Kulturna dobra općine Sveti Lovreč

Crkva sv. Blaža

Jednobrodna gotička kapela manjih dimenzija, sagrađena polovicom 15. st. Ravno završenog svetišta i presvođena šiljastim svodom. U unutrašnjosti se pod preslikom iz 1864. nalaze kasnogotičke zidne slike. Na istočnom zidu prikazana je scena Raspeća dok se na bočnim zidovima i svodu nižu polja u tri vodoravna pojasa s ilustracijom čudesa na zagovor sv. Blaža. Komentiraju ih legende na mletačkom dijalektu, pisane kapitalom. Freske su kvalitetan rad sjevernotalijanskog pokrajinskog majstora iz sredine 15. stoljeća. U crkvi je pronađena pergamena s natpisom koji govori o posvećenju oltara 1460. godine.

Lokacija: Sveti Lovreč Pazenatički
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5291
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Martina i Gradska loža

Župna crkva sv. Martina je trobrodna romanička građevina bazilikalnoga tipa iz sredine 11.st. s tri polukružne istaknute apside. Nastala je na području ranijeg sakralnog objekta, u dijelu naselja koji se do 14.st. nalazilo na području izvan gradskih zidina. Trobrodna je sa stupovima koji imaju ranoromaničke kapitele i jake imposte. U sjevernoj i južnoj apsidi sačuvana su dva sloja zidnih slika iz 11.st. i 16.st. Zapadno pročelje župne crkve sagrađeno je 1838.g. nakon propadanja gradske palače iz 13.st. koja je prekrivala glavno pročelje crkve. Uz južno pročelje nalazi se gotička loža koja je danas u funkciji lapidarija sa antičkim epigrafičkim spomenicima i kasnosrednjovjekovnim grbovima.

Lokacija: Sveti Lovreč Pazenatički
Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 11. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-593
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Orgulje u crkvi sv. Martina

Povijesni instrument talijansko-dalmatinskog tipa, srednje veličine, pripisuje se Petru Nakiću i datira u 1753. godinu. Orgulje su mehaničkog sistema sa 16 registara, jednima manualom i pedalom. Kućište je jednodijelnog prospekta s velikim lučnim otvorom koji se oslanja na dva polustupića. Prospektom se do vijenca nedovršene trabeacije uzdižu dva četvrtasta pilastra s lisnatim kapitelima. S krajeva lučna otvora spuštaju se aplicirane rezbarene girlande.

Lokacija: Sveti Lovreč Pazenatički
Klasifikacija: glazbeni instrument
Vrijeme nastanka: 1753. god.
Autor: Petar Nakić

Oznaka kulturnog dobra: Z-3900
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Oltar iz župne crkve sv. Martina

Drveni, rezbareni, polikromirani oltar sv. Martina iz crkve sv. Martina u Sv. Lovreču Pazenatičkom peterodijelan je s dvoetažnom konstrukcijom. Reljefi svetačkih polufigura ravnomjerno pokrivaju površine predele i postamenta, dok su niše sa skulpturama svetaca raspoređene u dva reda. Niše su odijeljene vitkim stupovima zaključenim renesansnim kapitelima ukrašenih bršljanom. Pri vrhu je oltar zaključen zabatom na koji je položena skulptura Krista koji blagoslivlja. Oltar odlikuju ranorenesansna obilježja kraja 15. ili početka 16. stoljeća.

Lokacija: Sveti Lovreč Pazenatički
Klasifikacija: likovna umjetnost
Vrijeme nastanka: 15. st. do 16. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5960
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Puli
Kontakt adresa KO: Ul. Grada Graza 2, 52100 Pula

Telefon: 052/ 375-660

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska