Kulturna dobra općine Sveti Juraj Na Bregu

Crkva sv. Jurja i župni dvor

Crkva se nalazi na istaknutu položaju, vidljiva izdaleka. Izgrađena je u 2. pol. 18. st. Pročelje je raščlanjeno pilastrima i nišama sa skulpturama. Uz svetište na JZ
strani nalazi se toranj. Crkva je okružena cinktorom s portalom. Inventar je iz 18. st. Kurija župnoga dvora jednokatna je građevina, pravokutnoga tlocrta, građena
sredinom 18. st.

Lokacija: Lopatinec, Pleškovec 10
Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1117
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Orgulje u crkvi sv. Jurja

Velike orgulje sa 17 registara, 2 manuala i s pedalom djelo su tvrtke Josip Brandl iz Maribora građene 1923. godine. Orgulje su vrlo dobra zvuka izdašne sonornosti, te su uspjeli opus solidne Brandlove radionice. Opseg je manuala C-f3, a pedala C-d1.
Kućište se uzdiže na visokom postolju s rizalitno izbočenim tornjem na sredini prospekta. Polja sa sviralama uokviruju pilastri od kojih su oni u srednjem polju s lijepo modeliranim korintskim kapitelima. Bočne tornjeve krase dekorativne vaze, a nad srednjim se uzdiže stilizirana lisnata kartuša. Kućište je prebojano maslinasto zeleno, dok je plastična dekoracija pozlaćena.

Lokacija: Lopatinec
Klasifikacija: glazbeni instrument
Vrijeme nastanka: 1923. god.
Autor: tvrtka J. Brandl iz Maribora

Oznaka kulturnog dobra: Z-5449
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Inventar sakralnih predmeta u crkvi sv. Jurja

Župna crkva Svetog Jurja smještena je na istaknutom položaju, na vrhu brda, u Lopatincu, te predstavlja dominantnu okosnicu u vizuri krajolika. Pokretni inventar pretežno potječe iz 18.-19. stoljeća., a sastoji se od glavnog oltara Marije Lauretanske, bočni oltara Majke Božje Lurdske, sv. Antuna Padovanskog, Svetog Križa, propovjedaonice i vrijednog crkvenog posuđa. Dio inventara pretrpio je teža oštećenja kada se 2008.g. zvonik župne crkve dijelom srušio na svetište, koje je tom prilikom pretrpjelo najtežu devastaciju. Tom prilikom također je stradalo i nekoliko primjeraka liturgijskog posuđa, do te mjere da ne može više ispunjavati svoju svrhu, ali su obnovljeni i izloženi u sklopu crkve.

Lokacija: Lopatinec
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6109
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Varaždinu
Kontakt adresa KO: Gundulićeva 2, 42000 Varaždin

Telefon: 042/ 201-850

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska