Kulturna dobra općine Tordinci

Tradicijski obrt izrade slavonsko-srijemskih suknarskih odjevnih predmeta

Tradicijski obrt izrade slavonsko-srijemskih suknarskih odjevnih predmetavažan je dio tradicijske kulture istočne Hrvatske. Općenito, u tradicijskoj tekstilnoj industriji na području Hrvatske značajno mjesto pripadalo je predmetima od vune. Uz različite uporabne i ukrasne predmete od vune u tradicijskom rukotvorstvu istočne Hrvatske, neizostavni su bili i odjevni predmeti obrtničke proizvodnje: suknarskog i pletačkog valjanog obrta, povijesno nazivanih abadžijskog i štrikerskog obrta, prema podrijetlu nastanka i pripadajućoj terminologiji.

Lokacija: Antin
Klasifikacija: tradicijski obrti
Vrijeme nastanka: 18. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5402
Vrsta: nematerijalno kulturno dobro
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište Herman – grad

Arheološko nalazište Herman – grad smješteno je 2 km jugozapadno od naselja Antin u koritu rijeke Vuke. Radi se o ostatcima srednjovjekovne utvrde “Herman ili Hermanvár – castellum Herman, castelum Hermanwara“, koji se više puta spominje u povijesnim izvorima od 1435. do 1579. Sama utvrda može se smatrati središtem manjeg vlastelinstva koje pripada župi Baćino, a osim utvrde Herman – grad čine ga pripadajući posjedi čiji broj varira tokom vremena. Lokalitet ima znanstveni, kulturni i odgojno – obrazovni značaj jer dosadašnji nalazi govore u prilog postojanju znatnog arheološkog potencijala za buduće izučavanje, prezentaciju i korištenje tog lokaliteta.

Lokacija: Antin
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 14. st. do 16. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6262
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Arheološko nalazište Baćino

Arheološko nalazište “Baćino“ smješteno je oko 3,5 km zapadno Antina uz lijevu obalu Vuke. Ima oblik zemljanog humka dimenzija 50 x 50m koji se uzdiže nad okolnim tlom 2-3m. Oko središnje uzvisine ima opkop dubine 5m i širine 10m. U povijesnim izvorima spominje se od 1267 do 1579. “Baćino“ je bilo značajnije srednjovjekovno selo sa župnom crkvom. Broj stanovnika župe “Baćino“ u četvrtom desetljeću 14. st. procjenjuje se na oko 500 osoba. Lokalitet ima znanstveni, kulturni i odgojno – obrazovni značaj jer dosadašnji nalazi govore u prilog postojanju znatnog arheološkog potencijala za buduće izučavanje, prezentaciju i korištenje tog lokaliteta.

Lokacija: Antin
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 14. st. do 16. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6258
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište Gradina – Leva

Arheološko nalazište “Gradina – Leva“ smješteno je 3 km istočno od Tordinaca uz lijevu obalu rijeke Vuke.Ima oblik zemljanog humka približnih dimenzija 50 x 50m. Oko središnjeg dijela sačuvan je opkop prosječne širine 5m. Radi se o ostacima srednjovjekovne utvrde “Leva“ – “Lewe, Lewe,Leue“. U povijesnim izvorima spominje se od 1309. do 1525. U drugoj polovini 15. st. “Leva” se sastoji od utvrde i trgovčko – obrtničkog naselja koje je bilo središte župe i vlastelinstva od petnaestak manjih sela. Lokalitet ima znanstveni, kulturni i odgojno – obrazovni značaj jer dosadašnji nalazi govore u prilog postojanju znatnog arheološkog potencijala za buduće izučavanje, prezentaciju i korištenje.

Lokacija: Tordinci
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 14. god. do 16. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6251
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Vukovaru
Kontakt adresa KO: Olajnica 19/II, 32000 Vukovar

Telefon: 032/ 443-203

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska