Kulturna dobra općine Velika Kopanica

Arheološko nalazište “Selište-Kućišta”

Višeslojno arheološko nalazište smješteno uz južnu trasu autoceste Zagreb – Lipovac, oko 500 m sjeveroistočno od sela Kupina na izduženoj gredi duljine od oko 600 m i širini od oko 100 – 200 m. Istraživanjima 1991. godine otkriveno je dvoslojno naselje iz mlađeg željeznog doba – Latena i rimskog razdoblja. Latensko naselje uništeno je niveliranjem terena i gradnjom od Rimljana, na njega ukazuju tragovi mnogih jamskih objekata, stupova od nadzemnih konstrukcija te pokretni arheološki nalazi (keramika,željezni i brončani predmeti). Temeljem arheoloških nalaza pretpostavlja se, također, da su Rimljani ovdje imali gospodarsko dobro (villa rustica).

Lokacija: Kupina
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 4 st.p.n.e. do 5. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1708
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Etno – park „Ižimača“

Manifestacija “Beravačka jabukovača i smotra folklora”, danas poznatija kao “Ižimača”, pokrenuta je na inicijativu Muzeja Brodskog Posavlja 1978. godine na obiteljskom gospodarstvu obitelji Eskeričić, u organizaciji lokalnog KUD – a “Ivan Goran Kovačić”. Središnju točku manifestacije u okviru seoskog imanja, na kojem organizatori s vremenom uspostavljaju Etno – park “Ižimača”, od samog začetka predstavlja prikaz cijeđenja (ižimanja) jabukovog mošta na drvenoj napravi ižimači. Ižimača ili moštara, tradicijska je gospodarska sprava koja se sastoji iz dva glavna dijela; dubljenih hrastovih valova, kružne forme, većeg promjera i teškog kamenog kotača. U valovima se okreće kameni kotač – točak koji drobi voće, dok pogonsku snagu za njegovo okretanje daje par konja. Ovako usitnjeno voće zatim se preša, a njegovim cijeđenjem iz preše se ižima mošt, a dobiveni jabučni sok koristi se za piće, proizvodnju domaće rakije i jabučnog octa.
Okosnicu etno – parka, smještenog u središtu Beravaca, iza Crkve sv. Duha, uz ižimaču, čine i drvena žitnica – ambar, vanjska peć za pečenje kruha, manja gospodarska zgrada, kao i dodani drveni đeram – veća tradicijska sprava za izvlačenje vode iz bunara.

Lokacija: Beravci, Beravci
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-5140
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu
Kontakt adresa KO: A. Starčevića 43, 35000 Slavonski Brod

Telefon: 035/ 212-570

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska