Kulturna dobra općine Trpanj

Slika Bogorodica s djetetom iz crkve sv. Jurja

Slika Bogorodica s Djetetom, djelo nepoznatog slikara 18. st., naslikana uljem na paltnu, dimenzije 61,6×47 cm nalazi se u crkvi sv. Jurja u Gornjoj Vručici. Slikom dominira lik Bogorodice, nježnog mladenačkog lica, koja sjedeći desnom rukom pridržava Djete koje blagim pokretom i pogledom pokazuje gledatelju. Dijete u rukama drži križ.

Lokacija: Gornja Vrućica
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-560
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište “Gradina”

Arheološko nalazište smješteno je na brežuljku Gradina iznad luke u Trpnju na poluotoku Pelješcu. Vidljivi su ostaci većeg utvrđenja koje se prostire na površini od cca 1800 m2, a koje se prema tehnici gradnje i pokretnim nalazima, može datirati u kasnoantičko razdoblje. Zidovi prate konfiguraciju terena, a dvije pravokutne ugaone kule strše iz ravnine istočnog zida. Iznutra je građevina bila raščlanjena većim brojem prostorija nejednake veličine od kojih je najbolje vidljiva cisterna. Ovu utvrdu treba gledati u kontekstu niza strateški važnih naselja na sjevernoj pelješkoj obali koja su bila upućena na Naronu i Neretvanski kanal čiji su promet kontrolirala.

Lokacija: Trpanj
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 5. st. do 6. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4485
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Crkva sv. Roka s grobljem

Crkva Sv. Roka s grobljem smještena je na vrhu brežuljka – glavice Sv. Roka, na dominantnom istočnom položaju naselja Trpanj i nekadašnjoj gradini s koje se pruža pogled na cijelo naselje i morsku pučinu. Do zavjetne crkve na brežuljku vodi monumentalno i slikovito stubište.Pravilno je orijentirana, pravokutnog tlocrta, bez apside i sa zvonikom – preslicom na zapadnom pročelju. Građevina datira s kraja 16. i početka 17. stoljeća i građena je kao zavjetna crkva sa snažnim neostilskim intervencijama u 19. st. Jugoistočno od crkve smješteno je povijesno groblje s primjercima vrijedne grobljanske plastike te hortikulturnim uređenjem.

Lokacija: Trpanj
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 16. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4620
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Margarite

Jednobrodna građevina izduženog pravokutnog tlocrta s pravokutnim svetištem, pročeljem usmjerena prema zapadu, smještena je u obalnom dijelu naselja Duba Pelješka. Pročelje zaključuje preslica ukrašena volutama i završnim akroterijem. Ziđe crkve građeno je kamenim klesancima grublje obrade, a nepravilnosti u korševima ukazuju na više graditeljskih faza. U istočni zid apside ugrađen je kao spolium ulomak starokršćanske reljefne plastike s prikazom križa raširenih krakova. Vjerojatno s antičkog lokaliteta na predjelu Dionica, smještenog oko 200 m zapadno od crkve sv. Margarite. Na ovom mjestu vidljivi su ostaci većeg građevnog kompleksa za koji se pretpostavlja da je imao funkciju utvrde. Unutrašnjost crkvenog broda presvođena je šiljastim svodom, a svetišta bačvastim. Posebnu vrijednost u crkvenom inventaru predstavlja retabl oltara s koloriranim reljefom izvedenim u štuko-tehnici, primjer pučkog likovnog izraza 18. stoljeća.
Južno uz crkvu smješteno je groblje ograđeno zidom. Izvorno, srednjovjekovno groblje zauzimalo je veću površinu od sadašnjeg, tj. rasprostiralo se i s južne strane crkve. Uništeno je prilikom širenja puta i uređenja crkvene parcele. Od starijeg groblja sačuvana je samo jedna nadgrobna ploča s isklesanim štitom.
Crkva sv. Margarite je kasno srednjovjekovnog porijekla, a struktura ziđa i elementi kamene plastike ukazuju na više faza preoblikovanja.

Lokacija: Duba Pelješka
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-4925
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište Dionica

Naselje Duba Pelješka u općini Trpanj na poluotoku Pelješcu smješteno je na uskoj zaravni koja rtom Duba izlazi na more. U zapadnom dijelu naselja na položaju „Dionica“ uočavaju se ostaci zidova građenih pravilnim klesancima i vezanih mortom, a koji se protežu sve do morske obale, te su vidljivi ispod suhozida i u donjoj zoni ruševne tzv. Konjića kuće, sagrađene na samoj obali. Stalnom erozijom visoke obale, dobar dio nalazišta je propao, pa se ostaci uočavaju u plitkom moru. U zemljanom profilu obale jasno se uočava oko 1 m debeo kulturni sloj, te ostaci kamene konstrukcije groba. Na postojanje antičkih objekata upućuju i površinski nalazi poput ulomaka tegula i keramike, te starokršćanska spolija s motivom križa uzidana u obližnju crkvu sv. Mare, koja je možda sagrađena na nekom ranijem antičkom objektu. Na temelju svega ovdje se može pretpostaviti postojanje jedne manje ville rustice ili manje utvrde koja je kao i obližnja trpanjska Gradina, mogla imati funkciju kontrole plovnoga puta u Neretvanskom kanalu.

Lokacija: Duba Pelješka
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1. st. do 6. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-4380
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Dubrovniku
Kontakt adresa KO: C. Zuzorić 6, 20000 Dubrovnik

Telefon: 020/323-191

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska