Kulturna dobra općine Sveti Petar Orehovec

Crkva sv. Antuna i ostaci kaštela – dvorca s gospodarskim posjedom

Crkva je sagrađena 1822. godine kao klasicistička građevina pravokutnog broda s polukružno zaključenim svetištem iste širine pored kojeg je sa sjeverne strane smještena sakristija, a uz nju 1913.g. prigrađen stan za svećenika. Ispred zapadnog pročelja dograđen je 1881. zvonik. Unutrašnjost je presvođena češkim svodovima.

Lokacija: Guščerovec
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1822. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3379
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Orgulje u crkvi sv. Antuna Padovanskog

Pozitiv s 5 registara, manualom, bez pedala, mehaničke trakture, djelo je domaćeg majstora Ignaza Pettera iz 1832. godine. I kućište je lijep primjerak stolarije ranog 19. stoljeća. Skladno u proporcijama, nenametljivo u dekoraciji komponirano je s dva bočna povišena tornja koji u sredini zatvaraju nižu, trbušastu spojnicu, konzolom podržanu u vijencu postolja. Glavni ukras ormara predstavlja blago ornamentirana zavjesa koja se spušta po završecima svirala. Komponirana je u minuciozno rezbarenu spletu vitica, koje se u šest krakova račvaju iz jednog centra. Ormar je prebojan crvenkasto-smeđe s pojasevima maslinasto zelene. Zavjese su pozlaćene broncom.

Lokacija: Guščerovec
Klasifikacija: glazbeni instrument
Vrijeme nastanka: 1832. god.
Autor: Ignaz Petter

Oznaka kulturnog dobra: Z-4509
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Crkva sv. Petra

Prvi puta se spominje na popisu župa zagrebačke biskupije 1334. godine, no danas je to barokna građevina sa djelomično sačuvanim gotičkim slojem. Građena je od 1771. do 1779. godine na mjestu starije crkve sa svodom u svetištu i tabulatom u brodu od koje je ostao dio pročelnog zidas gotičkim šiljatolučnim kamenim portalom. Jednobrodna je građevina pravokutnog tlocrta s užim tlocrtno kvadratnim svetištem zaključenim plitkom segmentnom apsidom. Unutrašnjost je svođena češkim svodom, apsida kalotom, predvorje u podnožju zvonika bačvastim svodom, a nad sakristijom je križno – bačvasti svod.

Lokacija: Sveti Petar Orehovec
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 14. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1900
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Mihaela Arkanđela

Jednobrodna građevina s neznatno užim kvadratnim svetištem uz koje je sjeverno smještena sakristija, a postavom kvadratičnog zvonika s priključenom nižom stepenišnom poligonalnom kulom s južne te polukružno zaključene kapele sa sjeverne strane broda dobiva križni tlocrt. U podnožju zvonika također je formirana kapela sv. Josipa. U unutrašnjosti je sačuvan vrijedan barokni inventar. Župna crkva sv. Mihaela Arkanđela u Miholcu porijeklom pripada kasnogotičkom stilu kraja 15. i početka 16. stoljeća, dok je druga dominantna faza izgradnje kasnobarokna i veže se uz 18. stoljeće.

Lokacija: Miholec, Miholec 69
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3165
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Bjelovaru
Kontakt adresa KO: Trg E. Kvaternika 6, 43000 Bjelovar

Telefon: 043/ 221-040

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska