Kulturna dobra općine Vela Luka

Na području općine Vela Luka nalazi se 12 kulturnih dobara. 4 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji likovna umjetnost, a 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument.

Sva dobra općine Vela Luka:

 • Arheološko nalazište Beneficij – Gudulija
 • Arheološko nalazište Gradina sa crkvom sv. Ivana KrstiteljaArheološko nalazište Mirje u polju BradatArheološko nalazište na otoku GubešaArheološko nalazište Vela spilaAustrougarska utvrda Forteca-Hum i ostatci prapovijesne gradineCrkva sv. JosipaCrkva sv. Kuzme i Damjana s arheološkim nalazištemCrkva sv. VinćentaDvije skulpture, Forma 1 i Forma 2Orgulje u crkvi sv. JosipaZgrada Osnovne škole Vela Luka

  Arheološko nalazište Beneficij – Gudulija

  Južno od Vela Luke, u zapadnom dijelu zaravni Gudulija, na položaju zvanom Beneficij, nalaze se ostaci ville rustice. Veći dio arhitekture prekriven je suhozidnim međama, a svi nalazi pronađeni su krčenjem i obradom zemljišta. Nalazi poput dekoriranog mramornog kompozitnog kapitela i fragmenti mramornih ploča, upućuju na postojanje barem jedne reprezentativne građevine, vjerojatno sakralne namjene, na što upućuje i sam naziv lokaliteta. Osim pokretnih keramičkih i metalnih nalaza, pronađeni su i grobovi, te se na temelju svega kompleks može datirati od 1. do 6. st. poslije Krista. Ova villa rustica jedna je od bogatije opremljenih vill na otoku Korčuli.

  Lokacija: Vela Luka
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 1. st. do 6. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4674
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište Gradina sa crkvom sv. Ivana Krstitelja

  Poluotočić Gradina nalazi se zapadno od Vela Luke, a zbog strateškog položaja koristi se još od prapovijesti kao gradinsko naselje s ostacima suhozidnog bedema koji se nadograđuju u doba kasne antike. Na platou je crkva sv. Ivana Krstitelja, jednobrodna građevina s polukružnom apsidom i glomaznim zvonikom na preslicu na pročelju. Od inventara ističe se oltarna pala iz 18. st. s prikazom sv. Ivana i grbom korčulanske obitelji Arneri. Crkva je sagrađena nad ostacima antičkog građevnog sklopa, možda i starokršćanske crkve. U samoj uvali potvrđeno je postojanje antičkog sidrišta, a u neposrednoj blizini ostaci više villa rustica, za koje je Gradina imala dvojno značenje: obrambeno i sakralno.

  Lokacija: Vela Luka
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4856
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Arheološko nalazište Mirje u polju Bradat

  Ostatci villa rustice nalaze se na položaju Mirje u istočnom dijelu polja Bradat smještenog u sjevernom dijelu velolučkog zaljeva. Ostaci zidova, podnica, mozaika, cisterne, dijelova prerađivačkog postrojenja, grobova, te brojni pokretni nalazi upućuju na značajan antički građevni sklop koji se prema nalazima može datirati u razdoblje od 2. do 7. stoljeća.

  Lokacija: Vela Luka
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 2. st. do 7. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5528
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište na otoku Gubeša

  Otočić Gubeša nalazi se u zapadnom dijelu velolučkog zaljeva u uvali Gradina. Na njegovom vrhu nalaze se ostaci antičke ville rustice s ostacima zidova građenih pravilnim klesancima, podnog mozaika, hipokausta, grobova, te brojnih pokretnih nalaza, na temelju kojih se ovaj lokalitet može datirati u 2. stoljeće posl. K., s pretpostavkom trajanja i u narednim stoljećima. Zbog male površine otoka, ovaj građevni sklop je vjerojatno imao isključivo stambeni karakter, ali i funkciju zaštite uvale Gradina u kojoj je potvrđeno postojanje luke i sidrišta kroz cijelo antičko razdoblje.

  Lokacija: Vela Luka
  Klasifikacija: arheološka baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4855
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište Vela spila

  Arheološko nalazište Vela spila nalazi se sjeveroistočno od Vela Luke, na južnoj padini brda Pinski rat iznad uvale Kale. Višegodišnja sustavna istraživanja otkrila su iznimno bogate kulturne slojeve, počevši od gornjeg paleolitika (epigravetijen), od 1800. god. prije K., zatim mezolitika, neolitika (velolučka i hvarska kultura), eneolitika (nakovana kultura), sve do brončanog doba, kada ovaj špiljski prostor gubi značaj. Veliko bogatstvo nalaza u obliku kremenih i koštanih alatki, životinjskih kostiju, školjaka, riba, puževa, zatim keramičkog posuđa iz mlađih razdoblja, govore o intenzivnom i dugotrajnom naseljavanju špilje, te njezinoj važnosti koju je imala u ovom dijelu Jadrana.

  Lokacija: Vela Luka
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 18000 god.p.n.e. do 1550 god.p.n.e.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3817
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Austrougarska utvrda Forteca-Hum i ostatci prapovijesne gradine

  Austrougarska utvrda Forteca-Hum se nalazi na vrhu brda Hum pored Vele Luke. Predstavlja dio austrougarskog obrambenog sustava na srednjem Jadranu. Pozicija utvrde omogućava nadzor nad ulaskom u Korčulanski, Lastovski i Viški kanal. Njenu gradnju incirao je 1868. admiral von Tegetthoff. Gradnja utvrde započela je 1890. Građevinski radovi završeni su 1898., a kompletirana je 1902. godine. Dodatno je modernizirana i opremljena prije Prvog svjetskog rata. Utvrda prati konfiguraciju terena. Većim je dijelom ukopana u brdo. Ima oblik izduženog nepravilnog peterokuta s tri kule. Sjeverozapadna kula je bila glavno promatračko mjesto. Ulaz u utvrdu je s istočne strane. Na njemu se nalaze dvokrilna čelična vrata („korta“) koja predstavljaju jedini izvorni inventar. Duž sjeverne i istočne strane utvrde nalazi se jarak dubine oko 2 m. Unutar utvrde su vojarna, kuhinja, cisterna i prostorija za agregat. Za pranje i umivanje služili su betonski umivaonici na otvorenom. Nakon Prvog svjetskog rata utvrda je razoružana. Za vrijeme Drugog svjetskog rata nije imala vojni značaj. Već tada započinje njena devastacija koja se intenzivirala nakon 1955. kada je napustila ratna mornarica. Utvrda je sagrađena na ostacima prapovijesne gradine ili gomile od koje je preostao sačuvan samo manji dio i poneki ulomak gradinske keramike.

  Lokacija: Vela Luka
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1902. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6483
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Josipa

  Crkva je smještena u jezgri naselja, te daje akcent čitavom naselju svojim istaknutim volumenom razvedenog tlocrta. Crkva sv. Josipa je župna crkva, izgrađena u klasicističkom slogu, dovršena 1848. g. U unutrašnjosti se osobito ističu postaje križnoga puta, mjesne autorice Anke Prizmić.

  Lokacija: Vela Luka
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5587
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Kuzme i Damjana s arheološkim nalazištem

  U očitanju stila građenja iskazuju se prva faza romanike 12. stoljeća s jakim reminiscencijama na predromaniku. Jednostavno zdanje pod dvostrešnim krovom sa visokom jednostrukom preslicom, u osnovi pravokutnog tlocrta, pravilne orijentacije s nizom uskih i plitkih niša s vanjske i unutrašnje strane, s nekarakterističnim portikom pročelja, te pravokutnom nižom apsidom rastvorenom plitkim nišama. Vrijedna arhitektura srednjodalmatinske provenijencije, skromnih dimenzija, kroz stoljeća je doživjela znatne intervencije – gotički svod, ostaci oslika (grafita), ostavši sred blatskoga polja prepoznatljiv simbol graditeljske baštine u kultiviranom prostoru.

  Lokacija: Vela Luka, JZ kraj polja Zablaće
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 11. st. do 15. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6588
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Vinćenta

  Crkva sv. Vinčenta (Josipa) smještena je u središnjem, uzobalnom dijelu naselja. Crkva je malih dimenzija, pravokutnog tlocrta, kamene tvorbe, dvostrešnog krovišta s jednostrukom kamenom preslicom na zabatnom pročelju. Izgrađena je 1589. godine.

  Lokacija: Vela Luka
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1589. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5292
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Dvije skulpture, Forma 1 i Forma 2

  Dvije skulpture, Forma 1 i Forma 2, radovi Henry Moora, krajem 50-ih godina 20. stoljeća, izrađene u bronci, poliranoj, dimenzije: visine 6,5 cm i 11, 8 cm iz zbirke Centra za kulturu Vela Luka, vlasništvo Centra za kulturu Vela Luka, Obala 3. br. 9, 20270 Vela Luka

  Lokacija: Vela Luka
  Klasifikacija: likovna umjetnost
  Vrijeme nastanka: 20. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5160
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Orgulje u crkvi sv. Josipa

  Mlađe povijesne orgulje, mletačko-dalmatinskog tipa, veće 8-stopne, izradila ih je mletačka radionica BAZZANI (Venezia), 1889. Orgulje imaju jedan manual opsega C-f3, pedal opsega C-d1 i 17 izvornih registara

  Lokacija: Vela Luka
  Klasifikacija: glazbeni instrument
  Vrijeme nastanka: 1889. god.
  Autor: tvrtka Bazzani

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3736
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Zgrada Osnovne škole Vela Luka

  Zgrada osnovne škole Vela Luka ima pravilan, pravokutni tlocrt. Izvana je oblikovana kao višeetažna građevina s prizemljem, prvim katom, drugim katom te „šufitom“ (potkrovljem) s krovnom konstrukcijom. Zidana je pravokutnim, fino obrađenim kamenom s otočića Vrnika. Glavno pročelje zgrade po sredini je račlanjeno plitkim rizalitom koji završava trokutastim zabatom. Cijelom dužinom glavnog pročelja po horizontali su dva kamena vijenca. Zgrada je razvedena nizom prozora i vrata. Krov je oblikovan četverostrešno. Na drvenim grednim konstrukcijama nalazi se originalni crijep „francuskog“ tipa proizveden u tvornici Račica u Tivtu (Crna Gora) 1911. godine. Unutrašnjost zgrade u potpunosti je prilagođena tadašnjim pedagoškim standardima. Međukatne konstrukcije su izvedene drvenim gredama koje nose pod od tikovine. Na sjeveroj strani od prizemlja do drugog kata vodi kameno stubište s metalnom ogradom i drvenim rukohvatima, koje se prema „šufitu“ nastavlja u drvenoj izvedbi. Hodnici su izvedeni uzdužno po osi sjever–jug, dok se s njihove istočne i zapadne strane nalaze učionice i dijelom uredi. Drveni podovi, vrata, prozori, krovna konstrukcija i većina pregradnih zidova nikada nisu mijenjani i nalaze se u izvornom stanju.Radovi na izgradnji škole započeli su 1909. godine prema nacrtu kotarskog inženjera I. Margitića, dovršeni su 1911., a s nastavom se započelo 1913.

  Lokacija: Vela Luka, Obala 3, br. 1
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1911. god.
  Autor: I. Margitić

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6468
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Dubrovniku
  Kontakt adresa KO: C. Zuzorić 6, 20000 Dubrovnik

  Telefon: 020/323-191

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska