Kulturna dobra općine Svetvinčenat

Crkva sv. Kvirina i ostaci trobrodne predromaničke bazilike

Crkva sv. Kvirina kraj Juršića jednobrodna je građevina ravnog začelja s lopicom iz 1629. Kapela je podignuta nad glavnim brodom predromaničke trobrodne bazilike iz kraja 8. ili početka 9.st. Od predromaničke crkve vidljivi su ostaci svetišta zaključenog s tri istaknute apside, od kojih je središnja veća i pojačana lezenama, a bočne manje, potkovaste u tlocrtu te sjeverni i južni perimetralni zid. U bočnom zidu kapele vidljiva je arkatura, a na začelju trijumfalni luk predromaničke bazilike.

Lokacija: Juršići, Juršići
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 8. st. do 17. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-868
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Katarine Aleksandrijske

Crkva sv. Katarine Aleksandrijske na JI izlazu iz Svetvinčenta kasnogotička je građevina 15. st., jednostavnog pravokutnog tlocrta s učahurenom apsidom presvođenom šiljastim svodom. Ispred crkve je 1704. dozidana lopica. Na vrhu pročelja nalazi se zvonik na preslicu. Unutrašnjost crkve oslikana je freskama iz 15.st: na začelnom zidu apside Imago Pietatis s Ivanom i Marijom, u svodu su dva sveca i dvije svetice, a na zidovima crkve nižu se scene iz života i mučeništva sv. Katarine.

Lokacija: Svetvinčenat
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1305
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Gradska loža

Gradska loža smještena je na JZ uglu glavnog gradskog trga u Svetvinčentu, u sklopu građevnog bloka renesansnih stambenih jednokatnica. Bila je namijenjena javnim funkcijama. Izgrađena je u trećem desetljeću 16. st. u sklopu renesansne transformacije mjesta i kaštela koju je provodio Pietro Morosini. Izduženog je pravokutnog tlocrta (17.40×9.44 m), sjeverna strana raščlanjena je elegantnom arkaturom od pet renesansnih polukružnih lukova, a zapadna strana s tri luka s ulazima po sredini

Lokacija: Svetvinčenat
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 16. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1306
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Vincenta na groblju

Crkva sv. Vincenta jednobrodna je romanička građevina pravokutnog tlocrta s tri upisane polukružne apside. Prvi se put spominje 1178.god. u darovnici pape Aleksandra III. Sve do polovice 16.st. obavljala je funkciju župne crkve. Uz jugozapadni ugao crkve dograđena je 1466.godine bočna kapela. Unutarnji zidovi crkve oslikani su freskama u tri sloja: prvi iz kraja 12/ 13. st., drugi majstora Ognobenusa iz Trevisa s kraja 13.st., treći talijanskog majstora iz druge polovice 14. i prve polovice 15.st.

Lokacija: Svetvinčenat
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 12. st. do 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1307
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Kaštel Morosini – Grimani

Kaštel Morosini – Grimani smješten je u središtu mjesta, na sjevernoj strani gradskog trga. Nazvan je po vlasnicima feuda, venecijanskoj obitelji Morosini (1384.-1560.) i obitelji Grimani (nakon 1560.-1848.). Jezgra utvrde nastala je vjerojatno već u 13-14.st. dok je renesansni kaštel dovršen 1485. Konačni oblik zadobio je 1589., uz manje izmjene u unutrašnjosti u 17/18.st. Unutarnje dvorište zatvara bedem sa dvije kružne i jednom kvadratnom kulom, a na zapadnoj strani nalazi se stambena palača.

Lokacija: Svetvinčenat
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 13. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1308
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Kulturno – povijesna cjelina Svetvinčenta

Gradić u centru Istre. Prvi se put spominje 1177.god. uz crkvu sv. Vincenta. U središtu je mjesta srednjovjekovni kaštel. Kaštel Morosini – Grimani četverokutna je utvrda s tri ugaone kule te rezidencijalnom palačom. U 16.st. naselje doživljava transformaciju, uz kaštel nastaje veliki renesansni trg s pravokutnom cisternom po sredini, kojeg okružuju glavne građevine: župna crkva, gradska loža te javne i stambene kuće. U naselju su i gotičke crkvice sv. Katarine i sv. Antuna, te barokna crkva sv. Roka.

Lokacija: Svetvinčenat
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
Vrijeme nastanka: 12. god. do 21. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5648
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Sakralni inventar crkve Navještenja Marijina

Bogati inventar obuhvaća umjetnine i predmete umjetničkog obrta nastale u širokom vremenskom razdoblju od renesanse do početka 20. stoljeća. U samoj crkvi je pet oltara, dva izvorno renesansna i tri barokna. Od slika treba istaknuti palu „Bezgrešno začeće sa sv. Sebastijanom i sv. Rokom“ umjetnika Palme Mlađeg. U crkvi je sačuvana i vrijedna liturgijska oprema, kvalitetne klupe, sakristijski ormar, kao i bazen kamene škropionice. U sakralnoj zbirci čuva se liturgijska oprema sakupljena iz svih crkava svetvinčenatske župe. Tu su izložene originalne vratnice glavnog portala iz 16. st., brojni srebrnarski radovi nastali u razdoblju od srednjeg vijeka do 19. st, predmeti za opremanje oltara i sl.

Lokacija: Svetvinčenat
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 15. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1787
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Puli
Kontakt adresa KO: Ul. Grada Graza 2, 52100 Pula

Telefon: 052/ 375-660

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska