Kulturna dobra općine Sveti Križ Začretje

Crkva sv. Križa

Župna crkva smještena je na zapadnoj strani trga u Svetom Križu Začretju. Jednobrodna građevina, gotičke strukture, kasnije barokizirana, današnji oblik dobila je krajem 18. i poč. 19. st. Ima dvije barokne kapele s južne i sjeverne strane. Uz južni perimetralni zid izveden je zvonik, a uz svetište sakristija. Glavno pročelje okrenuto prema trgu klasicistički je oblikovano. Na polukružnim rubnim poljima glavnog pročelja polukružne su niše s oslikom sv. Petra i Pavla, a iznad njih su oslikani medaljoni. U crkvi su grobnice Bedekovića, Zabočkih, Keglevića, Puhakovečkih i Mirkovečkih. Sačuvan je inventar iz razdoblja od 15. do 19. st. među kojim se ističe kasnogotički kalež iz 17. st.

Lokacija: Sveti Križ Začretje, Trg hrvatske kraljice Jelene 9
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2097
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Etnografska zbirka u vlasništvu Nade Jačmenica i udruge Zvirek

Etnografska zbirka obitelji Jačmenica i udruge Zvirek, smještena je u galerijskom-muzejskom prostoru, nekadašnjoj žitnici dvorca Vraniczany, u naselju Sv. Križ Začretje. Zbirka koju je 1960. g. osnovala Nada Jačmenica nastala je čuvanjem obiteljskih predmeta, otkupima i darovnicama. Sastoji se od etnografske građe: tekstila, nošnji, kućnog inventara, predmeta vezanih za običaje, pomagala i različitog alata. U zbirci se posebno ističe devet božićnih jaslica koje su oblikovali samouki seoski umjetnici. Svi predmeti datiraju iz druge pol. 19. i poč. 20. st.

Lokacija: Sveti Križ Začretje
Klasifikacija: etnografska građa

Oznaka kulturnog dobra: Z-3148
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Crkva sv. Ane

Crkva sv. Ane u Završju Začretskom smještena je na povišenom platou iznad naselja. Prvi put se spominje u vizitaciji iz 1665.g, no današnji izgled pripisujemo intervencijama 18. st. Građevina ima pravokutnu lađu te uže i niže svetište zaključeno plitkom, zaobljenom apsidom. Sakristija je smještena sa sjeverne strane uz svetište, drveni zvonik uzdiže se iznad pročelja, a na sredini sjevernog zida probijen je bočni natkriveni ulaz. Cijelo svetište crkve, kao i prednju plohu trijumfalnog luka oslikao je A. J. Lerchinger u razdoblju od 1756.-1760. god. Inventar se sastoji od orgulja i klasicističkih oltara u čijim se nišama nalaze kipovi s prijašnjih baroknih oltara.

Lokacija: Završje Začretsko
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 17. st. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2219
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Vida

Jednobrodna, pravilno orijentirana crkva podignuta je na mjestu starije drvene kapele koja se spominje već u 14. st., a oko 1630. g. ovdje već stoji novopodignuta zidana kapela. Mnogobrojne pregradnje rezultirale su današnjim tlocrtom u obliku sličnom latinskom križu. Iz zone pjevališta preko jednotravejnog broda ulazi se u uže svetište okruženo radijalno postavljenim dvjema kapelama i sakristijom iza svetišta. Glavno je pročelje jednostavno, zabatno zaključeno i rastvoreno ulaznim portalom segmentnog zaključka. Zvonik kvadratnog tlocrta smješten je na sjevernoj strani. U crkvi se nalazi barokni inventar 18. st, obnovljen i djelomično izmijenjen u 19. st.

Lokacija: Komor Začretski
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 17. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2098
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Dvorac, Trg hrvatske kraljice Jelene

Dvokatni dvorac, dominantno smješten na istočnoj strani trga u Sv. Križu Začretju, svojim glavnim pročeljem gleda na dolinu rijeke Krapinice, dok se u njega ulazi s dvorišne strane kroz aleju kestenova i vrtni portal na njezinom početku. Tlocrta u obliku slova „V“ s dva duga, međusobno razmaknuta krila, spojena polutornjem, nosi obilježja kasnobaroknog klasicizma. Pročelja dvorca imaju jednostavnu, geometriziranu plastičnu artikulaciju. Građen u nekoliko etapa tijekom 18. st. nekoć je bio u posjedu velikaških obitelji Keglević, Sermage i Vranyczany. Vrijednost i osobitost daje mu perivoj nastao krajem 18. st. U sklopu dvorca očuvala se jednokatna žitnica i prizemna staja.

Lokacija: Sveti Križ Začretje, Trg hrvatske kraljice Jelene
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1730
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Dvorac Mirkovec

Dvorac je smješten na padini brežuljka uz zagorsku cestu između Zaboka i Svetog Križa Začretje. Starijoj jednokrilnoj dvoetažnoj građevini iz 17. st. obrambene namjene, dograđena su dva krila koja su formirala tlocrtni U oblik u maniri renesansne prostorne organizacije. Dvorac okružuje djelomično očuvan perivoj star stotinjak godina, koji se dolaskom obitelji Vranyczany – Dobrinović uređuje u duhu engleske vrtne arhitekture. Usprkos manje uspješnim intervencijama mijenjanja prostornog koncepta kroz nekoliko stoljeća, dvorac s perivojem čini skladnu cjelinu i svjedok je vremena u kojem je nastao. Njegova stara jezgra iz 17. st. najstariji je primjer jednokrilnog dvorca u Hrvatskom zagorju.

Lokacija: Mirkovec
Klasifikacija: profana graditeljska baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-1906
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Reljef “Oplakivanje”

Iz kasnogotičke faze, kao jedini preostali dio plastike, sačuvan je reljef Oplakivanja, koji je bio smješten na bočnom oltaru južne kapele. Smatra se da je nastao od oko 1480.-1500. godine.
Dimenzije 40×80×10 cm. Sa stražnje strane je ravan što govori da je najvjerojatnije bio dio predele krilnog oltara. Dominantna figura je Kristovo tijelo, koje se u donjoj zoni horizontalno pruža duž cijele širine. Nadvisuju ga manje figure sv. Ivana apostola koji mu pridržava glavu, Nikodema, Majke Marije koja mu pridržava tijelo, a nakon nje pravocrtno se do dijela poprsja nad Kristovim tijelom pružaju figure nepoznatog mladića, Marije Magdalene, Marije Kleofe, Josipa iz Arimateje te Marije Salome. Ovaj reprezentativan i umjetnički vrijedan primjerak jedan je od najvrjednijih dijela drvene plastike Hrvatskog zagorja.

Lokacija: Sveti Križ Začretje
Klasifikacija: likovna umjetnost
Vrijeme nastanka: 1480. god. do 1500. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6370
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Kulturnopovijesna cjelina Svetog Križa Začretja

Sv. Križ Začretje ima karakter naselja nastaloga na akropolnoj poziciji platoa brda, formiranoga kao srednjovjekovno tržno naselje oko ulice – trga s orijentacijom prema župnoj crkvi. Krajem 18. stoljeća definiran je barokni pravokutni trg s prostorno – vizualnim dominantama dvorca i crkve na kraćim stranama i samostojećim baroknim katnicama na užim stranama. Središte naselja je zadržalo rahlu strukturu samostojećih objekata sa zbijenom gradnjom 19. stoljeća uz pročelje crkve.

Lokacija: Sveti Križ Začretje
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina

Oznaka kulturnog dobra: Z-6747
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Krapini
Kontakt adresa KO: Magistratska 12, 49000 Krapina

Telefon: 049/ 371-342

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska