Kulturna dobra općine Tovarnik

Inventar parohijske crkve sv. Velikomučenika Georgija

Inventar je nastao poč. 19. st. sa stilskim karakteristikama kasnog baroka i klasicizma. Ikonostas visokog tipa s 44 ikone cijeli je zidan. Ikone su rađene seko tehnikom na zidnoj podlozi, a bogata plastična dekoracija štuko tehnikom. Dekorativnu rezbariju na dverima, pevnicama, Arhijerejskom i Bogorodičinom tronu radio je Georgije Dević 1842., a ikone ikonostasa ikonopisac Georgije Davidović-Obšić 1804. Pevnice s ikonama u medaljonu, ikonu na Arhijerejskom tronu oslikao je Petar Čortanović. Ikonu na Bogorodičinom tronu slikao je Jovan Isajlović mlađi 1835.Zidnu sliku Sv. Save slika Stevan Todorović 1903. Dio inventara su i 32 klupe, sjedala za vjernike.

Lokacija: Tovarnik
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.
Autor: Georgije Dević, rezbar; Georgije Davidović-Obšić, ikonopisac; Petar Čortanović, slikar; Jovan Isajlović-mlađi, slikar; Stevan Todorović, slikar

Oznaka kulturnog dobra: Z-2512
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Bartola i Mateja

Smještena usred naselja, crkva je izgrađena 1804. u kasnobarokno – klasicističkom stilu. To je jednobrodna građevina s užom polukružnom apsidom te s dvorišne strane prigrađenom novom sakristijom.Građena je opekom u vapnenom mortu, svod je kupolasti, krovna konstrukcija pokrivena biber crijepom. Pod je popločen keramitnim pločama. Pročelje je vertikalno sa stupovima raščlanjeno u polja, a horizontalno kordonskim vijencem. Bočna pročelja raščlanjena su pilastrima. Na crkvi dominira bogato profiliran vijenac.

Lokacija: Tovarnik, Vlč. Ivana Burika 5A
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1804. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1170
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Crkva sv. Velikomučenika Georgija

Nastala je između 1797. i 1799. g. u središtu naselja, uz glavnu prometnicu, u duhu kasnog baroka. Graditelj je bio Petar Šuvaković. Izgrađena je kao jednobrodna građevina s polukružnom apsidom i zvonikom rizalitno istaknutim ispred glavnog pročelja. Visoki zvonik ukrašen je rubnim pilastrima, rastvoren u prizemlju polukružnim portalom, a na katovima polukružnim prozorskim otvorima s detaljima zaglavnog kamena. Višestruko profilirani vijenci odjeljuju njegove katove i oblikuju mjesta za sat. Zvonik završava izduženom kasnobaroknom lukovicom na kojoj je jabuka s križem. Bočna pročelja i apsida su ukrašeni plitkim pilastrima i rastvoreni polukružnim prozorima te portalom. Oko crkve se nalaze grobovi iz 19. st., označeni nadgrobnim pločama od crvenog kamena. Porta je ograđena zidanim parapetima sa stupovima te željeznom kovanom ogradom. U unutrašnjosti je zidani ikonostas iz 19. st., djelo slikara Gligorija Davidovića Opšića, s ikonama u fresco-secco tehnici. Slikarsko-dekoraterske radove izveli su 1903. g. Milisav Marković, crkveni slikar i Stevan Todorović, akademski slikar iz Beograda. Dvije su velike zidne slike „Sv. Sava odbija povratak domu oca svoga“ i „Stevan Dečanski dobija vid“ nad ulazom u lađu.

Lokacija: Tovarnik, Ulica bana J.Jelačića 3A
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1797. god. do 1799. god.
Autor: akademski slikar Stevan Todorović; graditelj Petar Šuvaković; slikar Gligorije Davidović Opšić; slikar Milisav Marković; slikar Petar Čortanović; tesar Vaso Glišić

Oznaka kulturnog dobra: Z-6701
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Spomen kuća A. G. Matoša – kulturni centar

Rodna kuća A.G.Matoša, književnika i središnje osobe hrvatske moderne na prijelazu dva stoljeća, smještena je u središtu naselja, nedaleko župne crkve.Prvotna kuća u kojoj je Matoš rođen 1873. sagrađena je u I. pol. 19. st. u skladu s ondašnjim načinom gradnje u Slavoniji, pročeljem sa zabatom prema ulici. Podignuta je kao pučka škola i učiteljski stan, gdje je on proveo prve dvije godine života u učiteljskoj obitelji s kojom se potom preselio u Zagreb. Poč. 20. st. kuća dobiva novo, šire ulično pročelje, oblikovano u duhu kasnog klasicizma. 2008. započeo je projekt rekonstrukcije rodne kuće kojim je ona izvedena u kombinaciji tradicijskog graditeljstva i profane arhitekture, sa svim dekorativnim detaljima na uličnom pročelju iz 20. st., s dograđenim ganjkom i dvorišnim krilom.U dubini parcele izgrađena je nova zgrada za potrebe knjižnice i čitaonice, obložena fasadnom opekom.Danas je to kulturni centar s 9 sastavnica Kuće: Galerije stalnog postava, Knjižnica i čitaonica, Spomenička knjižnica i dokumentacijski centar, Višenamjenski prostor, Suvenirnica, Književni klub, Dvorana za radionice, Administrativni prostor i Depo knjižnice i arhiva. Prizemnica je svojom je širom stranom – frontom okrenuta ulici. Pročelje je razvedeno lezenama. Pravokutne prozore krase klupčice i ravni arhitravni istaci. Polja s lezenama omeđena su frizom konzolica i soklom. Iznad lezena jednostavni su vijenci, a ispod potkrovnog vijenca, naizmjenično konzole s volutama i medaljoni.Desna strana pročelja obilježena je pravokutnom pločom s likom A. G. Matoša.

Lokacija: Tovarnik, Ulica Vlč. Ivana Burika 9
Klasifikacija: memorijalna baština
Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.
Autor: Mladen Mikulin, akademski kipar

Oznaka kulturnog dobra: Z-6722
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Vukovaru
Kontakt adresa KO: Olajnica 19/II, 32000 Vukovar

Telefon: 032/ 443-203

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska