Kulturna dobra općine Štitar

Crkva sv. Mateja apostola i evanđelista

Sagrađena 1818. g. u središtu naselja, na križanju prometnice. Ima elemente baroknog klasicizma.Jednobrodna građevina je longitudinalnog tlocrta s poligonalnom apsidom i sakristijom uz sjeverno pročelje. Pročelja su simetrična. Glavno pročelje raščlanjeno je trostrukim pilastrima koji dodatno ističu rizalitni središnji dio sa segmentnim portalom i prozorom. Iznad profiliranog vijenca nalazi se timpan. Visoko na bočnim poljima postavljene su niše u kojima stoje kipovi sv. Bartola i sv. Andrije. Zvonik je iznad glavnog pročelja, ukrašen lezenama, ovulusom, vijencima, polukružno završenim prozorima i pokriven baroknom lukovicom s križem na vrhu. Unutrašnjost je bogato dekorirana.

Lokacija: Štitar, J.J.Strossmayera 60
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1818. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4712
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište “Berava – Crna greda”

Arheološko nalazište “Berava – Crna greda“ smješteno je sjeverno od naselja Štitar. Ima oblik nekoliko brježuljaka u nizu istočno uz rijeku Berava. Terenski pregled i arheološko sondiranje proveo je Zavičajni Muzeja Stjepana Grubera Županja. Arhitektura nije otkrivena, ali prikupljena je veća količina pokretnih arheoloških nalaza iz razdoblja antike. Nalazište se ističe zbog blizine rimskog cestovnog pravca Siscia –Sirmium, moguće je da je riječ o dosada neotkrivenoj putnoj stanici Ad Basante. Nalazište ima znanstveni, kulturni i odgojno – obrazovni značaj jer dosadašnji nalazi govore u prilog postojanju znatnog potencijala za buduće izučavanje, prezentaciju i korištenje.

Lokacija: Štitar
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1. st. do 4. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5918
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Inventar crkve sv. Mateja

Neogotički inventar crkve nastao je krajem 19. i poč. 20.st. Propovjedaonica s likovima evanđelista, krstionica, pet tirolskih oltara s kipovima i reljefima te zidne reljefne slike izrađeni su u radionicama F.Stuflessera u Italiji. Jedan oltar, klupe i postaje križnog puta djelo su domaćih majstora od kojih se spominje Josip Pellarini iz Vinkovaca i majstor Kovačić. Inventar se sastoji od šest oltara s kipovima i reljefima, propovjedaonice, krstionice, četrnaest slika križnog puta, šest zidnih slika i deset klupa za vjernike.

Lokacija: Štitar
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.
Autor: Josip Pellarini, Vinkovci; Tvrtka Ferdinanda Stuflessera, Italija

Oznaka kulturnog dobra: P-4688
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Vukovaru
Kontakt adresa KO: Olajnica 19/II, 32000 Vukovar

Telefon: 032/ 443-203

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska