Kulturna dobra općine Velika Pisanica

Kalvinistička crkva

Jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta s polukružnim svetištem i zvonikom postavljenim istočno uz glavno pročelje. Natkriva je dvostrešan krov s crijepom, dok je nad zvonikom limena piramidalna kapa. Unutrašnjost je tipična za kalvinske crkve, skromno oblikovana i odlikuje se jednostavnošću. Prostor je natkriven drvenim ožbukanim, u plavo obojenim stropom skošenim u rubnim dijelovima. Kalvinska crkva u Velikoj Pisanici sagrađena je početkom dvadesetog stoljeća u historicističkim oblicima sa skladno oblikovanim glavnim pročeljem, uz što se ističe kao rijedak primjer sakralnih objekata reformirane crkve na bjelovarskom području.

Lokacija: Velika Pisanica
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1906. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2107
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Lazara

Parohijska crkva sv. Lazara je jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta s trostranom apsidom te zvonikom oktogonalnog presjeka na glavnom pročelju uz koji su s obje strane formirani niži prostorni odsječci. Sagrađena je 1713. godine u oblicima baroka, a današnji je izgled rezultat obnove započete 1967. g. nakon velikih oštećenja nastalih tijekom rata. U unutrašnjosti je zazidano pjevalište, porušeni svodovi zamijenjeni drvenim stropom. Pročelja su raščlanjena lezenama koje se izmjenjuju s prozorskim otvorima polukružnih završetaka. Crkva je sagrađena početkom 18. stoljeća i unatoč izmjenama izvedenim tijekom obnove u velikoj je mjeri zadržala barokne oblike.

Lokacija: Velika Pisanica
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2244
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Crkva Presvetog Srca Isusova

Trobrodna građevina poligonalno zaključenog svetišta sa sakristijom smještenom zapadno uz svetište te zvonikom nad glavnim pročeljem. Krovište glavnog broda dvostrešno je i pokriveno limom, a bočnih brodova jednostrešno, nad apsidom višestrešno.Glavni brod svođen je nizom traveja češkog svoda odijeljenog pojasnicama, a bočni brodovi stropom. Pjevalište je uz sjeverni zid, počiva na stubovima. Autor figuralnog oslika (1915.) je Ivan Drusany, a drveni inventar potječe iz vremena gradnje. Crkva je izgrađena 1908. godine na mjestu drvene građevine u sklopu koje su bili grkokatolička kapela i župni stan.

Lokacija: Velika Pisanica, Trg hrvatskih branitelja 11
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1908. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2108
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Bjelovaru
Kontakt adresa KO: Trg E. Kvaternika 6, 43000 Bjelovar

Telefon: 043/ 221-040

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska