Kulturna dobra općine Tuhelj

Crkva sv. Križa

Jednobrodna, kasnobarokna crkvica sv. Križa smještena je na osami, na vrhu brijega iznad naselja Sveti Križ, općina Tuhelj. Na mjestu današnje crkve s početka 19. st. spominje se već u 17. st. zidana kapela istog titulara. Tlocrtnu osnovu čine kvadratna lađa s poligonalno oblikovanim ulaznim dijelom, uže svetište pravokutnog zaključka i sakristija južno od njega. U jednostavnom vanjskom izgledu dominira trostrano oblikovano pročelje, s malim zvonikom nad njime. U crkvi je ostvaren je sažet, centraliziran, kasnobarokni prostor. Detalji profilacije su oblikovani klasicistički, što odgovara kasnom datumu izgradnje. Osobitu vrijednost ima položaj crkve u krajoliku.

Lokacija: Sveti Križ
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 17. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2236
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Josipa

Crkva iz 1721. g. nalazi se uz mjesno groblje, na vrhu brežuljka u blizini župne crkve. Tlocrt čine zvonik kvadratnog presjeka ispred zapadnog pročelja, mala pravokutna lađa sa širom poprečnom osi te pravokutno svetište zaključeno trostranom apsidom i poduprto s dva kontrafora. Sjeverno uz svetište smještena je sakristija. Glavno pročelje zaključeno je trokutnim zabatom, bez otvora ili arhitektonske dekoracije, tako da njime dominira zvonik smješten u središnjoj osi. U baroknoj koncepciji sažetog prostora uočljiva je tradicija dugog trajanja gotičkog oblikovanja, uobičajena na području Hrvatskog zagorja. Osobitu zanimljivost čini kasnogotički portal sakristije te glavni kasnobarokni oltar.

Lokacija: Tuhelj
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1721. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2225
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije i župni dvor

Župna crkva nalazi se u središtu mjesta, podno brijega na kojemu je župni dvor. Tlocrtnu osnovu crkve čine kvadratni zvonik iz kojeg se ulazi u pravokutnu lađu, na koju se veže svetište s trostranim zaključkom. Sjeverno je smještena sakristija. Glavnim pročeljem dominira masivan zvonik podijeljen na pet katova. Župna crkva u Tuhelju primjer je sakralne arhitekture na kojoj se iščitavaju promjene stilova, od najstarijeg gotičkog u svetištu, preko baroknog do neogotičkih intervencija s kraja 19. st. Jednokatni župni dvor glavnim je pročeljem gleda prema crkvi. Ispod cijele zgrade se proteže podrum svođen češkim kapama. Istaknutim položajem, s crkvom župni dvor čini skladnu mikrourbanu cjelinu.

Lokacija: Tuhelj
Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 14. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2226
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Margarete

Barokna jednobrodna građevina sa zvonikom uz glavno pročelje smještena je izvan naselja na povišenom zaravnjenom platou. Građena od 1699. – 1703. g. na mjestu starije drvene kapele, jednostavne je tlocrtno-prostorne organizacije s pravokutnim brodom i poligonalnim trostrano zaključenim svetištem iste širine. U crkvenom inventaru koji datira od 16. do 19. st. posebno je vrijedan oltar iz 1722. g., kalež iz sredine 17. st. i misal tiskan u Veneciji.

Lokacija: Lenišće
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1699. god. do 1703. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2221
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Dvorac Mihanović

Dvorac Mihanović nalazi se na povišenom položaju nedaleko kupališta, okružen ostacima nekad prostranog parka. Nakon obitelji Erdödy, bio je u vlasništvu obitelji Brigljević, u koju se udala sestra Antuna Mihanovića, pa je, kako je Antun Mihanović ovdje često boravio, otuda i poteklo ime dvora. Pravokutnog je tlocrta orijentiran glavnim jugoistočnim pročeljem prema parku, s centralno smještenom altanom, koju nose četiri stupa. Sjeverozapadno ulazno pročelje ima istaknuti središnji erker, u prizemlju otvoren ulaznim trijemom s lukovima. Sagrađen je u prvoj pol. 19. st. u tradicionalnim oblicima klasicističke arhitekture dvoraca i kurija sjeverozapadne Hrvatske.

Lokacija: Tuheljske Toplice
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5008
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Krapini
Kontakt adresa KO: Magistratska 12, 49000 Krapina

Telefon: 049/ 371-342

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska