaka u blizini Vinice. Ima četverokutno podnožje od kamena, iz kojeg se izdiže četverokutni stup na kojem se nalazi ploča s natpisom “Čovječe kud god ideš-daleki je tvoj put-ogledaj se ti na mene-ja te pratim sve posvud”. Kip sv. Benedikta stoji u dugoj haljini vertikalnih nabora. Kip je u tipično baroknoj pozi, oslonjen na lijevu nogu, dok mu je desna lagano savijena. Desnom stranom tijela oslonjen je na štap, u lijevoj drži kalež, a oko vrata ima lančić s križem (krunicom). Kip predstavlja vrijedan primjer barokne kamene plastike ovog kraja.

  Lokacija: Vinica
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1936
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Pranger “Sramotni stup”, Trg Matije Gupca

  Pranger, tzv “sramotni stup”, upotrebljavao se kao kamena mjera i za sramotno izlaganje. Na kamenom postamentu izdiže se obelisk trokutnog presjeka, visok 253 cm. Sa svake strane, na visini od 170 cm, nalazi se glava muškarca s brkovima, koja gotovo u punom profilu izlazi iz površine stupa. Na prednjoj strani, ispod glave, uklesan je tekst na latinskom: “IVSTAM MENSVR(AM) TENETE”, tj. mjerite pošteno. Na postamentu se nalazi kamena posuda 46 cm široka i 25 cm duboka, s otvorom pri dnu, poput neke vrste mjere. Stup se može datirati u 17.st. Pranger je jedini spomenik u ovom kraju, koji podsjeća na nekadašnje suđenje i mjerenje, a koji je ostao očuvan do današnjeg dana.

  Lokacija: Vinica, Trg Matije Gupca
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 17. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1933
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Tradicijska vinička kuća

  Tradicijska vinička kuća smještena je na katastarskoj čestici br. 308/22 k.o. Marčan, na adresi Vinička 73, Marčan. Građevina se nalazi na glavnoj prometnici u Marčanu, nasuprot arboretuma Opeka. To je izdužena prizemna stambena kuća, građena u cijelosti od kamena vinicita, dimenzija cca 13,1 m x 5 m. Pravilnog je tlocrta, smještena na građevnoj osi ulice. Ima dvostrešno krovište prekriveno crijepom. Pročelje na zapadnoj strani raščlanjeno je sa tri drvena trokrilna prozora. Na istočnoj strani nalaze se ulazna vrata u građevinu te jedan prozor. U unutrašnjosti je očuvan originalni tradicionalni raspored prostorija. Iz prostora hodnika ravno se ulazi u kuhinju, a sa sjeverne i južne strane nalazi se po jedna veća soba. U kući je očuvana izvorna stolarija.Tradicijska vinička kuća zajedno s pripadajućim inventarom i gospodarskom građevinom, autentična je za područje naselja Vinica i vrijedan je primjer tradicijske gradnje ovoga kraja. Vremenski ih se može datirati u razdoblje prve polovice i sredine 20.st.

  Lokacija: Marčan, Vinička 73
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5285
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Zdenac s kipom sv. Ivana Nepomuka

  Barokni zdenac s kipom sv. Ivana Nepomuka smješten je u centru Vinice, na Trgu Matije Gupca, na kojem se u povijesti trgovišta Vinice sudilo i trgovalo. Nad zdencem se nalazi barokni postament kvadratnog presjeka, na kojem se nalaze medaljoni. Na ovom postamentu nalazi se drugi, koji ima izvučene ugaone volute, a nad njima je trbušasta forma s rokaj dekoracijama. Na tom drugom postamentu smješten je kip sv. Ivana Nepomuka. Svetac stoji u tipično baroknoj pozi, oslonjen na lijevu nogu, dok mu je desna lagano savijena. Glava mu je nagnuta u desnu stranu, a izraz lica pun je patosa. U rukama drži svoje atribute. Kip bi se po formi moglo datirati u drugu polovicu 18. st.

  Lokacija: Vinica, Trg Matije Gupca
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1935
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Varaždinu
  Kontakt adresa KO: Gundulićeva 2, 42000 Varaždin

  Telefon: 042/ 201-850

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska