Kulturna dobra općine Sveti Martin Na Muri

Crkva sv. Margarete

Kapela sv. Margarete nalazi se u naselju Kapelščak, na jednom od brežuljaka južno od Svetog Martina na Muri. Na ovom mjestu spominje se ranije starija drvena kapela, a današnja nastaje sredinom 18.st. Ona je izdužena pravokutna građevina s trostranim završetkom svetišta, malom sakristijom i malim rizalitno istaknutim zvonikom na glavnom pročelju ispred kojeg je mali portik natkriven dvostrešnim krovićem. Unutrašnji, gotovo jedinstveni prostor podijeljen je zidnim istacima trijumfalnog luka na dva svođena traveja lađe i svetišta u kojima se nalazi dobro očuvani i kvalitetni pokretni inventar, izvanredno usklađen s tim malim prostorom.

Lokacija: Kapelščak, Kapelščak bb
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2622
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Martina

Župna crkva sv. Martina nalazi se u središtu današnjeg naselja Sveti Martin na Muri. Crkva potječe iz gotičkoga razdoblja o čemu svjedoče uklesana 1468. godina na konzoli mrežastoga svoda i 1467. godina na gotičkoj sediliji u svetištu. Na glavnom pročelju ima vitki zvonik poduprt kontraforima, a sa S strane svetišta sakristiju. U 18. st. ovoj jednostavnoj jednobrodnoj crkvi prigrađene su dvije bočne kapele, čime ona tlocrtno dobiva oblik križa. Visoka kvaliteta izvedbe očituje se u oblikovanju detalja gotičkog svetišta, ali i u baroknoj organizaciji čitavog crkvenoga prostora.

Lokacija: Sveti Martin na Muri, Sveti Martin na Muri 1
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-910
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Inventar sakralnih predmeta u crkve sv. Margarete

Kapela sv. Margarete nalazi se u naselju Kapelščak. Smještena je na pitoresknom položaju, na vrhu jednog od brežuljaka južno od Svetog Martina na Muri. Na ovom mjestu spominje se ranije starija drvena kapela, a današnja nastaje sredinom 18.st. Građena je za svetomarskog župnika Martina Horvata, kao jednobrodna, izdužena, pravokutna građevina s trostranim završetkom svetišta, malom sakristijom i rizalitno istaknutim zvonikom na glavnom pročelju ispred kojeg je mali portik natkriven dvostrešnim krovićem. Unutrašnji, gotovo jedinstveni prostor podijeljen je zidnim istacima trijumfalnog luka na dva svođena traveja lađe i svetišta. Posebnost ove kapele predstavlja činjenica da u njenoj unutrašnjosti nailazimo na inventar koji je, kao rijetko gdje, očuvan u izvornim oblicima. Veliku vrijednost ne daju mu umjetnička djela od velikog značaja, ali posebna vrijednost nalazi se u tome što je on nepretenciozno usklađen s tim malenim prostorom, kao i činjenica da je on očuvan u izvornom stanju. Centralni dio poligonalno završenog svetišta zauzima glavni oltar sv. Margarete, iz 1743.g. Riječ je o tektonsko zasnovanom oltaru. Nad trbušasto oblikovanim stipesom i širokom menzom udiže se predela čiji centralni element čini svetohranište. Iznad predele nastavlja se retabl, sa po dva stupa sa svake strane oltarne pale. Evidentno je da je ovdje riječ o nekada većem oltaru, koji je s njegove desne strane rezan, kako bi mogao stati u kapelu, koja je izgrađena nakon njega. Središnji dio zauzima oltarna pala s prikazom sv. Margarete u bogato profiliranom pozlaćenom okviru. Iznad ukrasnog okvira, u bogato razvedenoj kartuši vidljiva je godina nastanka oltara 1743., između brojka smješteno je plameno srce, sa šakama i stopalima na kojima su vidljive stigme. Središnji prikaz starca s pastoralom i knjigom iz čije glave izviru zrake svjetlosti, definiran je sjedećim anđelima. Drveni polikromirani kipić Bogorodice s Isusom koji stoji na glavnom oltaru, visok je 54 cm. Riejč je o veoma vješto modeliranoj replici gotičke plastike iz doba baroka. Nije isključeno da je ovaj kip prenesen iz župne crkve Svetog Martina na Muri kada je tamo podignut novi oltar 1779. Godine. Na oltaru sv. Florijana iz kraj 18./ poč.19.st., tektonski zasnovana arhitektura oltara, jednostavne i čiste linije nagovještavaju smiraj barokne dekorativne razigranosti u korist strožim formama klasicizma. Središnje mjesto retabla zauzima oltarna pala s prikazom sv. Florijana. Na bočnim stranama retabla postavljene su dvije skulpture, sv. Valentina i sv. Martina, od kojih je skulptura sv. Valentina izvorna, dok sv. Martin predstavlja recentan rustičan rad, malene umjetničke vrijednosti. Arhitektura oltara kompozicijski je dovršena atikom, na kojoj je smještena mandorla izvedena od oblačića iz koje izviru zrake svjetlosti, na središnjem dijelu nedostaje ili figuralni prikaz ili monogram, koji je uobičajen element. Oltar sv. Nikole (18./19.st.) u svojoj osnovi predstavlja pandan oltaru sv. Florijana. Centralno mjesto zauzima oltarna pala s prikazom sv. Nikole, dok su sa strana smještene skulpture sv. Roka (izvorna skulptura s oltara) i nepoznatog starijeg fratra, koji predstavlja recentni rustičan rad, skromnije umjetničke vrijednosti. Mramorizirana propovjedaonica iz 19.st., jednostavno je dekorirana s klasicističkim motivima, ima govornicu kružnog presjeka, na kojoj ne pronalazimo figuralne motive, već vegatabilnu i ornamentalnu dekoraciju. Na vrhu nebnice u manorli izrađenoj od mnoštva pozlaćenih oblačića, iz koje izbijaju pozlaćene zrake svjetlosti, smješteno je Božje oko.
Ova filijalna kapela, župne crkve sv. Martina u Svetom Martinu na Muri, nije u posjedu druge liturgijske opreme.
Nekada se u crkvi nalazio pozitiv orgulja u obliku ormarića, a nalazio se na pjevalištu kojeg su nosila dva stupa. Prema podacima iz vizitacija pozitiv je nabavljen između 1779. i 1784.g. Od 1966.g. taj se pozitiv nalazi u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu i predstavlja dio njegove bogate glazbene zbirke.

Lokacija: Kapelščak
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6241
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Varaždinu
Kontakt adresa KO: Gundulićeva 2, 42000 Varaždin

Telefon: 042/ 201-850

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska