Kulturna dobra općine Velika Trnovitica

Crkva sv. Martina

Crkva je barokna građevina srednjovjekovnog porijekla podignuta između 1737.i 1756. kao jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta s užim poligonalno zaključenim svetištem uz koje se sa sjeverne strane nalazi sakristija, dok je u ravnini s glavnim pročeljem također sjeverno postavljen zvonik. Prostor broda svođen je baroknim križnim svodom, a svetište bačvastim svodom sa susvodnicama.

Lokacija: Velika Trnovitica
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1737. god. do 1756. god.

Oznaka kulturnog dobra: RZG-0504-1969.
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište Mala Trnovitica – Gradište

Arheološko nalazište Mala Trnovitica – Gradište smješteno je oko 1 km sjeverozapadno od naselja Mala Trnovitica, u šumi “ Sječa”, na utoku Rakovog potoka u Jakobovu rijeku. Na nalazištu je vidljivo centralno uzvišenje sa nekoliko obrambenih jaraka oko središnjeg dijela. Gradište tipološki i morfološki pripada skupini utvrđenih naselja srednjovjekovnog razdoblja uobičajenih za prostor nizinske Hrvatske. Između pojedinih obrambenih jaraka vidljivi su ostaci nekadašnjih poljoprivredno obradivih površina. Pretpostavlja se da je ovaj lokalitet ostatak srednjevjekovnog trgovišta “Garignica”, koje se spominje u povijesnim izvorima. Neposredno ispod Jakobove rijeke ističe se toponim “Gradine”, koji je najvjerojatnije dio istog srednjevjekovnog gradišta, ali bez vidljivih tragova iznad površine zemlje.

Lokacija: Mala Trnovitica
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 14. st. do 16. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-4493
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Sakralni inventar crkve sv. Martina

Oltari crkve sv. Martina u Velikoj Trnovitici autorsko su djelo kipara Josipa Weinacht-a. Pripadaju zreloj fazi njegovog djelovanja, a nastaju nakon uspješnih ostvarenja u Kloštar Ivaniću, Kutini, Čazmi i Samarici. Postava niše koja sadrži kipove središnjeg prizora u okružje obogaćeno raznim elementima inscenacije, predstavlja vrijedan Weinachtov doprinos razvoju baroknog retabla. Stoga, Inventar crkve sv. Martina u Velikoj Trnovitici zauzima značajno mjesto u korpusu sakralne umjetnosti tijekom 18. stoljeća na prostoru središnje Hrvatske.

Lokacija: Velika Trnovitica
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 18. st.
Autor: Josip Weinacht

Oznaka kulturnog dobra: P-5074
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Bjelovaru
Kontakt adresa KO: Trg E. Kvaternika 6, 43000 Bjelovar

Telefon: 043/ 221-040

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska