Kulturna dobra općine Sveta Marija

Orgulje u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije

Neogotičke orgulje djelo su mariborskog graditelja Leonhardta Ebnera, s 22 registra, 2 manuala i 1 pedalom, građene su između 1869. i 1870. g. Prema pretpostavci L. Šabana registre drugog manuala nadograđivao je Josip Brandl, nije utvrđeno kada, dodajući niz romantičnih registra, karakteristične boje. Prvi manual je mehaničkog, a drugi pneumatskog sustava. Bogate izražajne mogućnosti instrumenta, te bogato kućište, čine ga jednim od najznačajnih spomenika ove vrste u Međimurju. Na visokom postolju uzdižu se tri polja sa sviralama, međusobno odvojena uskim perforiranim tornjićima. Utopljena su u bogatu neogotičku dekoraciju koja u spletovima lisnatih vitica prekriva sve površine prospekta.

Lokacija: Sveta Marija
Klasifikacija: glazbeni instrument
Vrijeme nastanka: 1869. god.
Autor: Leonhardt Ebner

Oznaka kulturnog dobra: Z-1811
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Svetomarska mikrotoponimija

Svetomarska mikrotoponimija svjedoči o prošlosti mjesta Sveta Marija u Međimurju. Istražujući imena lokaliteta koji okružuju naselje ili se nalaze u njemu, otkrivamo povod njihova nastanka, objašnjavamo njihov jezični izraz te izvanjezični sadržaj, te skidamo veo tajne s života prijašnjih naraštaja. Svi ti lokaliteti imaju mikrotoponime, koja im je nadjenuo puk, radi potrebe točne lokalizacije i orjentacije u prostoru.

Lokacija: Sveta Marija
Klasifikacija: usmena predaja, izričaji i jezik

Oznaka kulturnog dobra: Z-3403
Vrsta: nematerijalno kulturno dobro
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Tradicijsko umijeće izrade čipke na području Svete Marije

Tradicijsko umijeće izrade čipke na području Svete Marije, način je izrade čipke na batiće, tzv. klepane čipke. To je izrada jednostavnije čipke pomoću relativno malog broja batića. Karakteristično za svetomarsku čipku je izrada bez crtanog uzorka/predloška, te od neprekinute niti.

Lokacija: Sveta Marija
Klasifikacija: znanje i vještine

Oznaka kulturnog dobra: Z-4227
Vrsta: nematerijalno kulturno dobro
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije, kurija župnog dvora i pil Bogorodice

Crkva je na mjestu starije izgrađena 1789. Unutrašnjost je podijeljena trima travejima iznad kojih su baldahinski svodovi. Bogato je ukrašena profilacijama na istaknutim pilastrima i polukapitelima sa štuko-ukrasima. Iz razdoblja kasnog baroka potječe šest oltara i propovjedaonica. Kurija župnoga dvora, pravokutnog tlocrta, izgrađena je sredinom 19. st. Pil Bogorodice, smješten uz crkvu, spominje se od 1822. Na stupu se nalazi skulptura Marije koja drži Malog Isusa.

Lokacija: Sveta Marija, RKT župa sv. Marije, Ulica svete Marije302
Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1789. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1121
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Inventar iz crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije

Današnja župna crkva u naselju Sveta Marija u Međimurju, posvećena Uznesenju Blažene Djevice Marije, građena je u razdoblju od 1779.god. do 1782.god., na mjestu ranije, u kasnobaroknom stilu. Većina inventara potječe s kraja 18.st., te s početka 20.st. kada je crkva doživjela temeljitu obnovu. U to vrijeme, osim novog zidnog oslika (rad slikara Osvalda Biertia) izrađen je i veliki drveni reljef s prikazom Uznesenja Blažene Djevice Marije, koji je zamijenio dotadašnju sliku smještenu na glavnom oltaru. Osim drvenog inventara crkva posjeduje nekoliko vrijednih primjeraka liturgijskog posuđa, od kojih se ističe kasnogotički kalež iz 1647. godine.

Lokacija: Sveta Marija
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 18. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5408
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Varaždinu
Kontakt adresa KO: Gundulićeva 2, 42000 Varaždin

Telefon: 042/ 201-850

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska