Kulturna dobra općine Tisno

Na području općine Tisno nalazi se 25 kulturnih dobara. 11 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 3 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, a 1 dobro pripada kategoriji znanje i vještine.

Sva dobra općine Tisno:

 • Arheološko nalazište Gradina Stražbenica u Dazlini
 • Arheološko nalazište Ivinj s crkvom sv. MartinaBrodolom trgovačkog brodaCrkva Gospe od KaravajaCrkva Gospe od ZdravljaCrkva sv. AndrijeCrkva sv. DuhaCrkva sv. FraneCrkva sv. Ivana TrogirskogCrkva sv. KonstancijaCrkva sv. NikoleCrkva sv. RokaCrkva sv. RokaInventar crkve sv. DuhaInventar crkve sv. FraneInventar crkve sv. RokaKuća obitelji GelpiKulturno – povijesna cjelina naselja BetinaKulturno-povijesna cjelina TisnoOrgulje u crkvi sv. DuhaPodmorsko i kopneno arheološko nalazište PačipoljeUmijeće gradnje betinske gajeteVila MazzuraZgrada općineŽupni dvor

  Arheološko nalazište Gradina Stražbenica u Dazlini

  Arheološko nalazište Gradina Stražbenica smješteno je na tjemenu istoimenog brda (kota 163,2) zapadno od Vedrog polja i zaseoka Matešići u selu Dazlina. Riječ je o prapovijesnom utvrđenom gradinskom naselju približne površine 0,6 ha. Naseobinski prostor gradine zaštićen je sa svih strana suhozidnim bedemom elipsaste tlocrte osnove čija ukupna dužina iznosi oko 300 m. Pristup gradinskom naselju vjerojatno se ostvarivao duž južne padine brda, dok se ulaz u gradinski prostor mogao nalaziti na jugoistočnom segmentu bedema. Ostaci bedema vidljivi su na ortofoto karti u mjerili 1:5000 koju je izradila Državna geodetska uprava (DOF 5/2011). Bedem je najvećim dijelom urušen, dok se na nekoliko mjesta još uvijek vidi njegovo izvorno zidano spoljašnje lice u visini do 1 m. Širina urušene strukture bedema iznosi od 3 do 10 m. Više kamenih gomila koje se nalaze u zaštićenom gradinskom prostoru ukazuje na postojanje dodatnih arheoloških struktura. Kao površinski nalaz, na ostacima bedema i prostoru unutar njih, pronađeni su ulomci prapovijesnih keramičkih posuda koje se mogu datirati u brončano i/ili željezno doba. Arheološko istraživanje do sada nije provedeno.

  Lokacija: Dazlina
  Klasifikacija: arheološka baština

  Oznaka kulturnog dobra: P-5299
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište Ivinj s crkvom sv. Martina

  Crkva sv. Martina je jednobrodni sakralni objekt s polukružnom apsidom. Na pročelju je zvonik na preslicu. Izgrađena u 12./13. st. unutar rimske vile rustike. Rimska vila je prostrani gospodarsko – ladanjski objekt izgrađen u počecima 1. st. poslije Krista, naknadno preuređivan, a u kojoj su ustanovljeni različiti sadržaji: stambene prostorije, kućne terme, prostorije gospodarskog karaktera, cisterne, odvodni kanali za vodu i drugo. Zapadni dio vile u 5. st. preuređen je u ranokršćansku trobrodnu baziliku, izgrađena je krstionica i manji jednobrodni prostor s peterokutnom apsidom. Uokolo crkve sv. Martina, kao i na većem dijelu nekadašnje vile zatečeni su srednjovjekovni grobovi.

  Lokacija: Tisno
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1. st. do 13. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5703
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Brodolom trgovačkog broda

  Uz južnu obalu otoka Bisaga u Kornatskom otočju nalaze se ostatci potonulog trgovačkog broda iz 17. stoljeća. Brod je prevozio teret iz Male Azije, vjerojatno iz Istambula. Jasno su u moru, na površini oko 500 m četvornih i na dubini od 30 do 55 metara, vidljivi brodski topovi, sidra, brodska konstrukcija i dijelovi opreme. Pronađena je velika količina kineskog porculana iz dinastije Ming, lula istočne provenijencije i metalnog posuđa

  Lokacija: Tisno
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 17. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-75
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva Gospe od Karavaja

  Crkva je, prema arhivskim spisima, sagrađena krajem 18. st. Proširena je 1890. godine. To je pravilno orijentirana jednobrodna građevina s velikom kvadratnom apsidom. Građena je od nepravilnog kamena, a na kutovima se javljaju veći klesanci. Bila je ožbukana. Krovište je na dvije vode prekriveno kupom kanalicom.S istočne strane uz crkvu je 1902. g. sagrađen dvokatni kameni zvonik ( godina izgradnje uklesana na ovalni prozor u podnožju zvonika ). U prizemlju ima skošene zidove. Na drugom katu je lođa s biforama. Svi otvori na zvoniku su bez profilacije. Zvonik završava piramidom.

  Lokacija: Tisno
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2820
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva Gospe od Zdravlja

  Gradio ju je u baroknom stilu od 1720. do 1724. g. majstor Jure Foretić iz Korčule. Crkva je jednobrodna s velikom pravokutnom apsidom i dvije manje apside. Građena je od kamena, a pokrivena je kupom kanalicom na drvenoj krovnoj konstrukciji. Uz sjeverni zid apside pridodan je četverokatni zvonik kojem je prizemlje sa skošenim stranama.

  Lokacija: Jezera
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1720. god. do 1724. god.
  Autor: Jure Foretić

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2829
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Andrije

  Jednobrodna je građevina, pravokutnog tlocrta bez apside. Građena je od nepravilnog kamena i bila je u cijelosti ožbukana. Drveno krovište na dvije vode pokriveno je kupom kanalicom. Na pročelju su pravokutna vrata uokvirena jednostavnim kamenim pragovima te dva pravokutna prozora istih karakteristika sa strane vrata. Iznad vrata je križna rozeta, a na samom vrhu je preslica na jedno zvono baroknih karakteristika.

  Lokacija: Tisno
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 17. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2821
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Duha

  Crkva sv. Duha u Tisnom jednobrodna je građevina s kvadratnom apsidom. Građena je od kamena i ožbukana izvana. Krov na dvije vode pokriven kupom kanalicom nosi drvena krovna konstrukcija. Crkva ima pravilnu orijentaciju. Na glavnom pročelju je portal s profiliranim okvirima i naglašenim profiliranim Uz crkvu je veliki nedovršeni zvonik građen u drugoj polovici 17. i 18. st. Baza zvonika je krnja piramida sa skošenim stranama nadvratnikom, te po jedan jednostavni prozor kamenih okvira sa strane.

  Lokacija: Tisno
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 13. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2705
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Frane

  Crkvu sv. Frane počeo je graditi 1601. g. majstor Antun Marušić. Prvo proširenje crkve je iz 1685. g. Godine 1720. Petar Skok proširuje crkvu s dva broda. Crkva sv. Frane u Betini trobrodne je prostorne koncepcije s kvadratnom apsidom. Građena je od kamena i ima pravilnu orijentaciju.

  Lokacija: Betina
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 17. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2701
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Ivana Trogirskog

  Crkva sv. Ivana Trogirskog u Jezerima vjerojatno je sagrađena u 18. st. Nalazi se u mjestu Jezera nedaleko od mora i pravilne je orijentacije. U tlocrtu je pravokutna, nema apsidu, a zidana je nepravilnim kamenom bez ikakva reda. Ima krov na dvije vode prekriven kupom kanalicom. Crkva je izvana i iznutra neožbukana tako da su sve intervencije vidljive.

  Lokacija: Jezera
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2828
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Konstancija

  Crkva sv. Konstancija sagrađena je vjerojatno u 18. stoljeću. Nalazi se na vrhu brda Vrh na periferiji Jezera. Crkva je pravilno orijentirana, pravokutnog tlocrta bez apside. Građena je od nepravilnog priklesanog kamena i nije ožbukana. Nad lađom je na drvenoj krovnoj konstrukciji krov na dvije vode pokriven kupom kanalicom.

  Lokacija: Jezera
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2827
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Nikole

  Crkva sv. Nikole nalazi se u uvali Murtar kod Jezera. Crkva je u tlocrtu jednostavna pravokutna građevina bez apside. Pravilne je orijentacije. Crkva je građena od kamena i ožbukana je. Na glavnom pročelju su pravokutna vrata s pravokutnim prozorom lijevo od njih. Vrh pročelja je jednostavna oveća preslica za jedno zvono. Krovna konstrukcija je dvovodna, drvenog otvorenog krovišta i s pokrovom od kupe kanalice.

  Lokacija: Jezera
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2826
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Roka

  Crkva je sagrađena u 17. st. U osnovi je jednobrodna pravokutna građevina pravilno orijentirana bez apside. Građena je od kamena koji je uglavnom pravilnog oblika, posebno na glavnom pročelju. Krov je na dvije vode s drvenom konstrukcijom prekriven kupom kanalicom Na glavnom pročelju su polukružna vrata i dva prozora polukružnog luka. Vrata i prozori su s kamenim pragovima i zaglavnim kamenom. Iznad vrata je rozeta i preslica baroknih stilskih odlika s tri zvona.

  Lokacija: Tisno
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 17. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2819
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Roka

  Spominje se u arhivskim dokumentima prvi put 1672. godine. Građena je od kamena i djelomično ožbukana. Nepravilne je orijentacije, glavnim pročeljem okrenuta jugu. Crkva je jednostavnog pravokutnog tlocrta, bez apside. Na pročelju su vrata uokvirena kamenim pragovima. Na vrhu pročelja je visoka preslica za jedno zvono. Drvena krovna konstrukcija na dvije vode je povišena i pokrivena kupom kanalicom. Na bočnim fasadama nema otvora.

  Lokacija: Jezera
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 17. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2825
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar crkve sv. Duha

  Inventar župne crkve sv. Duha sastoji se od pet oltara, nekoliko oltarnih slika i skulptura, te više metalnih predmeta.

  Lokacija: Tisno
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RST-40 -1967
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar crkve sv. Frane

  Inventar čine oltari, oltarne slike, drvene skulpture i velik broj metalnog litrugijskog posuđa. Najveći dio inventara se može datirati u 18. i 19.stoljeće

  Lokacija: Betina
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RST – 64 -1967.
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar crkve sv. Roka

  Inventar crkve sv. Roka u Tisnom sastoji se od sedam baroknih drvenih skulptura i dvije oltarne slike koje se mogu datirati u 18.-19 stoljeće

  Lokacija: Tisno
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RST-60 -1967.
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kuća obitelji Gelpi

  Kuća obitelji Gelpi u Tisnom objedinjuje dvije zgrade. Prednji objekt ima prizemlje i kat. Napravljeno je od fino klesanog kamena. S jugozapadne strane na objekt je pridodan dvokatni objekt s krovištem na dvije vode. Na jugoistočnoj fasadi su tri luminara. Glavni ulaz u kompleks je na sjeverozapadnom pročelju gdje je glavni portal s uklesanim motivom gotičkog štapa i uklesanim natpisom AD 1731 AG na nadvratniku.

  Lokacija: Tisno
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1731. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2704
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kulturno – povijesna cjelina naselja Betina

  Naselje Betina razvilo se na padini brda i uz more na sjeveroistočnoj strani otoka Murtera. Betina se spominje već u popisu šibenskih župa iz druge polovine 15. stoljeća (tada se spominje 16 domaćinstava), a iz ugovora od 1600. godine za gradnju crkve svetog Frane vidljivo je da se ona gradi na mjestu starije crkve. U naselju na jednom objektu postoji i spolija s uklesanom 1460. godinom. Betinu u 15. i 16. stoljeću intenzivnije naseljava stanovništvo Vrane i obližnjih Modrava bježeći pred Turcima.

  Lokacija: Betina
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3543
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kulturno-povijesna cjelina Tisno

  Povijesna jezgra naselja je na otoku uz obalu ispod brda Brošćica. U Tisnom prevladavaju tipični ruralni ambijentalni objekti, zidani nepravilnim kamenom, bez posebnih arhitektonskih detalja s karakterističnim balaturama. Mjestimično se sačuvalo originalno kameno popločanje. Tisno ima i nekoliko građanskih kuća građenih u prvoj polovini 18. stoljeća, koje su sagradile pridošle talijanske obitelji iz Bergama (Alborghetti, Gelpi i Banchetti) te palaču Katunarić.

  Lokacija: Tisno
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3028
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Orgulje u crkvi sv. Duha

  Orgulje su djelo nepoznata graditelja s kraja 19. ili samog početka 20. stoljeća. Mehaničkog su sistema s jednim manualom i pedalom. Opseg je manuala E/-c3, a pedala C-d+XVI. Na dasci velature oštećena je cedulja iz 1866., na kojoj se spominje Giacomo Potočnjak, graditelj iz Rijeke. Na poklopcu manuala nalazi se zapis o popravku instrumenta iz 1908.
  Jednodijelno kućište sa širokim otvorom za svirale markirano je na bokovima pilastrima profiliranih rubova. Prospekt prekriva snažna trabeacija s jakim obratima nad kapitelima pilastara. S krajeva kućišta uzdižu se segmenti raskinuta polukružnog zabata.

  Lokacija: Tisno
  Klasifikacija: glazbeni instrument
  Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2880
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Podmorsko i kopneno arheološko nalazište Pačipolje

  U Betini, na položaju Plitka Vala, položaj je poznat i pod imenom Pačipolje nalaze se ostaci antičkog objekta čiji se ostaci vide uz rub obale i u moru. U moru se vide ostaci groba. Nekad ih je bilo više. Prema kazivanju mještana bili su građeni od tegula postavljenih na dvije vode. Također se spominju sitni nalazi.

  Lokacija: Betina
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 1. st. do 6. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5948
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Umijeće gradnje betinske gajete

  Umijeće gradnje betinske gajete tradicijska je posebnost uz naselje Betina na otoku Murteru. Betinska gajeta je drveni brod čija duljina varira između 5 – 8 metara, širine 2 – 2,60 m. Osnovno porivno sredstvo gajete je jedro.
  Povijesni kontinuitet ovoga umijeća može se precizno datirati 1745. g., kada se u Betinu doselio korčulanski brodograditelj Paško Filipi te sa svojim sinovima utemeljio brodogradilište.
  Umijeće izgradnje betinske gajete, od sredine 18.st. do danas ostalo je relativno nepromijenjeno. Neke od tipičnih, prepoznatljivih karakteristika betinskih gajeta su hvatišta vesala (sohe) karakterističnog „U“ oblika. Prepoznatljiv detalj je i „skala“ na pramcu, element koji je olakšavao ulazak ljudi na brod.
  Ovaj brod je imao primarnu funkciju transporta raznih vrsta tereta (hrane, poljoprivrednih proizvoda, životinja, materijala za gradnju kuća i sl.), kao i funkciju ribarskoga broda.
  Gajeta je bila i obiteljski brod, svi članovi obitelji, i žene i djeca i starci, morali su znati njome upravljati. Iz tog razloga morala je biti spoj nekoliko brodova u jednom, a takav spoj su mogli stvoriti samo lokalni majstori.
  Ova vrsta brodogradnje uvelike je utjecala na urbanistički razvoj i izgled otoka Murtera, jer su se za gajete gradila pristaništa, magazini / skladišta kao i brodogradilišta, pa je tako do danas u vizuri otoka sačuvano bezbroj malih kamenih mulića.
  Paralelno s razvojem brodogradnje, u Betini se razvilo specifično brodograđevno nazivlje, razvili su se i folklorni običaji i plesovi („Kolo od kanate“). Indirektno povezano s ovim umijećem je i svetkovina „Gospe oTarca“, kad lokalno stanovništvo brodovima odlazi u nekoj vrsti svečane procesije do male crkvice Gospe od Tarca na Kornatima.

  Lokacija: Betina
  Klasifikacija: znanje i vještine

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6554
  Vrsta: nematerijalno kulturno dobro
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Vila Mazzura

  Vilu je izgradila početkom 20. stoljeća obitelj Mazzura. Vila je secesijska obiteljska kuća građena – u to vrijeme – izvan povijesne jezgre naselja Tisno, na kopnenom dijelu. Zgrada je razvijenog tlocrta. Ima prizemlje i dva kata. Okružena je velikim perivojem. Secesijski stil gradnje vile Mazzura prepoznaje se u prostornoj organizaciji, arhitektonskim detaljima i dekoraciji objekta.

  Lokacija: Tisno
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2486
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Zgrada općine

  Zgrada je izgrađena krajem 18. i početkom 19. st. Pravokutne je prostorne koncepcije s otvorenim četverokutnim dvorištem na južnom dijelu. Zgrada je građena od kamena, a istočna i zapadna fasada su ožbukane. Sve fasade imaju ujednačen ritam prozora s profiliranim nadprozornicima. Krov je na više voda pokriven kupom kanalicom. Ispod strehe je kameni oluk na konzolama. Objekt ima prizemlje i kat dok drugi kat tvori vrstu križnog tlocrta ( tlocrt u obliku slova T).

  Lokacija: Tisno
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2818
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Župni dvor

  Župni dvor izgrađen je u 19. st. Građen je od kamena, ali je u cijelosti ožbukan. U tlocrtu je pravokutnik. Sastoji se od prizemlja i kata. Iza kuće je ograđeno dvorište. Na pročelju, u prizemlju, su glavna ulazna vrata s po dva prozora sa svake strane, dok je na katu pet prozora. Svi otvori su s kamenim pragovima bez profilacije, a nad glavnim ulaznim vratima je profilirani kameni nadvratnik. Krovište župnog dvora je na četiri vode pokriveno kupom kanalicom s kamenim vijencem koji teče duž krovišta.

  Lokacija: Tisno
  Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2817
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Šibeniku
  Kontakt adresa KO: J. Čulinovića 1/3, 22000 Šibenik

  Telefon: 022/ 219-325

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska