Kulturna dobra općine Tribunj

Kuća Ferara

Kuća je građena od kamena. Nad vratima i prozorima su barokne profilacije. Na strehi su kameni oluci s konzolama. Iznad balkonskih vrata nalazi se natpis uklesan na osmerokutnoj uokvirenoj kamenoj ploči. Natpis je radiran i teško čitljiv. Objekt se može datirati u kraj 17. stoljeća.

Lokacija: Tribunj
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 17. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5017
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Kuća s gotičkim prozorom

Kuća s gotičkim prozorom u Tribunju nalazi se na otočiću u centru povijesne jezgre Tribunja. U tlocrtu je nepravilni pravokutnik i ima prizemlje i dva kata. Na južnoj fasadi je glavni ulaz s kamenim stubama pregrađen u betonu. Na prvom katu su tri prozora s kamenim okvirima i profiliranim nadprozornicima, na drugom katu su tri prozora od kojih dva imaju profilirane nadprozornike. Istočna fasada uklopljena je u blok kuća. Na zapadnoj fasadi u prizemlju su velika vrata s profiliranim nadvratnikom, a iznad njih na svakom katu je po jedan prozor s profiliranim nadprozornikom. Na sjevernoj fasadi je mali gotički prozor kao rijetki srednjovjekovni detalj koji je preostao u ruralnoj strukturi naselja Tribunj.

Lokacija: Tribunj
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5018
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Crkva Blažene Djevice Marije

Crkva Blažene Djevice Marije u Tribunju je jednobrodna građevina s pravokutnom apsidom. Ispred crkve nalazio se trijem koji je uništen. Nad crkvom je kamena preslica s lučnim otvorom. Svodna konstrukcija broda crkve nije sačuvana, dok je u apsidi sačuvan polu-bačvasti svod. Na lijevoj strani zida postavljena je kamena ploča na jednoj konzoli koja ima značaj oltara, na desnom zidu ugrađen je kameni tabernakul. Oltar je jednostavan, oltarna slika – Bogorodica sa svecima – promjer je pučkog slikarstva kasne renesanse. Na zapadnom zidu ugrađena je školjka krstionice.

Lokacija: Tribunj
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 13. st. do 14. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5295
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Stara župna crkva

Stara župna crkva u Tribunju smještena je u kompleksu župnih kuća na sjevernoj strani seoskog trga na otoku. Crkva je jednobrodna građevina s pravokutnom nadsvođenom apsidom, orijentacija je u pravcu sjever-jug. Zidana je u kamenu, krovište je drveno s padovima na dvije vode, pokrov kupa kanalica. Glavno južno pročelje je zabatno s lučnim izrezima u obliku voluta. Crkva je građena u renesansnom stilu, može se datirati u 16. stoljeće. Recentno je preuređena za izložbeni prostor.

Lokacija: Tribunj
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 16. st.

Oznaka kulturnog dobra: RST-0464-1970.
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Nikole

Crkva sv. Nikole dominira na brijegu koji se uzdiže nad naseljem Tribunj. Crkva je jednobrodna s pravokutnom apsidom. Svod je prelomljen na uobičajeni gotički način. Nad trijumfalnim lukom nalazile su se pučke slikarije s prikazom Tribunja. Sagrađena je u 15. stoljeću. Uz crkvu se dizalo staro naselje Jurjev grad. Crkva ima izuzetnu ambijentalnu uz povijesnu i spomeničku vrijednost.

Lokacija: Tribunj
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5368
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Most

Most u Tribunju spaja naselje na otočiću s kopnom. Most je dug oko 24 metara, a širok oko 4 metra. U sredini mosta je nadsvođeni luk nad morem. Trup mosta građen je od nepravilnog kamena u tehnici suhozida, a luk mosta priklesanim kamenom vezanim mortom. Na sjevernoj strani mosta položen je kameni zid u funkciji vjetrobrana. Nekada je sjeverni ogradni zid bio viši i uz njega je bila prigrađena klupa za sjedenje. Na obje strane mosta nalaze se kamene konzole s rupama za vezivanje brodica

Lokacija: Tribunj
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4656
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Kulturno – povijesna cjelina Tribunj

U vrijeme turske opasnosti i prvih većih mletačko-turskih ratova u 16. stoljeću ruralno stanovništvo iz Jurjev grada i naselja iz okolnog vodičkog polja sklonilo se na otočić (ispočetka spojen s kopnom drvenim mostom) sigurniji za obranu koji se uskoro utvrđuje. Obrambene zidine su bile vidljive još početkom 20. stoljeća

Lokacija: Tribunj
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina

Oznaka kulturnog dobra: Z-3647
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Glavni oltar crkve Velike Gospe

Oltar Velike Gospe u crkvi Velike Gospe u Tribunju predstavlja kvalitetan rad, baroknih stilskih karakteristika i može se datirati u kraj 19.stoljeća. Dimenzija je 470 x 270 cm. Oltaru se pristupa preko dvije stepenice. Stipes je pravokutni, sa strana blago stupnjevan. U središnjem dijelu antependija nalazi se medaljon srcolikog oblika, ukrašen volutama. Dva stupa od crvenog mramora na kvadratnim bazama, s kompozitnim kapitelima uokviruju oltarnu nišu. Iza stupova su pilastri s jednakim ukrasom kapitela. Između stupova je oltarna niša polukružnog oblika uokvirena stupnjevanom profilacijom. Mramorni tabernakul arhitektonskog tipa smješten je na menzi, pred predelom. Zabat polukružni, razlomljen, bogato profiliran. Bočne strane se savijaju u obliku voluta dok je centralni dio zvonastog oblika. Zabat je ukrašen sa četiri figure putta, te u sredini likom Spasitelja. Oltar je u izrazito lošem stanju, vidljive su pukotine i oštećenja u kamenu koji se jako osipa.

Lokacija: Tribunj
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-4886
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Šibeniku
Kontakt adresa KO: J. Čulinovića 1/3, 22000 Šibenik

Telefon: 022/ 219-325

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska