Kulturna dobra općine Starigrad

Posmrtni običaji vezani uz mirila ili počivala

Posmrtni običaji vezani uz mirila karakterističan su ritual stanovništva velebitske primorske padine, Bukovice i Ravnih Kotara.Mrtvac se polagao na nosila i vezao konopom,tako da se prilikom nošenja po strmim i uskim stazama ne pomiče.Pokojnika su nosila dva ili najviše četiri nosača u isti mah.Prvo polaganje umrlog na tlo se smjelo izvršiti samo na jednom za to određenom mjestu,za svakog pokojnika posebnom -mirilu, mjerilu, počivalu,počivaljki.Uzela bi mu se “mira”-mjera stavljanjem veće kamene ploče uz glavu- uzglavnica,a do nogu mu se stavljala manja kamena ploča zvana podnožnica. Na mirilu se duša dijeli od tijela i tu ostaje u“vičnoj vezi sa suncem”,dok tijelo odlazi pod zemlju.

Lokacija: Starigrad
Klasifikacija: običaji, obredi i svečanosti

Oznaka kulturnog dobra: Z-3613
Vrsta: nematerijalno kulturno dobro
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Petra

Crkva Sv. Petra je jednobrodna građevina s polukružnom apsidom istaknutom u prostor i trokatnim zvonikom kvadratne osnove koji se prislanja na jugozapadni zid crkve. Apsida je presvođena polukalotom, a naos je prekriven otvorenim krovištem.Unutrašnjost je bila raščlanjena plitkim arkadama i lezenama, a uz vanjske fasade su prizidani snažni kontrafori. Crkva se po stilskim karakteristikama datira u romaničko razdoblje XI/XII st., a uokolo nje je srednjovjekovno groblje s zanimljivim nadgrobnicima.

Lokacija: Starigrad
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 11. st. do 12. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1203
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Većka kula

Kula pripada nizu mletačkih utvrđenja iz vremena protuturskih ratova, podignutih kroz XVI. st. duž podvelebitskog kanala. Utvrđenju osim kule pripada i ograđeni kvadratni prostor koji ide do same morske obale. Kula je kružnog tlocrta, visoka oko 10 m., zidana uslojenim klesancima. Po sačuvanom unutrašnjem licu može se zaključiti da je kula imala tri kata. Ziđe zadnjeg kata perforirano je s par uskih puškarnica.Većka kula kao i ostala mletačka utvrđenja vrijedan su primjer obrambene arhitekture.

Lokacija: Starigrad
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 16. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1204
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Ostaci crkve sv. Jurja na groblju

Grobljanska crkva sv. Jurja nalazi se u ruševnom stanju. Od građevine su sačuvane sve fasade u punoj visini.Crkva je sagrađena kao jednobrodni dosta širok pravokutni prostor s pravokutnom apsidom presvođenom neobičnim šiljastim svodom. Na pročelju su po sredini smještena vrata s masivnim dovratnicima a desno od njh je prozor ukrašen antičkim spolijama. Crkva vjerojatno spada u atipične predromaničke građevine XI. st. a interesantna je zbog specifičnog presvođenja nad apsidom.

Lokacija: Starigrad
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 11. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1205
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Ruralna cjelina Marasovići

Etnografska cjelina zaseoka Marasovići na ulazu u kanjon Paklenice sastoji se od više kuća, prizemnih i jednokatnih, poredanih pretežno u nizu i ograđenih visokim dvorišnim zidovima na kojima su karakteristične ulazne kapije. Na pojedinim kućama i zidovima ima skromnih elemenata historicizma, koji podsjećaju na provincijalni derivat baroknog stila. To je izraženo na volutama nad dvorišnim vratima.

Lokacija: Starigrad
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
Vrijeme nastanka: 18. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4591
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološka zona Sveta Trojica

Arheološka zona Sv. Trojica nalazi se 6 km zapadnije od Starigrada-Paklenice u naselju Tribanj Šibuljina. Lokalitet Sveta Trojica veći je arheološki kompleks koji se pruža na prostoru od vrha Gradine na sjeveru do mora na jugu, te Tribanjske drage na zapadu i uvale Šilježetarice u podmorskom dijelu lokaliteta na jugoistoku.Kopneni dio pruža se na prostoru dužine oko 1000 i širine oko 470 m, na kojem se može ustanoviti kontinuitet naseljavanja kroz prapovijesno, antičko i kasnoantičko razdoblje, a možda i kasnije kroz srednji vijek te novovjekovni period.

Lokacija: Tribanj
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 9 st.p.n.e. do 16. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6113
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Marije Magdalene (Mandaline) u zaseoku Sv. Marija Magdalena (Mandalina)

Crkva sv. Marije Magdalene u zaseoku Mandalini (Sv. Marija Magdalena) je sagrađena u srednjem vijeku, po nekim zapisima 1181., kroz stoljeća više puta obnavljana, a zadnji put 1865. godine.To je jednobrodna longitudinalna građevina s pravokutnom apsidom na sjeveroistoku i ulazom na jugozapadnoj strani.

Lokacija: Tribanj
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 12. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6277
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Pastirski stan u Dokozama

Pastirski stan u Dokozama na Velikom Rujnu na planini Velebit građen je od velikih pritesanih kamenih blokova. Stan je danas u ruševnom stanju i očuvana je samo istočna polovica dok je druga polovica uništena novogradnjom.

Lokacija: Starigrad
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15 st.p.n.e. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-4766
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Zadru
Kontakt adresa KO: I. Smiljanića 3, 23000 Zadar

Telefon: 023/ 211-129

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska