Kulturna dobra općine Sunja

Na području općine Sunja nalazi se 19 kulturnih dobara. 16 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, a 1 dobro pripada kategoriji sakralna graditeljska baština.

Sva dobra općine Sunja:

 • Crkva sv. Marije Magdalene
 • Povijesna seoska cjelina Greda SunjskaStari župni dvorTradicijska drvena kućaTradicijska drvena kućaTradicijska drvena kućaTradicijska drvena kuća u naselju Gornja Letina k.br. 15Tradicijska kućaTradicijska kućaTradicijska kućaTradicijska kuća u Gornjoj Letini br. 13Tradicijska kuća u Gredi Sunjskoj k. br.159Tradicijska kuća, Selišće Sunjsko 66Tradicijska okućnica u Bobovcu kbr. 7Tradicijska okućnica u Gredi Sunjskoj 189Tradicijska okućnica u naselju Selišće Sunjsko k. br. 53Tradicijska okućnica, ulica Vladimira Nazora 26Tradicijsko gospodarstvo, Bobovac 280Tradicijsko gospodarstvo, Greda Sunjska k.br. 148

  Crkva sv. Marije Magdalene

  Jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta zaključena predvorjem s istočne strane i užim polukružnim svetištem sa zapadne strane smještena je u središtu naselja Sunja. Iznad pročelja uzdiže se zabatni zvonik. Crkva je građena opekom, ožbukana glatkom žbukom, dvostrešno krovište s biber crijepom dok je kapa zvonika pokrivena limom. Crkva je primjer tipske krajiške kasnobarokno-klasicističke crkve koja se svojim skladnim oblikovanjem i smještajem u sredini Sunje ističe u krajobraznoj vizuri te se smatra jednom od značajnijih sakralnih građevina u Sisačko-moslavačkoj županiji.

  Lokacija: Sunja
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1824. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3338
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Povijesna seoska cjelina Greda Sunjska

  Povijesno seosko naselje Greda Sunjska nalazi se u Sisačkoj Posavini, u kontaktnoj zoni Parka prirode Lonjsko Polje. Proteže uz cestu sjeverno od rijeke Sunje prema Savi. Prema povijesnim podacima spominje se kao sjedište gredsko-sunjske župe u Gredi Sunjskoj 1344.g., a krajem 17-og na početak 18-og stoljeća kao dio topolovačkog vlastelinstva u vlasništvu obitelji Keglević. Naselje se navodi u kanoničkoj vizitaciji iz 1729. g. Pripadalo je župi sunjskoj brojeći 32 kuće. Na karti iz 1825. g. naselje Greda Sunjska označena je kao pagus filialis sine Ecclesia c.l.r. purus (označena pripadnost RKT župi u Sunji). Današnje tradicijske kuće su mahom drvene katnice tzv. čardaci na trem, građene sredinom i krajem 19-og st. ili katnice s prizemnom zonom zidanom u opeci i žbukanom, građene početkom 20-og st. Vrijednost građevinske strukture sagledava se u očuvanosti povijesne matrice koja ima karakterističnu izrazito izduženu formu uz cestu. Naselje je zadržalo obuhvat unutar povijesnog građevinskog područja. U većini su očuvane zgrade građene u drvu koje čine vrijedan doprinos tradicijskom graditeljstvu Sisačke Posavine.

  Lokacija: Greda Sunjska
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4999
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Stari župni dvor

  Jednokatnica većih dimenzija podignuta je u kasnobarokno-klasicističkim oblicima u prvoj polovici 19. st. na ulazu u naselje Greda Sunjska iz pravca Sunje. Građevina je tlocrtno u obliku slova „L“, orijentirana svojim pročeljem prema cesti. Građena je opekom i kamenom te recentno ožbukana glatkom žbukom, a dvostrešno poluskošeno krovište pokriveno utorenim crijepom. S obzirom na svoj smještaj, sačuvanu izvornost povijesne konstrukcije i arhitektonskih elemenata kasnobarokno-klasicistički župni dvor u Sunjskoj Gredi ima urbanističku, arhitektonsku i ambijentalnu vrijednost te svjedoči o povijesnom kontinuitetu i identitetu mjesta kroz stoljeća.

  Lokacija: Greda Sunjska
  Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3384
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Tradicijska drvena kuća

  Tradicijska drvena prizemnica u Strmenu k.br. 103, sačuvana u svom izvornom arhitektonskom obliku i detaljima, predstavlja vrijedan primjer tradicijske arhitekture na području Posavine u svom trajanju sve do sredine 20-og stoljeća.

  Lokacija: Strmen, Strmen 103
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4994
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Tradicijska drvena kuća

  Tradicijska drvena kuća Brezje k.br. 5 u Sunji drvena je katnica, vrlo arhaičnih konstruktivnih značajki i detalja oblikovanja, građena prije cca. sto pedeset do dvjesto godina. Vrijednost građevinske strukture sagledava se u očuvanosti povijesne matrice koja ima karakterističnu izduženu formu čestica uz cestu i nasip rijeke Sunje.

  Lokacija: Sunja, Brezje 5
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. god.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4998
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Tradicijska drvena kuća

  Tradicijska drvena kuća, prizemnica s tavanskim prostorom, smještena u naselju Strmen br. 161, sagrađena je prvoj polovici 20-og st. od hrastovih dasaka. Izduženog je tlocrta s kraćom stranom uličnog pročelja usporednom s pristupnom prometnicom od koje je odmaknuta u dubinu što je karakterističan položaj posavskih kuća uz nasip rijeke. Tradicijska drvena prizemnica, sačuvana u svom izvornom arhitektonskom obliku i detaljima, predstavlja vrijedan primjer tradicijske arhitekture na području Posavine.

  Lokacija: Strmen, Strmen br. 161
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5361
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Tradicijska drvena kuća u naselju Gornja Letina k.br. 15

  Tradicijska drvena kuća nalazi se u naselju Gornja Letina, kućni broj 15. Građena je krajem 19. st. Sastoji se od prizemlja i prvog kata. Zidovi su izvedeni od tesanih hrastovih planjki vezanih na nemški vugel. Kuća je postavljena na temelje od opeke. Krovište je dvostrešno, s pokrovom od biber crijepa. Prizemlje i kat imaju stambenu namjenu, a komunikacija između njih omogućena je vanjskim stepeništem uzdužnog dvorišnog pročelja.Tradicijska drvena kuća u Gornjoj Letini k.br. 15 posjeduje arhitektonsku i etnološku vrijednost te spada među najvrjednije objekte tradicijskog graditeljstva u naselju Gornja Letina.

  Lokacija: Gornja Letina, Gornja Letina, kućni broj 15
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5365
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Tradicijska kuća

  Tradicijska kuća, Matije Gupca 31 u Sunji, smještena je u središtu naselja Sunja, uz glavnu ulicu u neposrednoj blizini crkve. Parcela je prema obliku, sadašnjom dispozicijom i oblikovanjem same kuće, bivšem rasporedu objekata (srušena štala s kolnicom) te postojećem bunaru tipična za posavski kraj.

  Lokacija: Sunja, Ulica Matije Gupca 31
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4995
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Tradicijska kuća

  Tradicijska drvena kuća, katnica dio je regulacijskog poteza građevinskog fonda uz rijeku Sunju i dio je njezinog krajolika u kojem su skladno spojeni antropogeni i prirodni elementi.

  Lokacija: Sunja, Nazorova 36
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4997
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Tradicijska kuća

  Kuća, drvena tradicijska katnica, Savska ulica k.br. 26 u Sunji građena je planjkama koje su na uglovima povezane urezivanjem takozvanim njemačkim vezom. Uz kuću su sačuvane pripadajuće pomoćne zgrade s kojom čine stambeno gospodarsku i funkcionalnu cjelinu. Stambena zgrada tipičan je primjer izgradnje u drvu čija starost prelazi sto pedeset godina. Skladno je oblikovana i ukrašena rezbarenjem.

  Lokacija: Sunja, Savska 26
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4996
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Tradicijska kuća u Gornjoj Letini br. 13

  Tradicijska drvena katnica smještena je u Gornjoj Letini, a sagrađena je prije 150 godina u naselju Gušće, ali je preseljena u Gornju Letinu početkom 20. stoljeća. Sve stijenke tradicijske kuće izgrađene su masivnim hrastovim planjkama spojenima na „hrvaški vugel“. Drvena građa je očuvana i zdrava. Prizemlje ima gospodarsku funkciju, a sastoji se od 3 prostorije, „šute“. Komunikacija između prizemlja i kata omogućena je vanjskim natkrivenim stepeništem, a stepenice vode na zatvoreni trijem kata iz kojeg se ulazi u stambeni dio. Stropovi prizemlja i kata izgrađeni su kao drveni grednik s hrastovim daskama. Kao temelji korištena je slagana, podzidana opeka. Kuća je pokrivena dvostrešnim krovištem s pokrovom od biber crijepa. U kući se nalazi vrijedan inventar – ormari, škrinje, tri tkalačka stana, „snovača“ za pređu (tkanje). Tradicijska drvena katnica u Gornjoj Letini, posjeduje arhitektonsku i etnološku vrijednost te je među najvrjednijim objektima tradicijskog graditeljstva u Gornjoj Letini i na području općine Sunja.

  Lokacija: Gornja Letina, Gornja Letina 13
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5731
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Tradicijska kuća u Gredi Sunjskoj k. br.159

  Tradicijska drvena kuća smještena je u naselju Greda Sunjska k.br. 159. Svojim užim pročeljem je orijentirana prema ulici te je na vrhu zabata urezana godina 19-IHS-08. Prema usmenoj predaji kuća je starija, a navedena godina je vrijeme preseljenja građevine s druge obale Save (vjerojatno iz Gušća, Čigoća ili Kratečkog). Građena je od hrastovih planjki vezanih na uglovima na nemški vez te je pokrivena dvostrešnim krovom sa skošenjima i pokrovom od biber crijepa. Vanjski donji ulazni hodnik (prizemni ganjk) zatvoren je ogradom od letvica. Komunikaciju između dvoprostornog prizemlja i dvosobnog kata čini stepenište i zatvoreni ganjk na katu, na čijem dnu se nalazi zahod. U velikoj mjeri sačuvani su izvorni konstruktivni elementi građevine, drvena stolarija te namještaj rađen oko polovice 20. stoljeća. Uz čardak, na okućnici se nalaze još kolnica, kokošinjac i staja.

  Lokacija: Greda Sunjska, Greda Sunjska 159
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1908. god.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4749
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Tradicijska kuća, Selišće Sunjsko 66

  Tradicijska kuća smještena u neposrednoj blizini obale rijeke Save i mjesta gdje se skelom prelazi u selo Kratečko. Kuća je katnica izduženog pravokutnog tlocrta, pokrivena trostrešnim krovištem s biber crijepom s jednom plohom prema ulici. Temelji su izrađeni od opeke, a stjenke kuće od hrastovih planjki spajanih na neotesane uglove. Sačuvana je stara stolarija. Kuća pripada starijem tipu masivno građenih katnica. Svojim oblikovanjem, konstrukcijom, korištenim materijalima te očuvanim okružjem predstavlja vrijedan primjer tradicijskog graditeljstva Sisačke Posavine.

  Lokacija: Selišće Sunjsko, Selišće Sunjsko 66
  Klasifikacija: profana graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3474
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Tradicijska okućnica u Bobovcu kbr. 7

  Tradicijska kuća u sklopu okućnice u Bobovcu, izvorno je sagrađena 1886. godine u Mužilovčici dok je 1937. kuća preseljena u Bobovac. Hrastove planjke su osnovni materijal gradnje – na uglovima su međusobno povezane urezivanjem – na „nemške“ ugle, a za temelje je korištena opeka. Prostor prizemlja i kata je troprostoran; prizemlje u gospodarskoj, a kat u stambenoj funkciji. Komunikacija između prizemlja i kata ostvarena je vanjskim natkrivenim drvenim stepeništem, koje vodi na poluotvoreni trijem kata, tzv „ganjk“ iz kojeg se pristupa u sobe kata. Kolnica je smještena u središnjem dijelu prizemlja. Sačuvana je stara originalna stolarija. Rezbarije su koncentrirane na detalje trijema i zabatnih pročelja.. Uz stambenu građevinu na okućnici se nalazi štala kao i drveni svinjac koji je zadržao svoj izvorni oblik. Tradicijska kuća u Bobovcu, Bobovac 7 građena je na tradicijski način i sačuvana u svom izvornom arhitektonskom obliku i detaljima.

  Lokacija: Bobovac, Bobovac 7
  Klasifikacija: profana graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5579
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Tradicijska okućnica u Gredi Sunjskoj 189

  Tradicijska okućnica nalazi se u naselju Greda Sunjska br.189. Sastoji se od drvene stambene katnice s kolnicom i prizemnice. Drvena katnica, tzv. čardak, građena je 1909. godine, izduženog je tlocrta i orijentirana svojim užim pročeljem prema ulici. Pokrivena je dvostrešnim krovištem s jednim zabatnim skošenjem na pročelju i pokrovom od biber crijepa. Hrastove planjke spajane su na uglovima na nemški vez. Očuvana je izvorna drvena konstrukcija te stolarija. Troprostorno prizemlje je povezano s katom stepeništem poluzatvorenog tipa, iz kojeg se ulazi u zatvoreni ganjk. Kat se sastoji od velike sobe (družinske iže), kuhinje, manje sobe (ižice) i zahoda (šekreta). U nastavku kuće je kolnica.
  Nasuprot kuće nalazi se manja dvoprostorna prizemnica, građena od hrastovih planjki vezanih na uglovima na nemški vez te pokrivena dvostrešnim krovom s prednjim skošenjem i pokrovom od biber crijepa. Građena je malo ranije od katnice te je služila za privremeni smještaj obitelji dok se čardak gradio. Okućnica u Gredi Sunjskoj 189 predstavlja vrijedan primjer tradicijske arhitekture u drvetu s početka 20. stoljeća na prostoru Posavine.

  Lokacija: Greda Sunjska
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1909. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6331
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Tradicijska okućnica u naselju Selišće Sunjsko k. br. 53

  Tradicijsko gospodarstvo smješteno je u naselju Selišće Sunjsko 53, na k.č.br. 84, k.o. Selišće, općina Sunja, u neposrednoj blizini savskog nasipa. Na okućnici se nalaze zgrade: kuća (drvena katnica) i gospodarska zgrada. Tradicijska drvena katnica, izduženog tlocrta, građena je u drugoj polovici 19. st. te je izvedena masivnim hrastovim planjkama povezanim na hrvatski vugel, na temeljima od opeke.

  Lokacija: Selišće Sunjsko, Selišće Sunjsko 53
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5435
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Tradicijska okućnica, ulica Vladimira Nazora 26

  Tradicijska okućnica u Sunji, nalazi se u ulici Vladimira Nazora 26, a na njoj se nalazi kuća i pomoćne gospodarske zgrade. Nekad je ovdje bila i trgovina. Zgrada tradicijske arhitekture izduženog je pravokutnog tlocrta, a svojim dužim pročeljem orijentirana je prema ulici. Kuća je izvedena hrastovim planjkama koje su na uglovima povezane urezivanjem takozvanim „njemačkim vezom“. Stambena zgrada tipičan je primjer izgradnje u drvu čija starost prelazi 150 godina. Skladno je oblikovana i ukrašena rezbarenjem. Tlocrt je izduženog oblika, a uz duže, dvorišno pročelje nalazi se natkriveni trijem s drvenim stubištem. Krovište je dvostrešno, pokriveno biber crijepom. Nosiva greda ispod krovaca na glavnom užem pročelju bogato je ukrašena rezbarenjem. U svakoj prostoriji sačuvano je ponešto od tradicijskoga inventara: škrinje, ormari, stolovi, kućni oltar-slika. Jedna gospodarska zgrada sagrađena je od opeke dok je druga drvena. Okućnica predstavlja vrijedan primjer tradicijske arhitekture i načina života 19. i 20. stoljeća na ovom području. Svojim oblikovanjem, poviješću gradnje i vlasništva, tradicijska okućnica sačuvala je duh prošlosti. Posjeduje kulturnu, dokumentarno-etnološku i arhitektonsku vrijednost.

  Lokacija: Sunja, Vladimira Nazora 26
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5821
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Tradicijsko gospodarstvo, Bobovac 280

  Tradicijsko seosko gospodarstvo smješteno je u Bobovcu 280, a sastoji se od drvene kuće, gospodarskog objekta i mlina. Kuća je jednokatnica sagrađena 1921.g. na plitkim temeljima od opeke izduženog pravokutnog oblika. Građena je od tesane hrastove planjke. Drvena građa je očuvana i zdrava. Tlocrtne dimenzije kuće su 12,55×7,40 m. Pokrivena je dvostrešnim krovištem s pokrovom od biber crijepa. Zabati su opšiveni jednostrukom oplatom od jelove daske. Prozori i vrata su od hrastovog drveta ličeni, a prozori s dvostrukim šesterodijelnim krilima ostakljeni ravnim vučenim staklom. Limarske izrađevine su od pocinčanog lima. Gospodarstvo u Bobovcu 280 posjeduje arhitektonsku i etnološku vrijednost.

  Lokacija: Bobovac, Bobovac 280
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1921. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4748
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Tradicijsko gospodarstvo, Greda Sunjska k.br. 148

  Tradicijska kuća, u sklopu okućnice, zajedno s dograđenim zidanim dijelom, smještena je u naselju Greda Sunjska br. 148. Tradicijska kuća sagrađena je nešto prije 1898.g. dočim je zidana zgrada prigrađena 1905. g.
  Tradicijska kuća zajedno s dograđenom zidanom, i pomoćnom drvenom zgradom građena je na tradicijski način i sačuvana u svom izvornom arhitektonskom obliku i detaljima. Okućnica predstavlja vrijedan primjer tradicijske arhitekture i načina života s prijelaza 19-og na početak 20-og stoljeća na ovom području.

  Lokacija: Greda Sunjska, Greda Sunjska 148
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. god.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4985
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Sisku
  Kontakt adresa KO: Ivana Meštrovića 28, 44000 Sisak

  Telefon: 044/ 515-180

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska