Kulturna dobra općine Tounj

Ruševine starog grada Tounja

Stari grad smješten nad kanjonom rijeke Tounjčice, prvi puta spominje se 1481. g. u vlasništvu S. Frankopana. Od 1577. u rukama je krajiške vojske i postaje važna predstraža karlovačkoj utvrdi, a od 1873. godine upravno i obrazovno središte. Dograđen je 1912. g., a zapaljen 1943. Sačuvana je kula iz 17. st. uklopljena je u korpus škole, zbog čega je ostala sačuvana i u funkciji (sačuvani su i svodovi prizemne etaže) te dio obodnog ziđa. S obzirom da se dio starog grada nalazi pod zemljom i u neposrednoj blizini špilje s arheološkim nalazima, mogu se pretpostaviti i stariji kulturološki slojevi unutar kao i izvan kompleksa.

Lokacija: Tounj
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3095
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Tradicijska okućnica, Rebrovići 85

Okućnica izrazite dokumentarne, arhitektonske i etnološke vrijednosti smještena je u naselju, u blizini kanjona rijeke Tounjčice. Stambena prizemnica sačuvala je gotovo sve izvorne elemente tradicijske gradnje – hrastove planjke spojene njemačkim vezom, dvostrešno krovište sa poluskošenim zabatima pokriveno raženom slamom, unutanji prostor sa zemljanim podom i otvorenim ognjištem, dvoprostorni raspored. Kuća, cisterna i dva gospodarska objekta sagrađeni su početkom 20. st.

Lokacija: Rebrovići, Rebrovići 85
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1786
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Crkva sv. Ivana Nepomuka

Crkva je ranobarokna građevina centralnog ovalnog tlocrta s polukružnim svetištem. Pravilno je orijentirana, smještena izvan naselja na povišenom položaju, u neposrednoj blizini ruševina starog grada Tounja. Lađa nije svođena, svetište je svođeno polukalotom sa susvodnicama. Drveni zvonik, kao ni inventar nije sačuvan. Tlocrtom se izdvaja kao jedinstvena sakralna građevna na području Karlovačke županije.

Lokacija: Tounj
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 17. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2713
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Most na rijeci Tounjčici

Dvoetažni kameni most na povijesnoj Jozefinskoj cesti Karlovac – Senj, građen je u dvije faze. Godine 1777. sagradio ga je inžienjerski pukovnik V. Struppi, a 1843. prilikom rekonstrukcije iste ceste nadogradio ga je, zajedno s kamenim prilaznim rampama graničarski major J. K. Knežić. Na parapetima postavljene su četiri kamene skulpture vojnika i natpisna ploča, sačuvane iz najstarije faze mosta te ploča iz druge faze gradnje. Obje etaže mosta konstruirane su s po tri polukružna luka i niskim kamenim parapetom. Jedini je dvoetažni most na području Republike Hrvatske i kao takav jedan od najvrednijih primjera mostogradnje 18. i 19. st.

Lokacija: Zdenac
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1777. god. do 1843. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1785
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Ivana Krstitelja i kurija župnog dvora

Crkva je sagrađena 1897.g. prema projektu Hermana Bollea na mjestu starije crkve od koje je sačuvan barokni zvonik s prostorom crkve povezan zatvorenim hodnikom iznad lučnog prolaza. Građevina je trobrodna, s poligonalnim svetištem, izdvojenim zvonikom zapadno uz svetište, sakristijom zapadno uz lađu, dvije poligonalne kapele kojima završavaju bočni brodovi. Inventar iz vremena gradnje projektirali su H. Bolle i S. Podhorski. Crkva je vrijedno djelo “gesamtkunstverka” dvaju vodećih arhitekata na prijelazu stoljeća. Smještena na nešto povišenom položaju, ističe se svojim dimenzijama i zajedno s kurijom župnog dvora iz 1823. g. dominira prostorom.

Lokacija: Tounj
Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st. do 20. st.
Autor: Herman Bolle; Stjepan Podhorski

Oznaka kulturnog dobra: Z-2714
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Kulturno-povijesna ruralna cjelina Orljak

Zaseok je lociran iznad kanjona rijeke Tounjčice, u blizini njezinog utoka u Mrežnicu. Lokaciju karakterizira široka visoravan, kraški teren s vrtačama. Sačuvana je izvorna konfiguracija terena, položaj putova, tip naselja, tipologija okućnica sa zatvorenim dvorištem te tridesetak okućnica sa stambenim i gospodarskim zgradama kao i prirodno okružje i ambijent. Okućnice su građene u drugoj polovici 19. st. i početkom 20. st. Kuće su izdužene prizemnice na kosom terenu čiji je nagib korišten za izvedbu kamenog podruma, građene brvnima, vezanim njemačkim ili hrvatskim vezom. Na svakoj okućnici u velikoj mjeri očuvan je tradicijski inventar, pokućstvo, alati, pomagala i razne poljodjelske sprave.

Lokacija: Rebrovići
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4807
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Izvor Vrelo Božidar

Izvor je od kamena sagrađen 1847. godine uz povijesnu Jozefinsku cestu, dvije godine nakon što je major Josip Kajetan Knežić završio njezinu rekonstrukciju, tzv. „Novu Jozefinu“. Jednostavna, arhitektonski skladna građevina u nizu je pratećih građevina i infrastrukturnih objekata (mostova, fontana, sunčanih satova, natpisa, minerskih znakova) koji u cjelini s Jozefinskom cestom predstavljaju vrhunsko i unikatno djelo cestogradnje 18. i 19. st. Oblikovan je kao pročelje završetak kaptaže nekoliko metara udaljenog izvora vode.

Lokacija: Potok Tounjski
Klasifikacija: ostalo
Vrijeme nastanka: 1847. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6275
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Mlin na rijeci Tounjčici

Mlin građen kamenom kao prizemnica pravokutnog tlocrta pod dvostrešnim krovištem pokrivenim utorenim crijepom smješten izvan naselja, uzdužno položen uz rijeku Tounjčicu. Unutrašnjost čini prostorija uz čiju je istočnu stijenu smješten povišen podest „grušt“ s mlinskim postrojenjem te izdvojena manja prostorija za povremeno stanovanje. Prema usmenoj predaji i uvidu u povijesne kartografske prikaze, mlin je star oko 100 godina. Karkaterizira ga visok stupanj očuvanosti izvorne strukture i oblikovanja, te inventara i organizacije prostora, kao i smještaja u vrijednom prirodnom okruženju.

Lokacija: Rebrovići
Klasifikacija: ostalo
Vrijeme nastanka: 1900. god. do 1910. god.

Oznaka kulturnog dobra: P-5397
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Karlovcu
Kontakt adresa KO: V. Vranicanija 6, 47000 Karlovac

Telefon: 047/ 600-796

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska