Kulturna dobra općine Veliko Trgovišće

Crkva Blažene Djevice Marije

Jednobrodna građevina kasnobaroknih stilskih karakteristika, crkva Blažene Djevice Marije nalazi se na platou brijega u Strmcu, općina Veliko Trgovišće. Pravokutnog je tlocrta s užim svetištem zaključenim stiješnjenom apsidom, sakristijom smještenom uz bočni zapadni zid svetišta te zvonikom nad portalom. Inventar crkve potječe iz razdoblja od 15. do 19. st. U stijenu svetišta uzidana je nadgrobna ploča Josipa Aleksandra Galjufa, vlasnika imanja i obližnje kurije Vižovlje. Kasnoklasicističke orgulje je sredinom 19. stoljeća sagradio zagrebački majstor P. Pumpp. Na mjestu današnje do 1772. g. stajala je drvena, vrlo trošna kapela.

Lokacija: Strmec
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2093
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Tri kralja i kurija župnog dvora

Tlocrtnu osnovu župne crkve sv. Tri Kralja čine pravokutna lađa, uže poligonalno svetište te sakristija sa sjeverne strane i zvonik pred zapadnim pročeljem. U zapadnom dijelu lađe smješteno je pjevalište oslonjeno na dva stupa, a prostor pod njim svođen je češkim kapama. Vanjskim izgledom dominira vitak zvonik. Crkva je građena u 17. st. kao primjer tzv. “romantiziranja baroka”, tj. oponašanja gotičkog stila u srednjoeuropskom baroku. Visoka prizemnica župnog dvora nalazi se SZ od crkve. Pravokutnog je tlocrta s ulazom na kraćoj, južnoj strani okrenutoj prema crkvi, neukrašene vanjštine. Izgledom se veže na jednostavniju stambenu arhitekturu sredine 19. stoljeće.

Lokacija: Velika Erpenja
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 17. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2497
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Orgulje u crkvi Sveta Tri Kralja

Orgulje (pozitiv) mehaničkog sistema s 8 registara, bez pedala i s 1 manualom, djelo su nepoznatog graditelja iz prve polovice 19. st. Opseg manuala je C/E-f3. To je zanimljiv instrument tipa orgulja bez pedala. Premda jako zapuštene, moguće ih je restaurirati. Lijepo kućište oblikovano je s dva tornja koja zatvaraju nižu spojnicu u sredini. Četiri vitka polustupa s akantusovim kapitelima pružaju se do početka ravno završene trabeacije, koja valovito prati liniju fasade. Tri konzole na postolju podržavaju svirale. Lijepo oblikovane rezbarene zavjese prekrivaju završetke svirala. Trabeacija je oživljena frizom s motivom „jajastog štapa“.

Lokacija: Velika Erpenja
Klasifikacija: glazbeni instrument
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4609
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva Majke Božje od Sedam Žalosti

Župna crkva nalazi se na povišenom položaju iznad ceste usred naselja Veliko Trgovišće. Sagrađena je 1876. g. kao jednobrodna građevina s užim poligonalnim svetištem uz koje se nalazi sakristija. Iz jednostavnog glavnog pročelja, raščlanjenog visokim polukružnim prozorskim otvorima, izdiže se zvonik. Unutarnji prostor je svođen je pruskim svodovima. U sakristiji se nalazi bidermajerski ormar, a od sitnog inventara najvrjedniji je kalež iz sredine 18. st. Kurija župnog dvora građena je istovremeno s crkvom kao jednokatnica pravokutnog tlocrta, skladnih proporcija, jednostavnog arhitektonskog oblikovanja u tradiciji kasnoklasicističkih, tipoloških identičnih objekata župnih kurija.

Lokacija: Veliko Trgovišće
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1876. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3524
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Jurja

Crkva sv. Jurja je jednobrodna građevina s polukružnim, izvana poligonalnim svetištem smještena visoko na brijegu izvan naselja Jezero Klanječko. Izgrađena je najvjerojatnije u prvoj pol. 17. st. o čemu svjedoči uklesana godina 1622. na šiljastom završetku kamenog nadvratnika ulaza. Tijekom stoljeća kapela je pretrpjela brojne preinake. Predstavlja vrijedan primjer građevine s djelomično očuvanim kasnogotičkim oblicima unatoč većim pregradnjama u baroknom razdoblju. Nekad sjedište velike župe u vizitaciji se spominje već u prvoj pol. 15. st. Unutrašnjost crkve sačuvala je kvalitetan inventar, koji obuhvaća predmete od 17. do 19. st

Lokacija: Jezero Klanječko
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 17. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2099
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište-zemljani tumuli

Arheološko nalazište -zemljani tumuli nalaze se na širom području općine Veliko Trgovišće. Tumuli, oblika krnjih stožaca, u stručnoj literaturi prvi put su popisani 1962. godine. Svojom veličinom spadaju u red gigantskih, a na osnovu tipoloških svojstava datiraju se u vrijeme halštata.

Lokacija: Veliko Trgovišće
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 800 god.p.n.e. do 450 god.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: P-4530
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Dvorac Vižovlje

Dvorac je podiga obitelj Galjuf u prvoj pol. 19. st. Pravokutnog je tlocrta, s dužim, sedmeroosnim pročeljima orijentiranim na zapadnu i istočnu stranu. Natkriven je dvostrešnim krovištem pokrivenim biber-crijepom S obzirom na položaj na kosom terenu, dvorac je sa zapadne strane jednokatan, a s istočne dvokatan. Pročelja su ukrašena jednostavnim profilacijama u zonama natprozornika, dok je središnji rizalit istočnog pročelja naglašen uglovnom rustikom. Prednje, zapadno pročelje, razdijeljeno je u dvije etaže sa sedam prozorskih osi i isturenom altanom s kovanom ogradom. Pod altanom je reprezentativan ulaz s bogato ukrašenim kamenim okvirom i uklesanom 1839. godinom.

Lokacija: Vižovlje, Vižovlje bb
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-5071
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Krapini
Kontakt adresa KO: Magistratska 12, 49000 Krapina

Telefon: 049/ 371-342

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska