Kulturna dobra općine Sućuraj

Na području općine Sućuraj nalazi se 12 kulturnih dobara. 3 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji memorijalna baština, a 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina.

Sva dobra općine Sućuraj:

 • Crkva sv. Ante
 • Crkva sv. JurjaHidroarheološko nalazišteInventar crkveInventar crkveInventar crkve sv. AnteKulturno-povijesna cjelina naselja SućurajOstaci brodoloma parobroda DubrovnikOstatci potonulog američkog aviona B-24 Liberator iz Drugoga svjetskog rata, koji se nalaze se u kanalu između Hvara i PelješcaStaro grobljeSvjetionikTvrđava

  Crkva sv. Ante

  U predjelu Donja Banda sagrađena je 1663. godine crkva sv. Ante, na položaju gdje su ranije postojale dvije kapele posvećene sv. Križu, odnosno Gospi od Ruzarija. Jednobrodna crkva ima prelomljeni svod i apsidu kvadratičnog tlocrta. Crkva je građena manjim, priklesanim kamenjem, a krov je pokriven kamenom pločom. Na glavnom pročelju je portal na čijem je nadvratniku uklesan natpis sa godinom izgradnje i mala rozeta obrubljena motivom ovula, koju datiramo u 15-16. stoljeće, pa je mogla pripadati ranijoj crkvi. U zabatu je kamena trodijelna preslica baroknog oblikovanja, izgrađena na prijelazu iz 17-18. stoljeće.

  Lokacija: Sućuraj
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1663. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4996
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Jurja

  Crkva sv. Jurja u Sućuraju lijep je primjer historicističke arhitekture, dosljedno građena u neoromaničkom slogu, te ukazuje na povijesni trenutak u kojem nastaje, kada se reminiscencije na prošlost povezuju s nacionalnim osjećajima. Prezentirani arheološki ostaci stare crkve iz 13. st., kao i memorijalne ploče ugrađene u crkveni zid koje evociraju borbe sa turskim osvajačima pod vodstvom svećenstva, čine ovaj spomenik jedinstvenim kulturnim dobrom.

  Lokacija: Sućuraj
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6445
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Hidroarheološko nalazište

  Na Hvaru se nalazi veliko nalazište amfora, koje je u svom opisu puta po Dalmaciji zabilježio i A. Fortis. Među nalazima nalaze se dva tipa amfora od kojih se drugi javlja u dvije varijante. Većina amfora je Lamboglia forma 4 (Beneit Republicaine I) te drugi tip s kraćim vratom i ručicama i debljim šiljastim dnom. Drugi tip spada u prvu varijantu forme dva po Lambogli i jedinstven je primjerak na Jadranu. Amfore datiraju nalazište u uvali Ferna na početak 1. st. pr. Kr.

  Lokacija: Sućuraj
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 1 st.p.n.e.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5156
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar crkve

  Sastoji se od 9 predmeta iz razdoblja od XV.-XVIII. stoljeća. Najznačajniji je kalež iz XV. stoljeća, gotičkog sloga, kao i viseći svijećnjak iz šarenog stakla iz XVIII. stoljeća.

  Lokacija: Bogomolje
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 15. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RST-419,24/55-1975
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar crkve

  Sastoji se od 25 predmeta, a pripada razdoblju od XVI.-XX. stoljeća. Srebrni predmeti pripadaju renesansnom i baroknom slogu. Ističe se kalež sa zapisom imena Pape Grgura XV.

  Lokacija: Sućuraj
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 16. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RST-420,24/56-1975
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar crkve sv. Ante

  Inventar pripada razdoblju od XVII.-XVIII. stoljeća. To je barokni drveni kip sv. Ante i slika Gospe sa svecima iz XVIII. stoljeća, te nekoliko baroknih svijećnjaka iz XVII.-XVIII. stoljeća.

  Lokacija: Sućuraj
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 17. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RST-426, 24/1-1976
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kulturno-povijesna cjelina naselja Sućuraj

  Crkva sv. Jurja „na glavi otoka“ spominje se u Hvarskom statutu 1331. g. Po njoj je u 16. st. nazvano selo sv. Jurja, današnji Sućuraj. Naselje je organizirano duboke uvale zaklonjene od bure. Pred turskom opasnošću stanovnici s kopna naseljavaju stariji dio naselja, Gornju Bandu na sjevernoj strani zaljeva u 16., te Donju Bandu na južnoj u 17. st. Pličina u dnu zaljeva nasuta je tek u 19. st. te su tu Gornja i Donja Banda spojene obalom. U gornjoj Bandi je 1613. god. Izgrađena mletačka tvrđava, a na mjestu starije crkve nova posvećena sv. Jurju u 19. st. Kuće tog dijela naselja datiraju iz 16. – 19. st., dok su one u Donjoj Bandi izgrađene oko barokne crkva sv. Ante tijekom 17. – 19. st.

  Lokacija: Sućuraj
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 16. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5726
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Ostaci brodoloma parobroda Dubrovnik

  U Neretvanskom kanalu između otoka Hvara i poluotoka Pelješca nalaze se ostaci brodoloma parobroda Dubrovnik. Radi se o plovilu izgrađenom 1892. godine u Škotskoj, koji je bio u službi Dubrovačke parobrodske plovidbe. Za vrijeme prvoga svjetskog rata točnije 9.5. 1916. godine brod je s dva torpeda potopila francuska podmornica Archimede. Poginulo je svih 18 putnika i članova posade.
  Brod je sjeo na morsko dno gdje se nalazi uspravno položen, u dobrom je stanju s očuvanom konstrukcijom i nadgrađem te velikim dijelom inventara.

  Lokacija: Sućuraj
  Klasifikacija: arheološka baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5698
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Ostatci potonulog američkog aviona B-24 Liberator iz Drugoga svjetskog rata, koji se nalaze se u kanalu između Hvara i Pelješca

  Ostatci potonulog američkog aviona B-24 Liberator iz Drugoga svjetskog rata nalaze se 3 nautičke milje zapadno od Sućurja, između otoka Hvara i Pelješca. Ostatke su otkrili ronioci PIK Mornar iz Splita. Ustanovljeno je da se radi o američkom bombarderu, tipa B-24 Liberator slijedećih karakteristika: Dužina 20.5 m, raspon krila 33.5. m, težina 25.5 tona, s 4 motora Whittney & Pratt. Prema dostupnim podacima vjerojatno se radi o aparatu broj 4-251874 USAAF-a- Avion se pri udaru u morsku površinu raspao na dva dijela i njegovi ostaci nalaze se na dubini od cca 45 metara.
  Predmetni avion jedan je od rijetkih do sada pronađenih ostataka zrakoplova iz Drugoga svjetskog rata na području Jadrana.

  Lokacija: Sućuraj
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 1940. god. do 1945. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6527
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Staro groblje

  Mjesno se groblju u Sućurju nalazi sa zapadne strane naselja, sjeverno uz cestu kojom se prilazi Sućurju. Ograđeno je zidom koji na kutovima ima kamene ukrase u obliku posude. Na južnom je zidu kapela iz 1878. godine. Postojeće su grobnice iz 19. i 20. stoljeća, a najstarije ploče potječu iz 18. stoljeća. U istočnoj polovici groblja postoje grobnice s krovom na dvije vode pokrivene kamenim pločama. One predstavljaju izuzetan primjer oblika groba u Dalmaciji koji se tipološki naslanja na grobove iz rimskog razdoblja.

  Lokacija: Sućuraj
  Klasifikacija: memorijalna baština
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4995
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Svjetionik

  Svjetionik u Sućurju podignut je na istočnom rtu otoka Hvara. Već 1874. godine postoji improvizirano svjetlo visoko oko 6 metara, postavljeno na drvenoj konstrukciji uz kapelu sv. Ante Opata. Stari svjetionik i kapela srušeni su u njemačkom bombardiranju 1943. godine. 1906.-1908. godine sagrađen novi svjetionik. Zgrada svjetionika je prizemnica s visokim potkrovljem, tlocrtne dispozicije «L» oblika s prizidanom kvadratnom kulom. Zgrada je jednostavna oblika, pravilne strukture zida, sa skromnim elementima arhitektonske plastike, samo okviri otvora na katu završavaju lučno. Svjetionik se ubraja u skromne primjere tzv. industrijske arhitekture, ali kulturno-povijesno značajan za Sućuraj.

  Lokacija: Sućuraj
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1906. god. do 1908. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4946
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Tvrđava

  Tvrđava je sagrađena 1613. god. u Gornjoj Bandi, značajna za vrijeme Kandijskog i Morejskog rata u 17. st. Spominje se ime graditelja Antonia Civrana. Sačuvao se natpis s pročelja kule s grbom mletačkog upravitelja Minia. Tvrđava se sastojala od kvadratne kule na dva kata s krovom na četiri vode i obzidanog dvorišta. Na južnom pročelju je u sredini zidina izbačena u obliku kvadratnog bastiona sa pokosom, sa uskim puškarnicama i tri topovska otvora. U 2. svjetskom ratu kula je bombardirana i srušena do temelja, kao i sjeverna zidina tvrđave.

  Lokacija: Sućuraj
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1613. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5155
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Splitu
  Kontakt adresa KO: Porinova bb, 21000 Split

  Telefon: 021/ 305 444

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska