Kulturna dobra općine Trpinja

Inventar parohijske crkve Vaznesenja Hristovog

Ikonostas visokog tipa, podijeljen u pet zona, ima 35 ikona koje datiraju u II pol. 18. st. i kvalitetan su rad barokne umjetnosti. Vjeruje se da ih je slikao ikonopisac Grigorije Jezdimirović. Ikone Bogorodica s malim Hristom i Hrist rađene su tehnikom ulja na drvetu, datiraju u 18. st. Četiri ripide iz 19. st. rađene su u duhu baroknog klasicizma. Mali obredni krst od cedra s rezbarenim minijaturnim scenama s poč. 18. st., ukrašen je poludraguljima. Ikona Vaznesenje Hristovo potiče iz 19. st. U inventaru je i 30 crkvenih obrednih knjiga, štampanih u Moskvi i Beču.

Lokacija: Trpinja
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.
Autor: Grigorije Jezdimirović

Oznaka kulturnog dobra: Z-2513
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva Velikomučenika Georgija

Sagrađena je l789. u duhu kasno barokne arhitekture. Jednobrodna građevina s polukružnom apsidom uz glavno pročelje ima rizalitno istaknut zvonik. Glavno pročelje rasčlanjeno je u tri vertikalne zone od kojih središnju čini istaknuti zvonik koji u prizemlju ima polukružni ulaz. Glavno pročelje naglašeno je uglovnim pilastrima, a južno i sjeverno pročelje podjeljeno je pilastrima između kojih su prozorski otvori. U prizemlju južnog pročelja je portal sa segmentnim lukom.Unutrašnjost crkve je bačvasto svođena sa susvodnicama.Svetište je presvođeno polukupolom. Zidana je opekom, pokrivena visokim dvostrešnim krovištem s vitkim zvonikom, kojeg prekriva kasno barokna lukovica.

Lokacija: Bobota, križanje Mitrovićeve i Ćirićeve ul.
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1789. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1140
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Crkva Vaznesenja Gospodnjeg

Sagrađena je 1755. u duhu kasno barokne arhitekture kao jednobrodna građevina s polukružnom apsidom i rizalitno istaknutim zvonikom uz glavno pročelje. Glavno pročelje podjeljeno je pilastrima u tri polja, od kojih središnji čini zvonik naglašen rubnim pilastrima. U prizemlju zvonika je polukružno otvoren trijem. Iz podnožja zvonika teče valovita atika. Zvonik prekriva stješnjena barokna lukovica s lanternom.Bočna pročelja podjeljena su pilastrima. Na sjevernom pročelju je bočni arhitravno završen ulaz u crkvu.Na apsidi su tri polukružno završena prozora.Unutrašnji prostor zasveden je baldahinskim svodom s pojasnicama. Svetište je zasvedeno polukupolom sa “džepovima”.

Lokacija: Trpinja, Velika 2
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1755. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1171
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište “Staro Ljeskovo”

Arheološko nalazište “Staro Ljeskovo“ smješteno je sjeveroistočno od naselja Bobota na blago valovitom terenu. Otkrivene su rimske opeke s pečatom “I H” što govori da je ovdje početkom 4.st. vjerojatno bio smješten dio legije VI. Herculia. Osim građevinskog materijala, cigala, crijepa i podnih kockica u obliku osmerokuta nađena je i rimska glazirana keramika, terra sigillata, staklo i uljane svjetiljke s reljefima te kameni žrtvenik s uklesanim natpisom tribuna “Titus Flavius Marcianus“. Nalazište ima znanstveni, kulturni i odgojno – obrazovni značaj jer dosadašnji nalazi govore u prilog postojanju znatnog arheološkog potencijala za buduće izučavanje, prezentaciju i korištenje.

Lokacija: Bobota
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1. st. do 4. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4978
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Inventar crkve sv. Georgija

Ikonostas s 58 ikona je oslikao 1779. ikonopisac Jovan Isajlović-Stariji i Grigorije Jezdimirović. Njegova drvena konstrukcija je bogato ornamentirana pozlaćenom rezbarijom u obliku vinove loze. Kvalitetan je rad prijelaznog perioda srpskog ikonopisa ka klasicističkom stilskom izrazu. 28 starih crkvenih knjiga iz II pol. 18. st. štampane su u Moskvi. Putir, izrađen od srebra s bogato ukrašenim biljnim ornamentom je iz 1820. Svijećnjak, polijelej od kovanog željeza i pet ripida su iz 18. st., izvedeni u rokoko stilu.

Lokacija: Bobota
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.
Autor: Jakob Gerstner, drvorezbar iz Osijeka; Jovan Isajlović-Stariji, ikonopisac; Grigorije Jezdimirović, ikonopisac

Oznaka kulturnog dobra: R-82-1976
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište “Pašnjak pod selom”

Arheološko nalazište “Pašnjak pod selom“ smješteno je oko 450 m jugoistočno do pravoslavne crkve u Bršadinu. Topografski se radi o uzvisini u poplavnom području korita rijeke Vuke. Nalazište ima oblik elipštičnog tella dužine u smjeru istok – zapad 200m, širine u smjeru sjever – jug 80m, relativne visine nad okolnim tlom 2m. U zemlji odronjenoj u profilu vidljivi su ulomci prapovijesne keramike i utezi dok su u profilu vidljivi ostaci zapečenih podnica, jama i kućnog lijepa. Lokalitet ima znanstveni, kulturni i odgojno – obrazovni značaj jer dosadašnji nalazi govore u prilog postojanju znatnog potencijala za buduće izučavanje, prezentaciju i korištenje tog lokaliteta.

Lokacija: Bršadin
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 6000 god.p.n.e. do 3000 god.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: P-4514
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Vukovaru
Kontakt adresa KO: Olajnica 19/II, 32000 Vukovar

Telefon: 032/ 443-203

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska