Kulturna dobra općine Tkon

Na području općine Tkon nalazi se 12 kulturnih dobara. 4 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, a 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština.

Sva dobra općine Tkon:

 • Arheološko nalazište Poljana
 • Crkva Gospe ŽalosneCrkva sv. Antuna OpataCrkva sv.Tome ApostolaGlavni oltar crkve sv. TomeOltarna slika “Bogorodice s djetetom”Samostan sv. Kuzme i DamjanaSamostan sv. Kuzme i DamjanaSlika Bogorodica sa sv. Antunom pustinjakom, sv. Ćirilom i sv. MetodomTkonsko raspeloUtvrda PustogradVeliki tor (Ugrinići)

  Arheološko nalazište Poljana

  Lokalitet Poljana nalazi se uz samu morsku obalu, nekih 1, 5 km zračnom linijom južno od centra Tkona. Toponim Poljana spominje se u srednjovjekovnim izvorima, obzirom da se radilo o najplodnijoj zemlji na području naselja Tkona. Već krajem 19. st. spominju se nalazi rimskih zidova i grobova nedaleko zdenca Šipnata (lokalitet Poljana). Prema usmenoj predaji na ovom mjestu se nekada nalazila crkva. Po nalazima na terenu pretpostavlja se da se na ovom mjestu nalaze ostaci nekakvog antičkog objekta i (ili) crkve sv. Aleksandra.

  Lokacija: Tkon
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 1. st. do 6. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4917
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva Gospe Žalosne

  Crkva Gospe Žalosne nalazi se na brdu Kalvarija (na 56 m nadmorske visine) u Tkonu na otoku Pašman (često se naziva i Gospa od sedam žalosti). To je jednobrodna longitudinalna građevina sa pročeljem na sjevernoj strani, tlocrtnih dimenzija; dužina 9 m i širina 6,35 m. Bianchi navodi da je crkva građena krajem 18. st. Do crkve sa sjeverne strane penje se put (Skale Gospe Žalosne) dug oko 110 m i širok do 2,5 m.

  Lokacija: Tkon
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6444
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Crkva sv. Antuna Opata

  Crkva sv. Antuna Opata (ili Pustinjaka) nalazi se u Tkonu na otoku Pašmanu.Radi se o jednobrodnoj longitudinalnoj građevina s pročeljem na sjevernoj strani, tlocrtnih dimenzija; dužina 12,60 m i širina 5,53 m. Bianchi navodi da je crkva sagrađena po oporuci don Ante Palaskovicha (vjerojatno lokalno prezime Palaškov) 1672. godine.

  Lokacija: Tkon
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1672. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6475
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv.Tome Apostola

  Župna crkva sv. Tome Apostola nalazi se u mjestu Tkon na otoku Pašmanu. To je trobrodna građevina dimenzija 24 x 11 metara sa pravokutnik svetištem istaknutim u prostor na jugoistočnoj strani dim cca. 8, 5 x 6 metara. Uz jugozapadnu stranu pročelja nalazi se trokatni kameni zvonik sa četiri zvona. Najstariji sačuvani dio crkve je pravokutno svetište na koje je nadograđena trobrodna crkva bazilikalnog oblika. Povišeni glavni brod od bočnih razdvaja kolonada stupova. Crkvu je 1714. godine posjetio biskup Zmajević za vizitacije, u kojoj je navodi kao derutnu. Isti biskup posvečuje je 1742. godine o čemu svjedoči natpis na mramornoj ploči. Crkva je obnovljena 1938. godine, dočim je u savezničkom bombardiranju 1944. godine oštećena kada je stradala i crkva i zvonik. Crkva je sanirana 1956.

  Lokacija: Tkon, Tkon
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 14. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5978
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Glavni oltar crkve sv. Tome

  Glavni oltar župne crkve u Tkonu, 1. pol. 18.st., pripisuje se M. Torresiniju. Nad postamentom od žuto bojanog mramora stoji menza s antependijem ukrašenim kartušom. Nad menzom je svetohranište ukrašeno volutama i glavicama anđela. Četiri stupa nose dvostruko profilirani arhitrav nad kojim se uzdižu vegetabilne volute s polukružnim vijencem i školjkom, a bočno stoje po dva anđela. Uz podnožja stupova stoje kipovi Vjere i Nade (visine 89cm), a na nad vratima koja vode u sakristiju su kipovi sv. Šimuna s malim Kristom i sv. Tome (visine 145cm). Oltar, zajedno sa slikom Bogorodice s Djetetom (Petar Jordanić, ?-1504.) je jedna od najvrijednijih baroknih oltarnih cjelina na zadarskom području.

  Lokacija: Tkon
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 1700. god. do 1750. god.
  Autor: M. Torresini – kipar

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2405
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Oltarna slika “Bogorodice s djetetom”

  Oltarna slika Bogorodice s Djetetom, dimenzija 141 x 50cm, izrađena tehnikom tempere na dasci, nalazi se na glavnom oltaru župne crkve sv. Tome u Tkonu. Na slici je prikazana Bogorodica kako sjedi na raskošnom gotičkom prijestolju s rukama prekriženim na grudima. Dva anđela pridržavaju zeleni zastor iza Marijinih leđa. Na vrhu prijestolja naslikan je gotički baldahin. U krilu Bogorodice leži mali Krist djelomično umotan u žutu tkaninu. Za razliku od nabora odjeće i prijestolja gotičkih karakteristika, Kristovo tijelo, te ruke i glava Bogorodice imaju renesansne osobine. Slika je djelo zadarskog slikara Petra Jordanića (?-1504.), a datira se na prijelaz 15./16.st.

  Lokacija: Tkon
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 1480. god. do 1504. god.
  Autor: Petar Jordanić – slikar

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2404
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Samostan sv. Kuzme i Damjana

  Samostan je smješten na brdu Ćokovcu iznad Tkona, a sastoji se od crkve, zvonika i sklopa stambenih zgrada. Osnovali su ga benediktinci u 12. st. pošto su Biograd razrušili Mlečani. Prva građevna faza je iz vremena romanike. Nakon što je samostan stradao sredinom 14. st. slijedi temeljita obnova. Crkva je u tom zahvatu sagrađena u obliku redovničke crkve gotičkog stila s pravokutnom apsidom presvođenom križno rebrastim svodom. Od bogatog crkvenog inventara samostana formirana je riznica.

  Lokacija: Tkon
  Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 12. st. do 14. st.

  Oznaka kulturnog dobra: N-37
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: kulturno dobro od nacionalnog značenja

  Povratak na vrh

  Samostan sv. Kuzme i Damjana

  Samostan je smješten na brdu Ćokovcu iznad Tkona, a sastoji se od crkve, zvonika i sklopa stambenih zgrada. Osnovali su ga benediktinci u 12. st. pošto su Biograd razrušili Mlečani. Prva građevna faza je iz vremena romanike. Nakon što je samostan stradao sredinom 14. st. slijedi temeljita obnova. Crkva je u tom zahvatu sagrađena u obliku redovničke crkve gotičkog stila s pravokutnom apsidom presvođenom križno rebrastim svodom. Od bogatog crkvenog inventara samostana formirana je riznica.

  Lokacija: Tkon
  Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 12. st. do 14. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1229
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Slika Bogorodica sa sv. Antunom pustinjakom, sv. Ćirilom i sv. Metodom

  U gornjem dijelu oltarne slike lučnog završetka naslikana je Bogorodica kako izranja iz oblaka okružena svjetlom. Odjevena je u crvenu haljinu i plavi plašt. Duga raspuštena kosa pada joj preko ramena niz leđa a ruke su joj raširene. U donjem su dijelu poredani sv. Metod, sv. Antun Pustinjak i sv. Ćiril.

  Lokacija: Tkon
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 1883. god. do 1884. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6557
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Tkonsko raspelo

  Slikano Raspelo, poznato kao Tkonsko Raspelo (dimenzija 195x164cm, tempera na dasci, pozlata), smješteno je u crkvi benediktinskog samostana sv. Kuzme i Damjana na Ćokovcu. Središnji dio Raspela je proširen dok krakovi imaju trolisne završetke. Na crvenoj pozadini križa naslikano je raspeto Kristovo tijelo – prikazan je mrtav glave nagnute na desno rame. Nad križem je bijela ploča s crnim slovima: INRI. Na trolisnim su završecima naslikana poprsja Marije, Ivana i arhanđela. Slikano Raspelo odlikuje visoka umjetnička i estetska vrijednost te se smatra reprezentativnim djelom zadarskog slikarstva zrele gotike. Smatra se da je nastalo oko 1418.g., a pripisuje se Menegelu Ivanovom de Canaliju.

  Lokacija: Tkon
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 1418. god.
  Autor: Menegelo Ivanov de Canali

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4043
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Utvrda Pustograd

  Na Pustogradu je u 6. st. sagrađena utvrda koja kontrolira južni ulaz u Pašmanski kanal i pripada sustavu utvrda, izvidnica i drugih postaja raspoređenih duž jadranskih pomorskih ruta u vrijeme cara Justinijana. Perimetralni zid utvrde teče od vrha niz prisojnu stranu brda prateći konfiguraciju terena i zatvara nepravilni kružni prostor veličine 85×75 m. Zid je sačuvan do visine od 1 m. Na sjevernoj i južnoj strani, uz unutrašnje lice obrambenog zida, sačuvane su dvije kule. Unutar zidina su tragovi dviju građevina, stambene zgrade i cisterne za vodu. Utvrda je služila kao refugijum, pribježište za stanovništvo JI dijela otoka Pašmana u kritičnim trenucima.

  Lokacija: Tkon
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 6. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3431
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Veliki tor (Ugrinići)

  Veliki tor je sklop građen vjerojatno krajem 16. stoljeća kao zbijeg plemena Ugrinića koji su ovdje našli utočište pred najezdom Turaka. To je sklop građen u kamenu, četvrtasta oblika sa masivnim kontraforima. Veli tor predstavlja obrambenu građevinu tradicijske arhitekture.

  Lokacija: Tkon
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 16. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4098
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Zadru
  Kontakt adresa KO: I. Smiljanića 3, 23000 Zadar

  Telefon: 023/ 211-129

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska