Kulturna dobra općine Sveti Filip I Jakov

Na području općine Sveti Filip I Jakov nalazi se 16 kulturnih dobara. 7 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, a 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština.

Sva dobra općine Sveti Filip I Jakov:

 • Arheološki ostaci crkve na otoku Babcu
 • Arheološko nalazište TukljačaCrkva sv. AndrijeCrkva sv. Roka (sv. Mihovil)Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije na grobljuDvorine – ostatci Rogovskoga dvoraGradinaKulaKulturno povijesna cjelina mjesta TuranjKulturno-povijesna cjelina naselja Sv. Filipa i JakovaOstaci antičke arhitektureOstaci antičke rustične vile s pristaništemOstaci antičkog pristaništaRogovsko raspeloStara župna crkva sv. MihovilaZaseok Mandići i kula Fortica na otoku Babcu

  Arheološki ostaci crkve na otoku Babcu

  Ostaci crkve nalaze se na zapadnom rtu otoka Babca, na glavici nadmorske visine 20 m, nekih 110 m sjeverno od zgrade svjetionika. Područje uokolo crkve nosi naziv Jusin što nam vjerojatno govori o nekadašnjem nazivu crkve, možda Sv. Justin ili Sv. Justina. Crkva je sačuvana u tlocrtu do otprilike 0, 40 m u visinu, orijentacije sjeverozapad (pročelje)- jugoistok (apsida). Građevina je jednobrodna sa apsidom, vanjskih dimenzija od oko 9, 40 m x 4, 70 m.

  Lokacija: Turanj
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 6. st. do 15. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-3939
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište Tukljača

  Arheološki lokalitet Tukljača u Turnju poznat je već dulje vrijeme, a nalazi se na širem području uokolo mjesnog groblja, sa već nekoliko registriranih arheoloških lokaliteta (dva podvodna lokaliteta Z-16 i Z-76, otočić Ričul Z-4010 , te srednjovjekovna Crkva Uznesenja BDM Z-2806), a i sam naziv dijela zemljišta i uvale zapadno od crkve (Kulina) je indikativan.

  Lokacija: Turanj
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 16 st.p.n.e. do 17. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5347
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Crkva sv. Andrije

  Crkva Sv. Andrije nalazi se na otoku Babac u Pašmanskom kanalu. Crkva je jednobrodna sa polukružnom apsidom na istočnoj strani, duljine oko 8,5 m i širine oko 4,5 m. Crkva je građena od neuslojenog priklesanog kamena položenog u vapneni mort. Sjeverni zid je ojačan niskim kontraforom. Crkva se okvirno datira u 13. ili 14. st. Crkva je obnovljena početkom 1990-tih godina

  Lokacija: Turanj
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 13. st. do 14. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2628
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Roka (sv. Mihovil)

  Crkva je ostatak benediktinskog samostana Sv. Ivana, sagrađena u romanici i preuređena u gotičkom stilu. Građevina je jednobrodma s pravokutnim svetištem presvođenim prelomljenim oštrim gotičkim svodom. Pročeljem dominiraju jednostavna vrata, uski romanički prozor i zvonik na preslicu. Na južnoj fasadi je izmješten izvorni romanički portal s lunetom i prikazom Agnus Dei. Na začelju je par gotičkih prozora. U unutrašnjosti svetišta je posvetna ploča opata Petra o obnovi crkve i gradnji apside iz 1374.g.

  Lokacija: Sveti Filip i Jakov
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 11. st. do 14. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1228
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije na groblju

  Crkva je podignuta u blizini ostataka velikog rimskog imanja i luke u razdoblju srednjeg vijeka. Jednobrodna crkva s istaknutom polukružnom apsidom na istoku od srednjega je vijeka više puta popravljana i dograđivana. Glavni portal s polukružnom lunetom i natpisom koji spominje pleme Mogorovića odmaknut je od osi pročelja prema jugu. Uski gotički prozor u osi pročelja, zvonik-preslica na njegovom vrhu, te gotički prozorčić po sredini apside ukazuju da je crkva proširena u doba gotike.

  Lokacija: Turanj
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 9. st. do 15. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2806
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Dvorine – ostatci Rogovskoga dvora

  Ostaci rogovskog dvora predstavljaju zidine u obliku pravokutnika uz prometnicu Sv.Filip i Jakov-Sikovo. Dvor ima dimenzije 29×21 metar s kaštelom na sjeveroistočnom uglu. Vjerojatno je podignut od strane Benediktinske opatije na Rogovu u 11. stoljeću. Svoj vrhunac dvori (koji su bili stambeno-gospodarske namjene) imali su tijekom 14. i 15. stoljeća. Provalom Turaka dvor se ruši a isti ga krajem 16. stoljeća dograđuju za potrebe turske straže i carinarnice. Zidovi su mjestimično očuvani do visine 3,00 m. Zaštitinim iskopavanjeima otkriveni su pregradni temeljni zidovi kao i mnoštvo kasnorednjevjekovne keramike

  Lokacija: Sveti Filip i Jakov
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 11. st. do 16. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3396
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Gradina

  Iznad Turnja nalaze se ostaci prapovijesnog gradinskog naselja koje se zove Gradina Gradina je bila opasana bedemom potkovastog oblika, tj bedemi su branili tri strane naselja, dok je četvrta (južna) strana bez bedema zbog prirodne strmine, koja je onemogućavala lagani pristup Gradini. Bedem je građen tehnikom suhozida i sastojao se od 5 zidova naslonjenih jedan na drugoga. Na mjestima bedem je širok i do 8 m, dok su današnje ruševine na pojedinim mjestima visoke i do 3 m. Dimenzije unutrašnjosti Gradine su oko 130 x 110 m. Gradina je vjerojatno nastala u kasno brončano doba i trajala kroz željezno doba tj. do dolaska Rimljana

  Lokacija: Turanj
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 1500 god.p.n.e. do 1 god.p.n.e.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4092
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kula

  Kula je ostatak nekad kompletno utvrđenog mjesta Turanj. Upravo je ona najstariji dio tog utvrđenja i po njoj je čitavo mjesto dobilo ime Turanj -Toranj, Torette, Turris. Kvadratnog je tlocrta, dimenzija 4,60 x 4,60 i visine 10,50. m. Na vrhu kule je terasa izgrađena nad izvornim kruništem. Na katovima se nalazi nekoliko prozora.U prizemlju i na vanjskim fasadama kao i na zubovima kruništa postavljen je niz puškarnica i strelnica. Po predaji se naziva “Kula hrvatskih plemića Meštrovića”. Građevina je jedna u nizu mletačkih fortifikacija u zadarskom kanalu formiranih pred i za vrijeme protuturskih ratova.

  Lokacija: Turanj
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 14. st. do 16. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3018
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kulturno povijesna cjelina mjesta Turanj

  Naselje Turanj se u ispravama spominje od 13. st U 15. stoljeću Turanj se fortificira. Utvrđenje je imalo oblik kvadrata sa tri kule. Do danas se očuvala samo kula na sjevernom kutu, Fortifikacije se obnavljaju kroz 16. i 17. stoljeće. Početkom 18. st. obnavljaju se i stambene kuće jedna uz drugu, tako da svojim vanjskim fasadama, tamo gdje nije bilo bedema, tvore obrambeni zid, pa je i danas zadržan takav oblik mjesta. Na obali kroz 19. st. nastaje nekoliko reprezentativnijih zgrada na dva kata sa fasadama provincijalnih historicističkih karakteristika. Staru jezgru karakterizira gusta zbijena aglomeracija uobičajena u jadranskom području.

  Lokacija: Turanj
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 13. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4009
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kulturno-povijesna cjelina naselja Sv. Filipa i Jakova

  Naselje se nalazi 3 kilometra zapadno od Biograda na moru, razvilo se oko srednjevjekovne crkvice sv. Filipa i Jakova. U ratu Mletaka i Ugarske porušena je crkvica i selo. Mjesto je u uskoj vezi sa Benediktinskom Rogovskom opatijom koja je ovdje imala luku, posjede i uljaru s kaštelom. Provalom Turaka i preseljenjem rogovljana iz zaleđa formiran je utvrđeni zbjeg pravokutnog tlocrta. Kuće svojim vanjskim fasadama tvore obrambeni bedem s kaštelom na sjevernom uglu. Mjestom prolazi glavna ulica-kuntrata koja ga dijeli na dva podjednaka dijela, a u središtu je župna crkva. Kuće unutar jezgre su većinom ruralnog karaktera, kamene katnice i dvokatnice, osim nekoliko građanskih kuća na obali.

  Lokacija: Sveti Filip i Jakov
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 15. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2964
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Ostaci antičke arhitekture

  Između otočića Ričula i kopna, na dubini od 1,5 do 3 m, protežu se ostaci nasipa koji je spajao otočić s kopnom. Nasip se sastoji od nabacanog kamena lomljenca, a bio je ojačan drvenom konstrukcijom. Uz nasip se nalazi bogati kulturan sloj u kojem prevladavaju ulomci prapovijesne keramike. U neposrednoj blizini nasipa nalaze se ostaci antičke vile i lukobrana sa pripadajućim kulturnim slojem.

  Lokacija: Turanj
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 8 st.p.n.e. do 15. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-16
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Ostaci antičke rustične vile s pristaništem

  Na otočiću Frmiću utvrđeni su ostaci antičke rustične vile, a sa zapadne strane otočića nalaze se potonuli ostaci manjeg pristaništa . Među ostacima vile interesantna je piscina bačvastog svoda. Pristanište u obliku slova L nalazi se na dubini od 1 do 7 metara. Građeno je od kamenih lomljenaca uokolo kojeg je razasuto balastno kamenje, a nalaze se i ostaci antičke keramike. Vila s pristaništem datirana je u razdoblje kasne antike.

  Lokacija: Sveti Filip i Jakov
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 3. st. do 6. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-44
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Ostaci antičkog pristaništa

  Uz obalu otočića Galešnjaka nasuprot turanjskog mjesnog groblja na Tukljači, utvrđeni su ostaci antičkog pristaništa. Uz ostatke pristanišnog nasipa na dubini od 2 do 4 metra , posebnu važnost predstavlja neistraženi kulturni sloj s velikom koncentracijom pokretnih nalaza iz rimskog razdoblja.

  Lokacija: Turanj
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 1. st. do 4. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-76
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Rogovsko raspelo

  Raspelo je izrađeno od drva tehnikom rezbarenja, visina korpusa iznosi 205cm, a oslikano je temperom. Danas se čuva u župnoj crkvi sv. Mihovila u Sv. Filipu i Jakovu, a izvorno se nalazilo u crkvi sv. Roka u Rogovu. Krist je prikazan ekspresivno, mrtav, glave nagnute u desno, dok mu kosa pada preko ramena u dva pramena. Ima pozlaćenu aureolu ukrašenu reljefnim križem, a oko kukova mu je omotana perizoma. Anatomski detalji Kristova tijela istaknuti su reljefno i oslikani. Raspelo je vrlo vrijedan primjerak gotičkog drvorezbarstva, nepoznatog domaćeg majstora, a zbog svoje arhaične forme i grube modelacije datira se u 14.st.

  Lokacija: Sveti Filip i Jakov
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 14. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2408
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Stara župna crkva sv. Mihovila

  Stara župna crkva sv.Mihovila nalazi se u povijesnoj jezgri mjesta, nastala je na temeljima srednjevjekovne crkve nekoć posvećene apostolima svetim Filipu i Jakovu. Rušenjem sela Rogova u zaleđu prenesen je titular sv.Mihovil u mjesto. Crkva je temeljito obnovljena 1707. godine, a kroz 19. stoljeće dograđen je 23 metra visoki kameni zvonik na temeljima sakristije. Dimenzije crkve su 16,80 x 5,80 m, a dimenzije zvonika su 4,70 x 4,75. Crkva spada u tip barokiziranih župnih crkava koje su temeljito obnavljane nakon prestanka turskih opasnosti.

  Lokacija: Sveti Filip i Jakov
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 14. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3207
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Zaseok Mandići i kula Fortica na otoku Babcu

  Utvrđeni ljetnikovac obitelji de Soppe (danas zaseok Mandići) smješten je na sjevernoj obali otoka Bapca u Pašmanskom kanalu između otoka Pašmana i mjesta Turanj. Na otoku se već krajem 15. st. nalazi gospodarsko-ladanjski sklop kuća (ljetnikovac) u vlasništvu obitelji de Soppe. Danas je najbolje očuvan jugozapadni dio ljetnikovca sa kulom (fortica) očuvanom do vijenca i nešto nižim bedemom. Sačuvan je i ulaz u ljetnikovac sa uzidanim grbom obitelji de Soppe iz 14./15. st. Ljetnikovac je s vremenom postao zaseok sa tipično jadranskom arhitekturom, sa svim odlikama dalmatinske pučke arhitekture. Oblik naselja tvori svojevrstan izduženi kvadrat dim. cca.60×30 metara

  Lokacija: Turanj
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 15. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4097
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Zadru
  Kontakt adresa KO: I. Smiljanića 3, 23000 Zadar

  Telefon: 023/ 211-129

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska