Kulturna dobra općine Stankovci

Crkva sv. Ivana

Crkva ima oblik pačetvorinaste jednobrodne građevine, na koju se nadovezuje polukružna u prostoru istaknuta apsida. Na zapadnoj strani uz pročelje je prislonjen zvonik-kula kvadratne osnove.U prizemlju zvonika su vrata polukružno završena koja čine prolaz prema crkvi. Po katovima je rastvoren rustičnim monoforama i biforama. Plitki pilastri pojasnicama dijele prostor crkve u tri traveja natkrivena bačvastim svodom. Apsida je presvođena polukalotom. Crkva je romaničke tipologije iz XII/XIII. st.

Lokacija: Banjevci
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 12. st. do 13. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1211
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Petra

Crkva je jednobrdna s izduženom polukružnom apsidom okrenutom prema istoku i sa zvonikom nasred pročelja. Zvonik je kvadratnog tlocrta i ne zahvača širinu crkve, a na pročelju ima uska vrata s romaničkom lunetom. Ugaone lezene slijepim arkadama raščlanjuju njegove plohe. Lađa je nepravilnog trapezoidnog tlocrta pokrivena otvorenim krovištem dok je apsida presvođena poluvaljkastim svodom. Crkva je za razliku od zvonika dosta rustično zidana i spada u ranije romaničko razdoblje

Lokacija: Morpolača
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 13. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1223
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Mitrej

Prilikom gradnje ceste između Banjevaca i Stankovaca uništena je kamena gomila na položaju Dražica – Pudarica. U gomili su među brojnim klesancima pronađena dva ulomka reljefa mitreja i tri imposta s urezanim križem. Ulomci su pripadali antičkoj građevini od koje su nakon uklanjanja tumula preostali tek dijelom, u visini temeljne zone sačuvani zidovi. Objekat se, na temelju tipološke analize mitričkog reljefa, datira u kraj 2. ili početak 3. stoljeća. Kasnije je adaptiran u kršćansku crkvu.

Lokacija: Banjevci
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 2. st. do 6. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1309
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Villa rustica

Na lokalitetu Grudine, na području sela Banjevci i Kašić Banjevački, nalaze se ostaci ville rustice u čijem se sklopu, 1 km istočno od nje na položaju Dražica – Pudarica, nalazio mitrej. Stoljetnim kultiviranjem zemljišta i radovima na cesti nalazište je devastirano. Među brojnim ostacima, pronađena su dva ulomka obrednog reljefa mitreja i tri imposta s urezanim križem.

Lokacija: Banjevci
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-1402
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište Velim Kosa- pet prapovijesnih gomila

Rekognosciranjem područja dvjestotinjak metara od završetka poslovne zone Stankovci u Velimu utvrđeno je postojanje pet prapovijesnih gomila, suhozida i bunara (klačenice).

Lokacija: Velim
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 15 st.p.n.e. do 1 st.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: P-4669
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Arheološki ostaci utvrde na Gradini pod Osridkom

Arheološki ostaci utvrde nalaze se oko 8, 5 km istočnije od Pakoštana, na Gradini iznad istočne obale Vranskog jezera na nadmorskoj visini od 86 m. Utvrda se smjestila na platou uzvišenja koje se nalazi iznad prolaza koji vodi od Vranskog jezera u zaleđe. Radi se o utvrdi koja je imala više faza, a nastala je u 15. st.

Lokacija: Banjevci
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 15. st. do 16. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6731
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Zadru
Kontakt adresa KO: I. Smiljanića 3, 23000 Zadar

Telefon: 023/ 211-129

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska