Kulturna dobra općine Sveti Ivan Žabno

Arheološko nalazište Brezovljani

Arheološko nalazište Brezovljani prostire se na širokom oraničnom području na južnoj, blagoj padini brijega, istočno uz zaselak Mihajlici. Nalazište je smješteno na padini brežuljka ispod kojeg protječe potok Barna. Otkriven je 1971. godine. Istražuje se od 1973. godine. Pronađeni keramički materijal odredio je poseban, brezovljanski tip sopotske kulture koji je datiran u prijelaz srednjeg na kasni neolitik. Naselje je bilo podijeljeno na radionički i stambeni dio. Od pokretnog arheološkog materijala najzastupljeniji su ulomci keramike uz brojne nalaze kamenog oruđa.

Lokacija: Brezovljani
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 4900 god.p.n.e. do 4600 god.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2218
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Marije od Pohoda i župni dvor

Jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta s užim pravokutnim svetištem zaključenim plitkom eliptoidnom apsidom. S južne strane broda je kapela sv. Josipa, a sjeverno uz svetište nalazi se sakristija. Zvonik kvadratnog tlocrta zaključen limenom lukovicom prislonjen je uz sjeverni zid, u ravnini sa glavnim zapadnim pročeljem. Jednostavna pročelja oblikovana su plošno, bez arhitektonskih profilacija. Unutrašnjost crkve svođena je sa četiri polja baroknih križnih svodova, apsida polukalotom. Crkva je građena od 1748. do 1760. godine i pripada razvijenom baroknom tipu dvoranskih sakralnih građevina nastalih pod utjecajem štajerske arhitekture 30-ih godina 18. stoljeća.

Lokacija: Cirkvena, Trg slobode 2
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3115
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Crkva sv. Julijane

Crkva je jedna od rijetkih u potpunosti sačuvanih građevina iz 16-17.st. Jednobrodna garđevina pravokutnog tlocrta s užim pravokutnim svetištem i poligonalnom apsidom tokom 17.st. imala je strop, dok je krajem stoljeća u svetištu zamijenjen svodom. Iznad pročelja nalazi se drveni zvonik. U unutrašnjosti je sačuvan barokni inventar.

Lokacija: Trema
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 16. st. do 17. st.

Oznaka kulturnog dobra: RZG-0522-1969.
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Petra i Pavla

Crkva je sagrađena 1821. godine u klasicističkim oblicima na mjestu starije građevine od koje je ostao samo zvonik – kula od opeke iz 16./17. stoljeća. Zvonik je nadograđivan u dva navrata, u 18.st. je povišen za treći i četvrti kat, dok je prilikom izgradnje klasicističke crkve u 19. st. dograđen peti kat. Crkva je jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta, užeg polukružnog zaključenog svetišta sa sakristijom na kat južno uz svetište i zvonikom pred zapadnim pročeljem. Unutrašnji prostor broda i svetišta svođen je češkim svodovima, a apsida polukupolom.

Lokacija: Sveti Petar Čvrstec, Sveti Petar Čvrstec 39
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 16. god. do 19. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2311
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Inventar crkve sv. Julijane

Inventar se sastoji od tri oltara, propovjedaonice, slike Imaculate, orgulja, viseća svjetiljka, škropionica, Raspeće s plastikama Marije i Ivana, pet plastika svetaca, pet svjećnjaka, dva jastuka, kaleža, zvona, brave s ključem, dvije knjige, stojećeg raspela i podnosa za ampule. Među njima se zbog prorjeđenosti spomeničke vrste izdvajaju ranobarokna propovjedaonica, slika Imaculate, dva kožna jastuka i podnos za ampule. Tu su i rijetki predmeti domaćih majstora: zvono zagrebačkog ljevača Ivana Risera iz 1768. godine i knjiga iz tiskare Antona Novoszela s kraja 18. stoljeća.

Lokacija: Trema
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 17. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: RZG-38-1969
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Sakralni inventar crkve sv. Petra i Pavla

Župna crkva sv. Petra apostola u Svetom Petru Čvrstecu nastaje u duhu baroknog klasicizma 1821. godine, dogradnjom starije trošne crkve. Današnji drvorezbareni polikromirani sakralni inventar uglavnom se sastoji od inventara s kraja 19. te početka 20. stoljeća, dok je od starijeg inventara sačuvan vrijedan barokni inventar iz bivše pavlinske crkve Majke Božje Remetske u Remetama, nabavljen 1826. godine: oltar sv. Vida (izvorno remetski oltar Smrti Bogorodičine), oltar sv. Križa (prerađen remetski oltar pustinjaka Pavla i Antuna), propovjedaonica i raspelo.

Lokacija: Sveti Petar Čvrstec
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti

Oznaka kulturnog dobra: P-4798
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Bjelovaru
Kontakt adresa KO: Trg E. Kvaternika 6, 43000 Bjelovar

Telefon: 043/ 221-040

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska