Kulturna dobra općine Stari Mikanovci

Arheološko nalazište “Damića Gradina“

Arheološko nalazište “Damića Gradina“ smješteno je u naselju Stari Mikanovci. Izraziti je primjer tella. Gotovo okruglo umjetno uzvišenje, promjera 117 x 125m, uzdignuto je čak 10 – 15m nad okolnim terenom. Arheološkim istraživanjima 1966. i 1980.g potvrđeno je postojanje višeslojnog lokaliteta. Slijed kultura je, neolitik-sopotska kult., eneolitik-vučedolska kult., starije željezno doba- bosutska kult. Najdeblji kulturni sloj od 1 m pripada keltsko – latenskoj kult.(datirano u kraj 4. i početak 3.st.pr.Kr.). Nalazište ima znanstveni, kulturni i odgojno – obrazovni značaj te znatnan potencijal za buduće izučavanje, prezentaciju i korištenje.

Lokacija: Stari Mikanovci
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 5300 god.p.n.e. do 200 god.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4446
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Bartola

Crkva je u osnovi romanički, jednobrodni tip crkve s prigrađenim poligonalnim gotičkim svetištem s potpornjacima. Ispred pročelja je nešto skošeni okrugli romanički toranj u koji se ulazi iz crkve. Produženjem u gotici postala je dvoranska crkva. U razdoblju romanike je bila znatno viša. Iz vremena gotike je samo produljenje prema istoku, dograđeno gotičko svetište. Crkva je pokrivena recentnim tabulatom. Recentni je i ulaz u crkvu, otvoren na mjestu starijeg ulaza, na južnoj strani lađe.

Lokacija: Novi Mikanovci, Mjesno groblje
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 13. st. do 14. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1158
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Zgrada Zadruge obitelji Petričević

Izgrađena pod vojno krajiškim utjecajem u maniri klasicizma uz glavnu prometnicu u središtu naselja.Prvi vlasnici bili su „visoki oficiri“ austrijske Vojne granice.U zgradi je nekad živjela brojna seoska obitelj Petričević. Netipična zgrada oponaša ostvarenja gradske arhitekture, dok je njezina funkcija kroz 19. st. tipično seoska.Katnica je slobodnostojeća, uzdužna građevina koja ima stambene prostorije raspoređene na dva nivoa, dok su gospodarske prostorije dograđene početkom 20. st. u produžetku dvorišta i dogradnja čini tlocrt u ključ.Izvorna je konstrukcija, stolarija, podovi, ognjište.

Lokacija: Stari Mikanovci, Vladimira Nazora 123
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1823. god. do 1828. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6085
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Vukovaru
Kontakt adresa KO: Olajnica 19/II, 32000 Vukovar

Telefon: 032/ 443-203

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska