Kulturna dobra općine Špišić Bukovica

Crkva sv. Marije

Crkva sv. Marije u Bušetini sagrađena je početkom 19.st. na temeljima stare srednjovjekovne crkve. Nalazi se na groblju. Crkva je jednobrodna građevina s trostranom apsidom, sakristijom uz sjevernu stranu svetišta i zvonikom na glavnom pročelju. Građena je opekom, pokrivena drvenim dvostrešnim krovom i biber crijepom, apsida je pokrivena limom. Lađa ima ravni strop, a apsida je nadsvođena baldahinskim svodom. Lađu od svetišta dijeli polukružno završeni triumfalni luk, dok je na zapadnoj strani drveno pjevalište koje stoji na dva zidana stuba. Glavno pročelje jednostavno je obrađeno sa arhitravno završenim ulazom i dva prozora s polukružnim završetcima. Zvonik je masivan jednokatni.

Lokacija: Bušetina
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-366
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište Lendava

Terenskim pregledom virovitičkog područja 1984. god. otkriveno je arheološko nalazište oko 200 m jugoistočno od naselja Lozan, na zemljištu „Lendava“ – malena istaknuta uzvisina promjera 1,30 x 100 m i visine 3 m. Ime zemljišta potječe od rječice Lendave koja teče u blizini. Konfiguracija terena i istaknut položaj u ravnici ukazuju na mogućnost postojanja manje (srednjovjekovne) gradine. U neposrednoj blizini na jugoistoku je blagi humak visine 1 m, površine 80 x 100 m, za koji se pretpostavlja da bi mogao odgovarati položaju (srednjovjekovne) nekropole.

Lokacija: Lozan
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-6454
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Arheološka zona Mali Zagreb

U južnom dijelu Špišić Bukovice od 60-tih god. 20. st. nadalje kod građevinskih i poljoprivrednih radova zatiču se arheološki nalazi (keramika, spaljene kosti, topljeni metal), koji ukazuju na postojanje velikog arheološkog kompleksa – naselja s nekropolom iz kasnog brončanog doba. Ulica Mali Zagreb presijeca zonu pravcem sjever-jug na manji-zapadni i veći-istočni dio, dok je s juga omeđuje potok Lužanjek, formirajući na jugoistoku s potokom Skrajinom rijeku Lendavu. Svi dosadašnji nalazi pripadaju virovitičkoj grupi kulture polja sa žarama, a svojom vrijednošću uvrštavaju ovu zonu u važnija nalazišta spomenute kulturne grupe.

Lokacija: Špišić Bukovica
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1300 god.p.n.e. do 1100 god.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6436
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Požegi
Kontakt adresa KO: M Peića 3, 34000 Požega

Telefon: 034/ 273-362

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska