Kulturna dobra općine Veliki Grđevac

Crkva Sošestvija Sv. Duha (Svete Trojice)

Jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta s užim i nižim pravokutnim svetištem i zvonikom nad glavnim pročeljem. Krovište je dvostrešno, nad apsidom višestrešno i pokriveno limom. Crkva je svođena češkim svodovima odijeljenim pojasnicama oslonjenim na polustupove uz bočne zidove. Pjevalište je smješteno uz zapadni pročelni zid te počiva na dva stuba koji su povezani lukom, a od lađe je ograđeno drvenom ogradom. Vanjski je zidni plašt raščlanjen polukružnim prozorskim otvorima, a na glavnom pročelju i lezenama. Crkva je građena u drugoj polovini 18. stoljeća.

Lokacija: Veliki Grđevac
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3117
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Duha

Jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta s užim, kvadratnim, segmentno zaključenim svetištem. S južne strane svetišta smještena je sakristija, a na glavnom pročelju, u središnjoj osi zvonik. Crkva je smještena uz glavnu cestu u središtu naselja. Brod je svođen češkim svodovima, odijeljenim pojasnicama, a svetište segmentom češkog svoda i polukalotom nad apsidom. Zidano pjevalište počiva na dva masivna stuba zasječenih kutova i ograđeno je zidanom ogradom. Inventaru nastalom tijekom 19. st. pripada glavni oltar sv Duha, bočni oltar sv. Antuna, propovjedaonica i orgulje. Crkva je građena u prvoj polovici 19. stoljeća pod utjecajem arhitekture klasicizma.

Lokacija: Veliki Grđevac, Kralja Tomislava 21
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1833. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3116
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Crkva sv. Marije Magdalene

Crkva je sagrađena osamnaestom stoljeću kao jednobrodna građevina s poligonalnim svetištem i predvorjem na zapadnom pročelju nad kojim se izdiže zvonik. Specifičnost crkve je gradnja kanatnim sustavom i unutrašnjost oslikana vegetabilnim ornamentom pučkog izričaja. U unutrašnjosti je sačuvan vrijedan inventar.

Lokacija: Donja Kovačica
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5119
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Ikonostas iz crkve sv. Marije Magdalene

Ikonostas iz crkve sv. Marije Magdalene u Donjoj Kovačici datira iz 18. stoljeća. Potpisuju ga dva autora: Grigorije Gerasimov–Moskoviter koji izrađuje četiri prijestolne ikone i lokalni slikar Bratanović koji izrađuje ostatak ikonostasa. Na ikonostasu se ističe drvorezbarski rad rokoko oznaka.

Lokacija: Donja Kovačica
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 18. st.
Autor: Grigorij Gerasimov Moskoviter; slikar Bratanović

Oznaka kulturnog dobra: Z-5415
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Ikonostas u crkvi sv. Velikomučenika Panteleimona

Ikonostas odlikuje bogatstvo ukrasa koje prekriva nosive arhitektonske elemente, uokviruje ikone, naglašava Prijestolne ikone i centralnu os ikonostasa s velikim ikonama. Pozlata na njima doprinosi stvaranju dojma nebeskog slavlja. Same ikone vrhunsko su djelo Jovana Četirevića Grabovana, prvog srpskog baroknog slikara koji je odstupio od strogog kanona ikonopisanja i slobodnije pristupio prikazu sakralnih scena. Na njima nema zlatne pozadine, već su sveci prikazani ispred neutralnog pejzaža (oblak, neutralna zelena pozadina). Scene Velikih praznika prikazane su unutar arhitekture gdje se umjetnik posebno angažirao u prikazu perspektive stvarajući djela izvanredne kvalitete. Također, uvodi portretne karakteristike likova i žive boje. Ikonostas u Pavlovcu velikih je dimenzija i s velikim brojem ikona. Vrhunsko je djelo ovog umjetnika i predstavlja sam vrh kasnobaroknog slikarstva na ikonostasima nadilazeći okvire Bjelovarsko-bilogorske regije.

Lokacija: Pavlovac
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 1778. god.

Oznaka kulturnog dobra: P-5023
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Bjelovaru
Kontakt adresa KO: Trg E. Kvaternika 6, 43000 Bjelovar

Telefon: 043/ 221-040

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska