Kulturna dobra općine Trnovec Bartolovečki

Inventar crkve sv. Bartola

Crkva se spominje u 13. st. a u današnjoj crkvi ostalo je očuvano samo četverostrano gotički svođeno svetište. Crkva je često dograđivana i povećavana, a svoj sadašnji izgled dobila je početkom 20.st. Od baroknog inventara ostalo je očuvano nekoliko uljanih slika te nekoliko skulptura.

Lokacija: Bartolovec
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 17. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1493
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Orgulje u crkvi sv. Bartola

Orgulje mehaničkog sistema s 10 registra, 1 manualom i pedalom rad su tvrtke Heferer, opus 234. Opseg je manuala C-f3, a pedala C-d1.Instrument je primjer uspjelog Hefererovog ostvarenja manjeg sastava iz 1921. god. Ormar je komponiran s povišenim bočnim tornjevima između kojih je srednji dio raščlanjen pilastrima u tri polja. Vrhove tornjeva i srednjeg polja krasi snop lisnate dekoracije, a u srednjem polju završava trolistom. Uzduž vijenca srednjeg polja teče niz svinutih gotičkih listova, a u tornjevima po dva sa svake strane. Ormar je prebojan jednolično sivo-smeđe, profilacije crveno i plavo, dok je plastična dekoracija pozlaćena

Lokacija: Bartolovec
Klasifikacija: glazbeni instrument
Vrijeme nastanka: 20. st.
Autor: radionica Heferer

Oznaka kulturnog dobra: Z-3982
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Inventar crkve sv. Duha

Crkva je kasno baroknih oblika. Od orginalnog inventara očuvano je vrlo malo, barokni oltari zamjenjeni su novima, a očuvane su kasnobarokne orgulje te sakristijski ormar iz 19. st.

Lokacija: Šemovec
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1499
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Duha

Kapela sv. Duha u Šemovcu smještena je izvan naselja, okružena grobljem. Kapela se spominje u vizitacijama od godine 1649. To je pravilno orijentirana jednobrodna građevina, sa tornjem ispred zapadnog ulaza. Svetište je široko jednako kao i lađa, a sa južne strane je prigrađena kvadratna sakristija. Na južnoj strani se također nalazi ulaz u kapelu. Usvetištu se, iza oltara, nalazi mali srednjovjekovni prozor, koji ukazuje na mogućnost veće starosti kapele.

Lokacija: Šemovec
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 17. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4550
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Poklonac sv. Trojstva

Poklonac posvećen sv. Trojstvu nalazi se u Šemovcu, s južne strane glavne ceste Varaždin – Ludbreg. To je zidana kapelica polukružnog završetka, u obliku duboke niše, otvorena sa tri strane. U trokutu zabata nalazi se niša sa malom skulpturom Bogorodice. Kapelica potječe iz 1867. godine. U pokloncu se nalazi menza, sa trbušastim kamenim postamentom na kojem je smještena kamena skulpturalna grupa Sv. Trojstva. Na jastučastim oblacima sjedi slijeva Krist sa velikim križem u ruci, a s desne strane Bog Otac koji u ruci drži zemaljsku kuglu. Golub Duha Svetoga nalazi se između njih. Skulptura predstavlja rustični, kasnobarokni rad.

Lokacija: Šemovec
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1867. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2618
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Bartola i župni dvor

Crkva sv. Bartola spominje se već 1254., no današnja građevina potječe iz 20-ih godina 20. st., a očuvano je samo svetište stare crkve. Današnja je crkva jednobrodna građevina, s kvadratnim svetištem nižim od lađe. Zidovi i svodovi ukrašeni su žbukorezom koji je izradio varaždinski slikar Julije Merlić. Sjeverno od crkve župni je dvor sagrađen sredinom 19. st.

Lokacija: Bartolovec, Dravska 2, Trnovec Bartolovečki
Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 13. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1575
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Orgulje u crkvi sv. Duha

Pozitiv nepoznatog graditelja s 6 registara i 1 manualom, mehaničkog registarskog i svirnog prijenosa, građen je sred. 19. st. Trenutno je vrlo zapušten i neispravan, iako je po svom instrumentalnom ustroju vrlo zanimljiv i rijedak. I samo kučište ne djeluje jedinstveno nego je rezultat nekoliko pregradnji.

Lokacija: Šemovec
Klasifikacija: glazbeni instrument
Vrijeme nastanka: 19. st.
Autor: nepoznati graditelj

Oznaka kulturnog dobra: Z-4282
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Varaždinu
Kontakt adresa KO: Gundulićeva 2, 42000 Varaždin

Telefon: 042/ 201-850

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska